Vipuvoimaa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Iisalmen Arska-täti - huima hyvän mielen lähettiläs. Lue lisää. #unelmoidaanko: Nightwishin Tuomas Holopainen: "Elämän tarkoitus on unelmoida ja tehdä kaikkensa, että unelmat toteutuvat". Lue lisää. #Mielitekopodcast: Professori Arto O. Salonen pohtii hyvän elämän edellytyksiä. Kuuntele. Dissosiaatiohäiriö vei laulajan vuosiksi sumuun – terapia pelasti. Lue lisää. #Riisutaanko: Vapauta mielesi pelosta, häpeästä ja ennakkoluuloista. Lue lisää.
Mieliteko logo valkoinen

Mikä on Mieliteko-ohjelma?

Mieliteko on kymmenvuotiseksi, ajanjaksolle 2021-2030 suunniteltu kehitysohjelma, jolle on asetettu vaativa tavoite. Ohjelman toteuttajien tehtävä on olla kääntämässä maamme sairaimman alueen, Pohjois-Savon maakunnan, suunta kohti terveempää tulevaisuutta.

Mieliteko-ohjelman työllä lisätään mielen hyvinvointia ja osallisuutta sekä vähennetään päihdemyönteisyyttä Pohjois-Savossa.

Miksi?

Mieliteko-ohjelman synnyn ja tarpeen taustalla ovat synkät tutkimustulokset. Toukokuussa 2023 julkaistu Kansallinen terveysindeksi  kertoo, että Pohjois-Savossa on muuta maata enemmän yleistä sairastavuutta ja erityisesti mielenterveyteen liittyviä ongelmia.

Myös maakunnan työkyvyttömyysindeksi hehkuu hälyttävästi tummanpunaisena: Pohjois-Savossa on työkyvyttömyyden takia ennenaikaiselle eläkkeelle jääneitä ihmisiä asukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin muualla maassa.

Pohjois-Savo on ollut sairastavuusindeksin musta piste vuosikymmeniä.

Kansallinen terveysindeksi on tuttua luettavaa. Pohjois-Savo on ollut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sairastavuusindeksien mukaan maamme mustin piste mielenterveyden vakavien ongelmien osalta vuosikymmenten ajan. Kun Mieliteko aloitti toimintansa syksyllä 2021, kirjoitimme uutisen senhetkisestä tilanteesta.

Seurantajutun kirjoitimme keväällä 2022, kun THL julkisti tuoreimmat indeksiluvut.

Uusi Kansallinen terveysindeksi seuraa tästä eteenpäin suomalaisten terveyttä vuosittain. Indeksit kertovat luotettavasti alueellisesta sairastavuudesta, sillä niihin kootaan tiedot THL:n, Tilastokeskuksen, Kelan ja Eläketurvakeskuksen tilastoista. 

Mitä tapahtuu?

Mieliteko-ohjelman ensimmäinen toimintakausi kattoi ajanjakson 1.8.2021-31.8.2023.

Lokakuussa 2023 starttasi Mieliteko 2.0, joka etsii aiempaa laajemmin ratkaisuja pohjoissavolaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Pohjoissavolaisten mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia lähestytään nyt monesta kulmasta, usealla toimintatavalla ja useissa eri kohderyhmissä – kaikki tämä yhtäaikaisesti.

Mieliteko 2.0 sisältää kaksi ryhmähanketta, joiden alla on seitsemän eri toteuttajien vastuulla olevaa osahanketta. 

Mieliteko 2.0 sisältää kaksi ryhmähanketta, joiden alla on seitsemän osahanketta. 

Ensimmäisen ryhmähankkeen nimi on ”Työ ja mielen hyvinvointi – Mieliteko 2.0”, joka sisältää neljä osahanketta. Ryhmähankkeen päätoteuttaja on Kuopion kaupunki. Osatoteuttajia ovat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Ryhmähankkeen toimikausi on kolmivuotinen ja päättyy 30.8.2026.

Ryhmähankkeen keskiössä on mielenterveyteen liittyvän työhyvinvoinnin edistäminen valmennuksella, jossa lähestytään työssä jaksamista niin mielen hyvinvoinnin ja ennalta ehkäisevän toiminnan, traumatietoisuuden kuin täsmätyökyvyn näkökulmista.

Valmennusten lisäksi ryhmähanke testaa mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamallia Pohjois-Savossa osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pilotointia. Malli on maailman ensimmäinen, tutkimukseen perustuva ja todistetusti vaikuttava mielenterveyden edistämisen väestötason menetelmä, jota parhaillaan toteutetaan Suomessa neljällä paikkakunnalla.

Osa ”Työ ja mielen hyvinvointi – Mieliteko 2.0” -ryhmähanketta on vaikuttava viestintä, jonka avulla tuetaan valmennuksia sekä lisätään ymmärrystä työhyvinvoinnin yhteydestä mielenterveyteen ja hyvinvointiin.

Toisen ryhmähankkeen nimi on ”Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0”, joka sisältää kolme osahanketta. Ryhmähankkeen päätoteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajia ovat Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Kuopion kaupunki. Ryhmähankkeen toimikausi on nelivuotinen ja päättyy 30.8.2027.

