Vipuvoimaa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
#Mielitekopodcast: Professori Arto O. Salonen pohtii hyvän elämän edellytyksiä. Kuuntele. Dissosiaatiohäiriö vei laulajan vuosiksi sumuun – terapia pelasti. Lue lisää. #Riisutaanko: Vapauta mielesi pelosta, häpeästä ja ennakkoluuloista. Lue lisää. Amorphisin Tomi Joutsen: "En anna paniikkihäiriön haitata elämää". Lue lisää.

Mielitekorahasto

Kuopion kaupungin
Mielitekorahasto

Kuopion kaupungin hallinnoiman Mielitekorahaston perusarvo on yhdenvertaisuus, ja se huomioi koko Pohjois-Savon alueen. Rahaston tarkoitus on tukea toimia, joilla tähdätään pohjoissavolaisten mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kohentamiseen sekä toimiin, joilla lisätään osallisuutta. 

Pohjois-Savon väestö on terveyden ja hyvinvoinnin tilaa kuvaavien indeksien avulla tarkasteltuna valtakunnallisesti sairaimpien joukossa. Erityisesti mielenterveyden ja päihteiden käytön osalta Pohjois-Savossa tilanne on erittäin huolestuttava. 

Terveys ja hyvinvointi ovat sidoksissa ympäristön elinvoimaisuuteen. Pohjois-Savo on väestötilastojen mukaan hidasta mutta tasaista tahtia tyhjenevä maakunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Jaana Suvisaari kehottaa pohtimaan, millaisia vaikutuksia ihmismieleen on asua alueella, josta väkeä muuttaa pois ja jossa kodin arvo laskee.

”Mitä vaikuttaa mielialaan ja tulevaisuudenuskoon, jos palvelut ohenevat ja yhteys toisiin ihmisiin vähenee? Pitääkö mielenterveyspalvelut kehittää liikkuviksi, jotta ne saavutetaan myös syrjäseudulla. Pitääkö osana mielenterveystyötä edistää yhteisöllisyyttä”, Suvisaari pohtii. 

Lue uutisiamme Mielitekorahastoon tehdyistä lahjoituksista.

Lahjoita
Mielitekorahastoon

Helena Länsimies kasvokuva

Mieliteko-ohjelman johtaja
Helena Länsimies
P. 044 718 2699
helena.lansimies@kuopio.fi

Mielitekorahaston hoitokunta

Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja/Kuopion kaupunki
Pekka Kauhanen, kehitysjohtaja/Siilinjärvi
Johanna Lammintakanen, terveyshallintotieteen professori/Itä-Suomen Yliopisto
Helena Länsimies, hankejohtaja/ Kuopion kaupunki
Soile Merilä, sosiaali- ja terveysjohtaja/Varkaus 
Säde Rytkönen, hyvinvointikoordinaattori/Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Anu Sepponen, kunnanjohtaja/Rautalampi
Eeva Suomalainen, talousjohtaja/Iisalmi
Satu Vehreävesa, vs. maakuntajohtaja/Pohjois-Savon liitto
Eila Vesa, vs. sosiaalijohtaja/Kaavi
Mervi Vidgrén, rehtori/Savonia Ammattikorkeakoulu Oy
Reijo Viitanen, koulutuspäällikkö/Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Sihteeri: Tuula Rautiainen, hankesihteeri/Kuopion kaupunki

Mielitekorahaston lahjoittajat

VARARENGASRAVINTOLAT OY

500 EUR

LÄHITAPIOLA SAVO

5000 EUR

Kuopion kaupungin Mielitekorahaston säännöt

1 § Rahaston nimi ja tarkoitus

Kuopion kaupungin hallinnoiman Mielitekorahaston perusarvo on yhdenvertaisuus ja se huomioi koko Pohjois-Savon alueen. Rahaston tarkoituksena on tukea toimia, joilla tähdätään pohjoissavolaisten mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kohenemiseen, päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähenemiseen sekä toimiin, joilla lisätään osallisuutta.

2 § Lahjoitusvarojen käyttö

Mielitekorahaston varoja käytetään toimiin ja kohteisiin, jotka täydentävät Mieliteko-ohjelman toimenpiteitä. Mieliteko-ohjelmassa on mukana 18 Pohjois-Savon kuntaa ja kaupunkia.

Mielitekorahasto tukee toimia, joilla tähdätään pohjoissavolaisten mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kohenemiseen, päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähenemiseen sekä toimiin, joilla lisätään osallisuutta. Rahaston tukemana voidaan esimerkiksi järjestää tapahtumia (mm. kulttuuri- ja liikuntaretket), elokuva- ja teatteriesityksiä, hankkia esiintyjiä, järjestää yhteiskuljetuksia tapahtumiin niille henkilöille, jotka eivät ilman kuljetusta pääse tulemaan asuinpaikkansa, kuntonsa tai taloudellisen tilanteen vuoksi sekä hankkia pieniä kannustimia kaikista haastavimpien ryhmien mukaan saamiseksi.

Ostopalveluissa noudatetaan Kuopion kaupungin ostopalvelu- ja kilpailutusperiaatteita.

3 § Rahaston pääoma, rahastovarojen ylläpitäminen ja kartuttaminen

Rahastoa kartutetaan lahjoitusvaroin, joita se ottaa vastaan yksityishenkilöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Mikäli rahastoon tulee muita kuin rahavaroja, niiden rahaksi muuttamisesta päätetään kaupungin hallintosäännön mukaisesti (päättää kaupunginhallitus).

4 § Avustusten myöntäminen

Perustamispäivästä alkaen ensimmäisten kahden vuoden aikana rahasto ei vastaanota avustushakemuksia, vaan käyttää varoja itse suunniteltuihin toimiin ja kohteisiin (2 §).

Mielitekorahastolle avataan perustamisen yhteydessä oma verkkosivu www.mielitekomedia.fi-verkkosivuston yhteyteen. Tälle sivustolle laaditaan kahden vuoden päästä avattava avustusten hakukanava. Tarkemmat kriteerit avustusten hakemiselle ja myöntämiselle määritellään Mieliteko-ohjelman ohjausryhmän toimesta. Esitetyt kriteerit hyväksytetään Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa.

5 § Rahaston hallinnointi ja hoito

Rahastoa hallinnoi Mieliteko-ohjelman ohjausryhmä. Ohjausryhmä laatii esitykset varojen käytöstä apulaiskaupunginjohtajalle. Mielitekorahaston toiminta raportoidaan Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle.

Rahaston varoja hoidetaan kaupungin kassavarojen yhteydessä. Rahaston varoille ei makseta erillistä korkoa. Rahastosta pidetään tiliä (tasetili) keskuskirjanpidon yhteydessä. Rahaston hoidosta on tehtävä raportti kaupunginvaltuustolle ja hyvinvoinnin edistämisen laitakunnalle kalenterivuosittain, josta selviää rahaston pääoma vuoden alussa, rahastoon vuoden aikana kertyneet varat, varojen käyttö sekä rahaston pääoma vuoden päättyessä.

6 § Rahaston lakkauttaminen ja sääntöjen muuttaminen

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää rahaston lakkauttamisesta ja sääntöjen muuttamisesta Mielitekorahaston hoitoryhmän esityksestä. Rahaston lakattua jäävät sen varat Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan käytettäväksi rahaston nykyisiä tarkoituksia vastaavalla tavalla.