Vipuvoimaa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Lohduttavilla sanoilla on hirmuinen voima. Lue lisää. Mieliteko-ohjelman Puhutaanko?-kampanja käynnistyi. Lue lisää. Kyselymme vahvisti: pohjoissavolaisilla on erittäin paljon päihteisiin ja mielenterveyteen liittyviä haasteita. Lue lisää.
jouni holopainen kasvokuva

HUMAK:n yhdyshenkilö Mieliteko-ohjelmassa, Projektikoordinaattori

Jouni Holopainen

0400 349 282
jouni.holopainen@humak.fi

”Teknologia kehittyy, mutta tärkein toiminta tapahtuu ihmisten välillä.”

Yhteistyön rakentaja

Mielen hyvinvointi syntyy useimmiten tunteesta, että olen osa yhteisöä ja että minua tarvitaan.
 Jouni Holopainen tarttuu työhönsä sosiaalipoliitikon sydämellään ja haluaa lisätä juuri osallisuutta.

Mieliteko-ohjelmassa on kyse ihmisistä ja ihmisten välisestä toiminnasta. Näen, että mielen hyvinvointi lähtee usein yhteisöstä ja siihen kuulumisesta. Siksi oma henkilökohtainen mielitekoni on osallisuus ja sen edistäminen. Tähän pääsen tarttumaan sosiaalipoliitikon sydämelläni.

Koen, että Mieliteko on hieno mahdollisuus parantaa yhteistä elämäämme Pohjois-Savossa.

Oma roolini työssämme on verkostotyön, kansalaistoiminnan ja osallisuuden kehittäminen. Sikäli sopivaa, sillä olen aikaisemman työkokemukseni, harrastusten ja poliittisen toimintani kautta toiminut juuri näiden asioiden keskellä. Olen päässyt Mieliteko-ohjelman myötä siis juuri omien kiinnostusteni äärelle edistämään pohjoissavolaisten hyvinvointia yhteistyössä kaikkien alueen toimijoiden kanssa.

Tuon Mielitekoon kokemukseni edunvalvonnasta ja lobbauksesta, joita olen tehnyt muun muassa Suomen Ylioppilaskuntien liitossa ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskunnassa. Demokraattisen päätöksenteon ymmärrys on myös tärkeää, jotta saamme aikaan muutoksia kuntien palvelurakenteisiin.

Omaa ymmärrystäni on laajentanut noin viidentoista vuoden kokemus kunnallisesta ja valtakunnallisesta päätöksenteosta. Tällä hetkellä olen muun muassa Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen varapuheenjohtaja, Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsen ja Savo-Karjalan Kokoomuksen puheenjohtaja. Päätyöni Humanistisen ammattikorkeakoulun vastaavan TKI-asiantuntijana tuo Mieliteko-ohjelmaan kokemusta ja asiantuntijuutta.

Vaikka teknologia kehittyy ja maailma muuttuu, toiminta tapahtuu aina ihmisten kautta ja ihmisten välillä. Siksi tärkein voimavaramme on inhimillinen, ja sen ylläpito keskeisin tehtävämme. Voisimmeko puhua jopa inhimillisen tasearvon kasvattamisesta. Työmme tässä ohjelmassa pitää siksi tehdä aina ihmisten kanssa ja yhdessä toimien. Vain tätä kautta pysyvä muutos voi olla mahdollista, jos haluamme saavuttaa tavoitteemme, muuttaa tapaa toimia ja ajatella.

Valokuva kertoo henkilökohtaisesta mielenmaisemastani. Se kumpuaa sieltä, mistä olen ammentanut yhteisöllisyyttä ja energiaa 1980-luvulta lähtien. Pelikulttuuri ja sen ympärillä tapahtuva taidetoiminta, harrasteryhmät, alakulttuurit sekä toverillisuus ovat elämässäni voimavara. Monet hyvät ystäväni ovatkin löytyneet tämän piirin kautta.