Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Muutosvalmennukset

Mieliteko 2.0: Kuopion kaupungin tiimi tuo mielen hyvinvoinnin valmennuksen Pohjois-Savon työpaikoille

Kuopion tiimin toteuttamissa valmennuksissa voit luvan kanssa pysähtyä tutkimaan kokonaisvaltaiseen mielen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, joita emme useinkaan ehdi tai edes osaa pohtia ja sanoittaa.

Näitä tekijöitä ovat muun muassa stressin ymmärtäminen, omien rajojen ja vireystilojen tunnistaminen ja säätely sekä sosiaalisten suhteiden luominen - kaikki tärkeitä asioita, jotka tutkitusti vaikuttavat paitsi työssä jaksamiseemme, myös työpaikan ilmapiiriin ja työn tuloksellisuuteen.

Muutosvalmennus

Toteutamme valmennuksen aina ryhmissä. Matka kohti mielen hyvinvoinnin muutosta ja uusia oivalluksia on jokaisen kohdalla kuitenkin henkilökohtainen.

Uuden ymmärryksen myötä voit valita, mitä tunteita ja elämäntilanteita tuot työpaikallesi ja kuinka reagoit palavereissa eri asioihin.  Reagointia, omaa ajattelua, asenteita ja työtapaa on mahdollista muuttaa. Näin voit tietoisesti vaikuttaa siihen, millainen työyhteisösi jäsen olet.  

Me Kuopion tiimin muutosvalmentajat olemme tässä muutoksessa tukijoitasi ja näkyväksi tekijöitä. Huolehdimme myös siitä, että psykologinen turvallisuus ryhmässä toteutuu.

Jokainen valmennuskokonaisuus on yksilöllinen ja ainutkertainen.

Emme siis tuo mukanamme valmista sapluunaa, jonka monistaisimme valmennuksissa kerta toisensa jälkeen. Kukin ryhmä sanoittaa ensimmäisen tapaamisen aikana itse toiveensa ja rakentaa niiden pohjalta toimintasuunnitelman seuraaville tapaamiskerroille.

Tavoitteemme

 • Saat uutta ymmärrystä.
 • Saat parempaa itsetuntemusta.
 • Saat konkreettisia työkaluja mielen hyvinvointisi tueksi.

Paras tulos saadaan, kun mielen hyvinvointia vahvistetaan ennaltaehkäisevästi, jo ennen mahdollisten haasteiden ilmenemistä.

 


Valmennuksen osa-alueita
ovat muun muassa:

Stressin ymmärtäminen & itsetuntemus

Itsensä johtaminen & tunnetaidot

Voimavarat & palautumistaidot

Vuorovaikutus & puheeksi ottamisen taidot

Valmennuksemme aikana:

Muutosvalmennus valmennuksen aikana

Kohtaamisia. Pysähtymistä oman itsensä ja mielen hyvinvointiin vaikuttavien asioiden äärelle. Konkreettisia, arkeesi sopivia harjoituksia.
Tästä on Mieliteon muutosvalmennus rakennettu.

Kuka voi osallistua muutosvalmennukseemme?

Muutosvalmennuksemme on tarkoitettu laajasti pohjoissavolaisille työpaikoille: vähintään 18-vuotiaille työssäkäyville henkilöille aina yksinyrittäjistä suuriin yrityksiin ja organisaatioihin. Suuntaamme valmennuksemme niin yksityisille kuin julkisille työnantajille.

Toteutamme valmennukset pääasiallisesti työpaikkakohtaisina ryhmävalmennuksina. Järjestämme myös avoimia ryhmiä, joihin kuka tahansa työssäkäyvä pohjoissavolainen voi osallistua.  Näin valmennus toimii myös kaivattuna verkostoitumisena ja tarjoaa vertaistukea.

Muutosvalmennus Ryhmät

Muutosvalmennus Ryhmät

Esimerkkejä muutosvalmennuksistamme

Peruspaketti:
valmennukset lähitapaamisina

 • Lähitapaamiset 7 x 1,5 tuntia
 • Toteutus räätälöidysti
  3-6 kuukauden aikana.