Ryhmähankkeen keskiössä on yhdenvertaisen osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn lisääminen. Myös ”Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0” -ryhmähankkeessa vaikuttava viestintä on osa toimintaa.

Tutustu ryhmähankkeisiin ja niiden sisältöön sekä toteuttajiin tarkemmin verkkojutuissamme, joihin tässä linkit:

"Työ ja mielen hyvinvointi – Mieliteko 2.0” -ryhmähanke.

Mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamalli.

Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0” -ryhmähanke.

Ryhmähankkeiden kohderyhmät

Työ ja mielen hyvinvointi -ryhmähankkeen työhyvinvoinnin valmennukset suunnataan työssä käyville, yli 18-vuotiaille pohjoissavolaisille yksinyrittäjistä eri kokoisten yritysten ja organisaatioiden työntekijöihin, esihenkilöihin ja johtajiin.

Myös mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamallin suunnataan kuntiin ja yrityksiin sekä niiden työntekijöihin.

Tarjoamme työhyvinvoinnin valmennusta ja lisäämme osallisuutta.

Yhdessä osallisiksi -ryhmähankkeen kohderyhmää ovat pohjoissavolaiset 16–64-vuotiaat työttömät, työelämän ulkopuolella ja haavoittuvassa asemassa olevat sekä heikommassa asemassa olevat henkilöt, täsmätyökykyiset, lomautetut, nuoret, maahanmuuttajataustaiset, vammaisryhmiin kuuluvat ja työttömät.

Miksi juuri tällaiset toimenpiteet?

Työhyvinvointi on aiheena polttavan ajankohtainen. Tuoreen, Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan työuupumisen riskiryhmään kuuluu arvioiden mukaan jopa 625 000 suomalaista. Yhtenä isoimpiin kuuluvina syinä pahoinvoinnin lisääntymiseen nähdään yhteisöllisyyden puute työpaikoilla.

Mielenterveyden sairaudet ovat edelleen yleisin syy uusiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Suurin yksittäinen syy on masennus, joka vie Eläketurvakeskuksen mukaan eläkkeelle keskimäärin yhdeksän ihmistä päivässä.

Mielenterveyden sairaudet ovat yleisin, eläkkeelle johtava työkyvyttömyyden syy.

Pohjois-Savossa syytä huoleen on jopa enemmän kuin muualla maassa. Kansallisen terveysindeksin mukaan Pohjois-Savo on murheellisesti työkyvyttömyysindeksin kärkisijalla yhdessä Kainuun kanssa. 

Osallisuus on myös suorassa yhteydessä hyvinvointiin. Osallisuuden kokemukset voivat auttaa erityisesti haastavissa elämäntilanteissa olevia monella tavalla. Osallisuuden kokemukset lisäävät uskoa omiin toimintamahdollisuuksiin ja vähentävät muun muassa yksinäisyyttä. Yksinäisyys on vakava sairaus, joka tutkimuksen mukaan aiheuttaa syöpää, linkittyy vahvasti masennukseen ja jopa tappaa.

Työelämän ulkopuolella olevat jäävät usein myös hyvinvointiin vaikuttavien palvelujen sekä elintapaohjausten ulkopuolelle. Esimerkiksi työttömien terveystarkastuksiin ohjautuu Pohjois-Savossa 4,7, prosenttia työttömistä. Heillä on paljon perusteltua tarvetta käytännönläheiselle elintapaohjaukselle.

Mieliteon ensimmäisellä ohjelmakaudella syntyi ymmärrys siitä, että muutos kohti paremmin voivaa Pohjois-Savoa vaatii asenteiden, ajattelun, käyttäytymisen ja kulttuurin muutosta. Siksi muutoksen toteuttamiseen tarvitaan myös vaikuttavaa, journalistisesti toteutettua viestintää

mistä raha?

Mieliteko 2.0 -ryhmähankkeiden rahoituksesta noin 3,7 miljoonaa euroa tulee Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmakauden kokonaisbudjetti on noin 4,6 miljoonaa euroa. Se koostuu ESR plussan rahoituksen lisäksi ryhmähankkeiden toteuttajien omarahoituksesta sekä kuntarahoituksesta.

Mieliteko 2.0 -ryhmähankkeisiin sekä kuntarahoitukseen ovat Pohjois-Savosta sitoutuneet Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Varkaus, Vesanto ja Vieremä.

Työhön on sitoutunut 13 Pohjois-savon kuntaa ja kaupunkia.

Kuntien rahoitusosuus on sidoksissa kunnan asukaslukuun. Kunnat maksavat vuosittain seuraavat summat: 

Iisalmi 19 300 €, Keitele 2 000, Kiuruvesi 7 200, Lapinlahti 8 550, Leppävirta 8 600, Pielavesi 4 000, Rautalampi 2 850, Siilinjärvi 19 400, Suonenjoki 6 350, Varkaus 18 500, Vesanto 1 850 ja Vieremä 3 250 €.

Mieliteon ryhmähankkeiden toteuttajat maksavat omarahoitusta vuosittain seuraavasti:

Kuopion kaupunki 67 000 €, Itä-Suomen yliopisto 27 000, Savonia-ammattikorkeakoulu 53 600 ja Humanistinen ammattikorkeakoulu 38 700 €.