Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Mieliteko logo valkoinen

elintapojen MUUTOSMATKAt luonnossa edistivät hyvinvointia 

Järjestimme syksyn 2022 aikana elintapavalmennuksia pohjoissavolaisille työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville 18–64-vuotiaille.

Muutosmatkojen aikana etsimme keinoja hyvinvoinnin kohentamiseen. 

Maksuttoman elintapavalmennusten tavoitteita olivat hyvinvoinnin edistäminen luonnon, liikunnan ja ravinnon avulla – uudella ja tuoreella tavalla. 

Valmennukseen liittyy myös tutkimuksellinen osio. Kutsumme osan elintapavalmennukseen osallistuneista haastatteluihin keväällä 2023. Selvitämme haastattelujen avulla vastaajien kokemuksia elintapavalmennuksista sekä niiden vaikutuksista omiin elintapoihin ja mielen hyvinvointiin.

Lue kaksi kuvajuttuamme siitä, mitä elintapavalmennuksissa oikein tapahtui.

Elintapavalmennuksemme päättyivät marraskuussa 2022. 

 

Muutosmatka PÄHKINÄNKUORESSA

mielitekopiirin neljä vaihetta: tutustuminen - keskustelu - oivallukset - ajatukset arkeen

valmennuksen eri ryhmät

  • OSALLISTUJAT ARVOTAAN RYHMÄVALMENNUKSEEN JA VERROKKIRYHMÄÄN.
  • RYHMÄVALMENNETTAVAT KOKOONTUVAT KERRAN VIIKOSSA KAHDEKSAN VIIKON AJAN. 
  • VERROKKIRYHMÄ EI SAA VALMENNUSTA.

Kaikki valmennukseen osallistuvat saavat käyttöönsä mobiilisovelluksen, jonka avulla voi tehdä mielen hyvinvointia edistäviä pieniä arjen tekoja.

näin sujui Muutosmatka kohti mielen hyvinvointia

1 Ilmoittaudu

Osallistu elitapavalmennukseen ja tutkimukseen täyttämällä ilmoittautumislomake. Tutkimuskoordinaattori soittaa sinulle 1–3 arkipäivän kuluessa ja sopii kanssasi henkilökohtaisen tapaamisen.

2 Kysely ja ryhmän arpominen

Kaikki tutkimukseen osallistuvat täyttävät sähköisen kyselyn, minkä jälkeen heidät arvotaan ryhmäohjaukseen ja verrokkiryhmään.  

3 Mobiilisovellus ja sähköinen oppimisympäristö

Ohjausta saavat lataavat käyttöönsä Pienet teot -sovelluksen, joka tukee ohjausta. He saavat myös käyttäjätunnukset sähköiselle oppimisalustalle, josta löytyy hyödyllistä tietoa ravinnosta, liikunnasta ja luonnon vaikutuksesta hyvinvointiin.

4 Valmennus

Valmennus tähtää muutokseen uudesta näkökulmasta. Liikuntaa, terveellistä ravintoa ja luontokokemuksia ei ole aiemmin yhdistetty samoin kuin tässä tutkimuksessa. Valmennus kestää kahdeksan viikkoa.

5 Tulokset

Osallistujille tarjotaan henkilökohtaisesti yksilöityjä, monipuolisia ja arjessa toimivia käytännön keinoja, joilla he voivat kohentaa kokonaisvaltaisesti elintapojaan ja mielensä hyvinvointia. Osallistujat, mukaan lukien verrokkiryhmäläiset, saavat käyttöönsä yleiskuvan terveydentilastaan, mielensä hyvinvoinnista ja terveellisistä elintavoistaan. 

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa Pohjois-Savon maakunnan väestön elintapojen muutoksista ja niiden vaikutuksista mielen hyvinvointiin. Tulosten pohjalta luodaan matalan kynnyksen toimintamalleja Pohjois-Savon kunnille.

viittä vaihetta kuvastava ympyrägraaffi

Valmentajan sana

luonto tuulettaa ajatuksia

"Luonto tarjoaa mahtavan monipuolisen ympäristön edistää hyvinvointia."

Susanne Hämäläinen
Luontokokemuksista vastaava

Susanne Hämäläinen
Sari Aalto

VALMENTAJAN SANA

Arki on oivaltamista

”Arkemme on täynnä mahdollisuuksia, joiden avulla voimme kohentaa elintapojamme ja sen myötä hyvinvointiamme. Tätä oivallusta haluamme jakaa osanottajille.”


Sari Aalto
Ravitsemusosuudesta vastaava