Itsenäistä työskentelyä korostava valmennus

 • Lähitapaamiset 3 x 3 tuntia
 • Toteutuksen kokonaiskesto sovitustiy, toiveiden mukaan.
 • Tapaamisten väleissä osallistujat saavat sytykkeitä ja tehtäviä, joita tiimi pohtii ja purkaa yhdessä.

Valmennus osittain

etätoteutuksella

 • Yhteinen livealoitus 3-6 tuntia
 • Välissä 2-3 Teams-valmennusta.
 • Lopuksi yhteinen livepäätös, 3 tuntia.

Teille sopiva

valmennuskokonaisuus

Ota yhteyttä projektipäälliköömme:

Liisa Pietikäinen
044 718 2098
liisa.pietikainen@kuopio.fi

Missä?

Toteutamme valmennukset ensisijaisesti kasvotusten – joko yrityksen omissa tai muissa yhdessä sovituissa tiloissa Pohjois-Savon alueella. Osa valmennuksista on mahdollista toteuttaa myös etänä Teamsin välityksellä.

Hinta?

Valmennuksemme on maksuton. Uskomme vahvasti, että työntekijöiden ajallinen panostus valmennukseen maksaa itsensä takaisin.

Tartu tilaisuuteen!

Ota rohkeasti yhteyttä. Tavataan ensin Teamsissa, jossa avaamme valmennuksemme ydinasiat,  tavoitteet ja hyödyt. Vaihtoehtoisesti on mahdollista sopia yli kymmenelle henkilölle esittelytapaaminen, jonka aikana tarjoamme teille pienen maistiaisen valmennuksemme sisällöstä. Esittelyt eivät sido mihinkään, ja myös ne ovat sinulle ja yrityksellesi maksuttomia. Löydät yhteystietomme sivun alareunasta.

Jokainen mukaan lähtevä yritys on luomassa Pohjois-Savolle uutta elinvoimaisempaa tulevaisuutta. 

Yritys saa halutessaan logonsa verkkomediaamme ja voi näin vahvistaa mielikuvaansa mielen hyvinvoinnin edistäjänä. Jokainen mukaan lähtevä yritys on osaltaan poistamassa mielenterveyteen liittyvää häpeää, kantamassa yhteiskuntavastuuta ja luomassa Pohjois-Savolle uutta elinvoimaisempaa tulevaisuutta.

Osallistujat saavat osallistumisestaan todistuksen ja voivat toimia työyhteisössään mielitekolähettiläänä.

Mieliteko 2.0

VALMENTAJAN SANA

Olet tervetullut mukaan!

Kannustamme tulemaan valmennukseemme avoimella mielellä. Puhua saa, ja kuunnella. Sekä tietysti ilmaista omia ajatuksia. Epävarmuus ja epäilykin sallitaan. Niissä voi olla siemen johonkin aivan uuteen. Edessä on joka tapauksessa tutkimusmatka omaan itseesi, ja sehän on jännittävää.

Valmennus on oiva mahdollisuus tutustua paitsi itseensä myös työkavereihin aivan uudesta näkökulmasta. Mieliteon valmentajina olemme motivoituneita ja innostuneita johdattelemaan sinut ja työyhteisösi innostavalle muutosten matkalle.


Kommentteja valmennuksista

Lue muutosvalmennukseemme osallistuneiden oivalluksia, palautteita  ja kommentteja.

Kommentteihin

Valmennuksen toteuttajat

Yhteystiedot

Helena Länsimies

Johtaja

044 718 2699
helena.lansimies@kuopio.fi

Liisa Pietikäinen

Projektipäällikkö, Työ ja mielen hyvinvointi

044 718 2098
liisa.pietikainen@kuopio.fi

Matti Halmetvaara

Muutosvalmentaja

Poissa 31.5.2024 asti.
mieliteko@kuopio.fi

Paula Heiskanen

Muutosvalmentaja

044 718 2090
mieliteko@kuopio.fi

Pia Koponen

Muutosvalmentaja

044 718 2091
mieliteko@kuopio.fi

Katja Hedberg

Viestintäasiantuntija

044 718 2092
katja.hedberg@kuopio.fi

Markus Laakso

Viestintäasiantuntija

044 718 2095
markus.laakso@kuopio.fi