Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Tästä on kyse

Kunnianhimoisen, kauas kurkottavan Mieliteko-matkamme mahdollistaa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 -hanke.

Työmme pohjalla on Pohjois-Savon sairastavuustilanne, joka pohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sairastavuusindekseihin. Kirjoitimme niistä avausjutun verkkoomme syksyllä 2021.

THL:n tuoreimmista sairastavuuden ja mielenterveyden indekseistä kirjoitimme uutisen uutisen keväällä 2022. 
Toukokuussa 2023 THL:n sairastavuusindeksit korvattiin Kansallisella terveysindeksillä, josta kirjoitimme uutisen heti indeksien tultua julkisiksi.

Tässä tekstissä kerromme Mieliteon ensimmäisestä ohjelmakaudesta 2.8.2021-31.8.2023.

Mikä?

Mieliteko on kunnianhimoinen kehitysohjelma, jonka tavoite on kirkas ja kova: haluamme lisätä mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia sekä vähentää päihteiden käyttöä ja päihdemyönteisyyttä Pohjois-Savossa. Toimintamme ytimessä on ennaltaehkäisevä toiminta.  

TAVOITTEEMME ON KIRKAS: LISÄÄ HYVINVOINTIA, VÄHEMMÄN PÄIHTEITÄ

Koska pahoinvointimme kääntäminen hyvinvoinniksi on koko maakunnan yhteinen asia, teemme työtä jokaisen työikäisen, 18-64-vuotiaan pohjoissavolaisen kanssa.

Erityisesti keskitymme heikommassa asemassa, työelämän ulkopuolella ja työttöminä oleviin. Mieliteko-kehitysohjelman toteuttamisen mahdollistaa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 -hanke. Toimintamme painopiste on ennalta ehkäisyssä.

Mieliteon ensimmäinen ohjelmakausi kattaa ajan 1.8.2021-31.8.2023. 

Miksi?

Suomen sairaimmat ihmiset asuvat Pohjois-Savossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sairastavuusindeksien perusteella erityisesti mielenterveyden ongelmissa ja päihteiden käytössä ero Pohjois-Savon ja muun maan välillä on hälyttävän iso. Vuoden 2016 indeksilukujen perusteella valtakunnallisen mielenterveysindeksin keskiarvo on 100. Pohjois-Savossa se on 144,7. Luku on huhtikuulta 2022. Synkästä tilanteesta huolimatta maakuntamme on menossa hienokseltaan parempaan suuntaan, sillä edellinen luku vuodelta 2016 oli hiukan korkeampi,153,9.

Mitä isompi luku, sitä huolestuttavampi on tilanne. Ja meillä on syytä huoleen: kun kaikki Suomen kunnat laitetaan mielenterveyden osalta paremmuusjärjestykseen, Pohjois-Savon kaikki kunnat Siilinjärveä ja Joroista lukuun ottamatta sijoittuvat heikoimpaan neljännekseen. Seitsemän sairaimman kunnan joukossa on viisi pohjoissavolaista kuntaa. 

Missä?

Teemme työtä hankeohjelmamme mukaisesti koko Pohjois-Savon alueella. Kehitämme ja vahvistamme kuntien palvelurakenteita, tuemme kuntien työntekijöitä ja lisäämme näin hyvinvointia. Rakennamme vahvaa siltaa yrityksiin, kulttuuri- ja urheilumaailmaan ja järjestöihin ja kutsumme nekin tekemään yhteistyötä vahvemman mielenterveyden eteen. Tuemme vanhemmuutta, rikomme puhumattomuutta ja harjoittelemme uudenlaista keskustelukulttuuria. 

LUOMME UUSIA JA AVARIA MIELENMAISEMIA

Yhdessä kuntalaisten kanssa järjestämme tapahtumia, mahdollistamme kohtaamisia ja luomme näin uusia ja avaria mielenmaisemia. Maakunnan kaupungeista ja kunnista hankkeeseen ovat sitoutuneet Kuopio, Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja Vieremä. 

Milloin?

Kurkotamme kauas: Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen mahdollistama kehitysohjelmamme kestää kymmenen vuotta ja ajoittuu vuosille 2021-2030.

Ohjelman ensimmäinen vaihe ulottuu elokuun loppuun 2023. 

Kenen kanssa?

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen päätoteuttaja on Kuopion kaupunki, joka vastaa hankkeen kokonaishallinnoinnista ja kuntayhteistyöstä. Viestinnästä vastaa kuopion kaupungin hallinnon alla oleva tiimi. Hankkeen osatoteuttajia ovat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Yliopisto vastaa tutkimuksesta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Savonia suunnittelee ja toteuttaa koulutukset. Humak osallistaa kohderyhmiä ja luo yhteistyön mahdollisuuksia järjestöjen suuntaan. Teemme myös tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. 

Mistä raha?

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen ensimmäiseen, kaksivuotiseen vaiheeseen, on myönnetty ely-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus. Hankkeen kustannusarvio on 3,4 miljoonaa euroa, josta ESR-rahoitus ja valtion myöntämä avustus kattavat noin 80 prosenttia.

ALUEEMME KUNNAT OVAT SITOUTUNEET VAHVASTI OHJELMAAN MUKAAN.

Rahoitukseen osallistuvat myös hankkeessa mukana olevat Pohjois-Savon kaupungit ja kunnat, joiden omarahoitusosuus on suhteutettu kunnan asukaslukuun. Sitoutumisesta kertoo, että jokainen kunta lähti hankkeen kustannuksiin mukaan kunnanhallituksen päätöksellä. 

Kuka tekee työn?

Kuopion kaupunki päätoteuttajana on palkannut yhdeksän päätoimista työntekijää: johtaja, koordinaattori, sihteeri, neljä muutosvalmentajaa ja kaksi viestintäasiantuntijaa. Osatoteuttajista Itä-Suomen yliopistosta hanketta toteuttaa osa-aikaisesti kolmetoista, Savonia-ammattikorkeakoulusta viisi sekä Humanistisesta ammattikorkeakoulusta kaksi työntekijää.

Yhdessä tällä joukolla paneudumme mielenterveys- ja päihdeongelmien syihin ja ehkäisyyn sekä tuotamme tästä tärkeästä aiheesta uutta tietoa ja uusia toimintamalleja.