Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Tavoitteemme on terveempi, hyvinvoiva Pohjois-Savo

Tämä sivusto kertoo, mitä Mieliteko tekee Pohjois-Savossa ja millaisia palveluja se tarjoaa.

Mieliteon päätavoite on vahvistaa pohjoissavolaisten mielenterveyttä ja vähentää päihteiden käyttöä sekä päihdemyönteisyyttä vuoteen 2030 mennessä. Mieliteon synnyn, tarpeen ja tavoitteemme taustalla on Kansallinen terveysindeksi. Sen mukaan Pohjois-Savossa on muuta maata enemmän yleistä sairastavuutta ja erityisesti mielenterveyteen liittyviä ongelmia.

Mieliteko 2.0

Artikkelimme:

Lyhyet jutut:

Palvelumme:

Mieliteko 2.0

Työ ja mielen hyvinvointi – Mieliteko 2.0

Tuomme pohjoissavolaisille työpaikoille neljä erilaista maksutonta valmennusta, jotka edistävät mielenterveyttä, mielen hyvinvointia ja työhyvinvointia.  

LUE LISÄÄ

Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0

Lisäämme yhdenvertaista osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä 16–64-vuotiaille pohjoissavolaisille, jotka ovat haavoittuvassa työmarkkina-asemassa.

LUE LISÄÄ

Mieliteko 2.0