Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Mieliteko logo valkoinen

Mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia edistävä valmennus

Maakuntamme asukkaiden mielenterveydestä ja mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on meille pohjoissavolaisille yhteinen, tärkeä asia.

Pohjois-Savon kunnista on noussut esille selkeä tarve saada lisää tietoa ja koulutusta siitä, kuinka me jokainen voimme työssämme ja arjessamme edistää asiakkaittemme ja läheistemme sekä omaa mielenterveyttämme ja mielen hyvinvointiamme ja samalla vähentää päihteiden käyttöä ja päihdemyönteisyyttä. 

Mieliteko-ohjelma vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla maksuttomia valmennuksia, jotka on suunnattu kaikille pohjoissavolaisille johtajista päättäjiin ja tavallisiin kansalaisiin.

Valmennusten suunnittelusta, sisällöstä ja toteutuksesta vastaa Mieliteko-ohjelman osatoteuttaja Savonia-ammattikorkeakoulu. Mielenterveysjohtamisen koulutuksessa on mukana myös Itä-Suomen yliopisto.

Mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin valmennus PÄHKINÄNKUORESSA

Mielenterveystaitojen valmennus

Toteutamme mielenterveystaitojen valmennusta lähitapaamisina Pohjois-Savon kunnissa. Valmennuksissa tarjoamme monipuolisesti keinoja, joilla jokainen meistä voi edistää omaa hyvinvointiaan.

Pohdimme, mistä syntyy hyvä arki, millaista on traumatietoinen kohtaaminen ja kuinka hallitsemme stressiä. Osanottajat saavat enemmän ymmärrystä tunteista ja niiden hallinnasta sekä sosiaalisista taidoista ja ihmissuhteista. Käymme läpi myös kyseisessä kunnassa tarjolla olevia matalan kynnyksen palveluja.

Suuntaamme valmennukset erityisesti työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville 18-64-vuotiaille pohjoissavolaisille. 

Onko kunnassasi tai yhteisössäsi ryhmä, joka voisi hyötyä mielenterveystaitojen maksuttomasta valmennuksestamme. Toteutamme valmennusta ryhmissä, joissa on vähintään 20 osanottajaa.

 

Mielenterveysjohtamisen valmennus

Mielenterveysjohtaminen on käsitteenä uusi, vaikka se on kirjattu Kansalliseen mielenterveysstrategiaan ja itsemurhien ehkäisyohjelmaan vuosille 2020–2030.

Mielenterveysjohtamisen valmennuksessa olemme avanneet konkreettisesti sitä, mitä mielenterveysjohtaminen tarkoittaa, kuinka sitä voi arkisessa työssä toteuttaa ja miten esimerkiksi päihteettömyyteen liittyviin asioihin voi tarttua. Olemme tarjonneet uuden tiedon rinnalla myös käytännön työkaluja, joiden avulla voi etsiä tilanteisiin uudenlaisia ratkaisuja.

Suuntaamme valmennuksen johtavassa asemassa oleville kuntien viranhaltijoille, poliittisille päättäjille, hyvinvointiryhmän jäsenille sekä kolmannen sektorin ja yritysten edustajille.

Lue lisää mielenterveysjohtamisen valmennuksista uutisjutustamme.
 

Mielenterveysosaamisen valmennus

Mielenterveysosaamisen valmennuksen tavoite on ollut lisätä valmiuksia mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin edistämiseen sekä päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähentämiseen omassa arkisessa työssä. 

Valmennuksessa on opeteltu muun muassa tunnistamaan mielenterveyteen ja päihteisiin liittyviä haasteita sekä sitä, kuinka ne pitää kohdata ja nostaa puheeksi. Olemme pohtineet, kuinka mielen hyvinvointia voi suojata ja kuinka työssä voi huomioida tukea tarvitsevan ihmisen. Valmennuksessa käytiin läpi myös päihteiden käyttöä ehkäiseviä menetelmiä.

Valmennus on suunnattu Pohjois-Savon kuntien kaikille työntekijöille, mutta myös järjestöjen, seurakuntien, työllisyyspalvelujen sekä yksityisen sektorin kuten esimerkiksi hoitoalan tai kaupan alan työntekijöille.

Laajan kohderyhmän myötä tavoitteemme on ollut synnyttää tärkeästä aiheesta moniammatillista, monialaista ja vuorovaikutteista keskustelua yli kuntarajojen.

Lue lisää mielenterveysosaamisen valmennuksista uutisjutustamme.