Vipuvoimaa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Lohduttavilla sanoilla on hirmuinen voima. Lue lisää. Mieliteko-ohjelman Puhutaanko?-kampanja käynnistyi. Lue lisää. Kyselymme vahvisti: pohjoissavolaisilla on erittäin paljon päihteisiin ja mielenterveyteen liittyviä haasteita. Lue lisää.
Henkilökuva Katja Laine, Mieliteko

Mieliteko-ohjelman muutosvalmentaja

Katja Laine

044 718 2097
katja.laine@kuopio.fi

”Työllämme on varmasti myös taloudellista vaikutusta.”

Motivoitunut uudistaja

Kuntalaisten ääni pitää nostaa aidosti esille vahvistamalla heidän osaamistaan ja osallisuuttaan.
Katja Laine tuntee asiakkaat niin mielenterveys- ja päihdepalvelujen kuin työllistämisen kentältä.

Mieliteko-ohjelman kautta minulle avautuu mahdollisuus olla mukana luomassa sujuvaa, kuntarajat ylittävää yhtenäistä toimintamallia. Haluan tuoda kuntalaisten äänen aidosti esille vahvistamalla heidän osaamisensa, osallisuutensa ja onnistumisensa kokemuksia, joilla kaikilla on vahva vaikutus mielen hyvinvointiin. Muutosvalmentajan tehtävä kiinnosti erityisesti, koska asukkaiden hyvinvoinnin tasa-arvoinen ja laadukas edistäminen on minulle tärkeää.

Emme kehitä uutta, vaan etsimme yhdessä hyvät käytännöt ja saamme vaikuttavimmat toimintamallit käyttöön koko Pohjois-Savossa. Vahvistamme olemassa olevia rakenteita juurruttamalla toimintaa ja käyttämällä toimintamalleja, jotka tutkitusti ovat hyväksi todettuja. Samoin pidän tärkeänä, että Mieliteon myötä edistämme pidemmällä aikavälillä myös työllisyyttä. Näin työllämme on varmasti myös taloudellista vaikutusta.

Ydinvahvuuksiani on laaja-alainen substanssiosaaminen työskentelystä kohderyhmiemme kanssa. Kokemusta on kertynyt niin psykiatrisen kuntoutuksen, mielenterveys- ja päihdepalvelun, työllistymisen ja työkyvyn arvioinnista kuin nuorten ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtävistä. Työttömyys heikentää psyykkistä terveyttä ja on yhteydessä mielenterveysongelmiin, joten miksi emme pysähtyisi asian äärelle asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi?

Minulla on motivoiva, voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote. Teen mielelläni yhteistyötä eri toimijaverkostoissa. Olen työntekijänä tunnollinen ja motivoitunut, ja pidän tärkeänä kehittää jatkuvasti osaamistani.

Minulle on tärkeää, että läheisilläni on hyvä olla, ja olen aina valmis olemaan läheisteni tukena. Päivittäin mukana kulkee huumorintaju, joka nostaa mielialaa ja tuo kohtaamisiin positiivista tunnetta.

Valokuvassani on yksi arkeni rytmintuoja ja ilo. Vaikka koira useimmiten parantaa elämää, onnellisuus ei synny pelkästä lemmikistä, vaan lemmikin ja omistajan välisestä suhteesta. Koira hyväksyy ihmisen sellaisena kuin se on. On tutkittuakin tietoa siitä, että eläimet parantavat terveyttä. Lisäksi vesi on minulle yksi rakkaimmista elementeistä, jonka lähellä vietän aikaa mahdollisuuksien mukaan.