Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Mieliteko logo valkoinen

BRÄNDI: MIELITEKO KOKEMUKSENA

Asennelupaus

Ihmisten välille syntyy aito luottamus vain, kun uskallamme heittäytyä ja olla rohkeasti aitoja.

Kuuleva, empaattinen ja vastaanottava asenteemme tekee meistä helposti lähestyttäviä ja turvallisia.

Rohkea ja aito kohtaaminen mahdollistaa läpinäkyvyyden ja paremman tiedonkulun.

Jokainen kohtaaminen on inhimillinen ja välittävä – pienten tekojen avulla meistä kasvaa suuri ja mahtava.

olemme rohkeasti aitoja
me olemme murrosliike

Ohjelman ydinolemus

Olemme olemassa, jotta pohjoissavolaisten asenteet sekä puhumattomuuden kulttuuri muuttuvat.

Tuemme ihmisiä ottamaan omistajuutta elämästään ja aktivoimme sitkeästi heitä luomaan ympärilleen yhteisöllisyyttä.

Vastuullistamme ihmiset, sillä vastuun myötä tunnemme itsemme tarpeelliseksi, ja koska lopullinen muutos lähtee meistä itsestämme.

Kulttuurimurros

Minästä me

Ihmisiä havahduttamalla autamme oivaltamaan, että minun hyvinvointini on sinun hyvinvointisi. Kestävä ja kauas kantava merkitys syntyy yhteydestä muihin.

Elämän ilot ja surut tulevat todeksi ja täysillä koetuksi vasta kun voimme jakaa ne muiden kanssa.

hyvän kehityksen kehä graaffi
kokemus-attribuutit graaffi

Kokemusattribuutit

Pelottomuus on meille lempeää rohkeutta, turvallisuus luotettavuutta.

Olemme välittäviä: käännämme katseen itsestämme pois. Siksi minä tarkoittaa meille minää suhteessa muihin.

Uskomme muutokseen. Tästä kumpuaa sitkeytemme, jolla aktivoimme ihmisiä mukaan toteuttamaan muutosta.

Ydinlupaus

Muutos kohti paremmin voivaa Pohjois-Savoa ei synny sattumalta. Siksi muutos tarkoittaa tekoja. Kutsumme mukaan muutostyöhön jokaisen pohjoissavolaisen.

Lupaamme kulkea rinnalla, olla tukemassa, avata latua, tartuttaa rohkeutta. Rohkeus on muutoksen kulmakivi, jonka avulla uskallamme ja opimme välittämään enemmän toisistamme. Terveempi maakunta on yhteinen tavoite meille kaikille.

Myös pieni teko voi viedä isoon muutokseen. Haastamme pohjoissavolaiset tekemään kymmenessä vuodessa kymmenen miljoonaa tekoa mielen hyvinvoinnin puolesta.

Se on neljä tekoa jokaiselta pohjoissavolaiselta vuodessa. 

Onnistuminen on mahdollista, yhdessä.

tekoja mielen hyvinvoinnin puolesta

Toivojournalismi

Journalismin ydintä on löytää yhteiskunnasta epäkohtia, tunnistaa epäoikeudenmukaisuuksia ja tehdä ne näkyväksi. Mieliteko-ohjelman viestinnässä toteutamme tätä ydintä, mutta otamme vielä askeleen eteenpäin.

Luomme toivojournalismia.

Tarvitsemme aivan uuden journalismin lajin, sillä nyt myös viestinnällisesti pitää luoda aivan uutta. Jotain, joka erottuu totutun journalismin joukosta. On opeteltava uudenlaista keskustelua. Kokeiltava, millainen voima voi olla toivoa levittävällä viestinnällä.

Toivojournalismissa yhdistämme luotettavan tiedon, punnitun sanan ja puhuttelevan tarinan. Yhdessä ne synnyttävät voiman, jolla voimme saavuttaa tavoitteemme – mielen hyvinvointi lisääntyy ja päihteiden käyttö vähentyy Pohjois-Savossa.

Toivojournalismissa punnitsemme ja mietimme viestimme tarkkaan. Sattumalle emme jätä sijaa. Pohjaamme kaiken sisällön tarkistettuihin faktoihin, tunnustamme Pohjois-Savon karmean sairastavuustilanteen, mutta emme pysähdy ikäviin tosiasioihin.

Tuomme ikävän totuuden rinnalle tositarinoita toivosta, onnistumisista ja rohkeudesta. Etsimme pysyviä ratkaisuja ja tarjoamme vaihtoehtoja.

Hanketunnus, värimaailma

hanketunnus punainen

PANTONE 7579 C
CMYK 10/73/86/0
#DC663B

hanketunnus oranssi

PANTONE 7577 C
CMYK 12/60/86/0
#DA7C3F

hanketunnus keltainen

PANTONE 1235 C
CMYK 0/38/100/0
#FBAA19

mielitekomedian punainen logo
mielitekomedia musta logo
valkoinen mieliteko-logo punaisella taustalla

Typografia

Sovellusesimerkit

brändin sovellusesimerkit