Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
seija laakso kasvokuva

Muutosvalmentaja

Seija Laakso”Teemme työtä, joka vaatii rohkeutta kokeilla aivan uutta.”

Rohkea sillanrakentaja

On tärkeää havaita, missä vaiheessa elämä alkaa mennä vikaan ja tarttua ongelmiin ajoissa.
Kokenut Seija Laakso tuntee päihde- ja mielenterveysongelmien vaikutukset perheiden arkeen.

Teemme Mieliteko-ohjelmassa tärkeää työtä, jonka merkitys avautuu meille vasta vuosien päästä. Muutosvalmentajan tehtävässäni voin hyödyntää pitkää kokemustani korjaavasta päihde- ja lastensuojelutyöstä, jota tein neljätoista vuotta. Kolmivuorotyössä päihderiippuvuuden hoitoon erikoistuneessa ensikodissa pääsin lähelle asiakkaiden arkea. Näin ongelmat, joita heillä oli muun muassa vanhemmuuden, elämänhallinnan ja ihmissuhteiden kanssa.

Kerta toisensa jälkeen pohdin, missä vaiheessa elämä meni vikaan ja mitä olisi voitu tehdä toisin. Päihteiden käyttö oli saanut alkunsa useista syistä, asiakkailla oli taustallaan muun muassa kaltoinkohtelua, omien vanhempien päihteiden käyttöä tai läsnäolon puutetta sekä koulukiusaamista. Näin myös, millaista kärsimystä päihteiden käyttö aiheutti asiakkaiden läheisille. Hekin tarvitsevat tukea ja palveluja. Tähän meillä ei vielä ole keinoja.

Kuljin päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien perheiden rinnalla, nautin työstäni, mutta aloin kaivata jotain, joka kehittäisi minua työntekijänä eteenpäin. Halusin päästä vaikuttamaan ihmisten arkeen jo siinä vaiheessa, kun ongelmat eivät vielä ole suistaneet elämää raiteiltaan. Siksi hain Mieliteko-ohjelmaan.

Teen työtäni antaumuksella. Olen määrätietoinen, ja tätä piirrettä tarvitaankin uudessa työssäni. Meidän pitää löytää keinoja ja luoda toimintamalleja, joilla ongelmiin joutuneita voidaan auttaa mahdollisimman varhain. Näin mahdollisimman harva ajautuisi tarvitsemaan korjaavaa tukea.

Mieleeni on tallentunut kommentti, jonka sain eräältä äidiltä jättäessäni edellisen työni: ”Lähdet arvokkaaseen työhön. Olet nähnyt, mikä monen elämässä meni pieleen ja mitä siitä seurasi.”

Työni on opettanut sen ymmärryksen, että jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Meidän pitää saada kaikki pohjoissavolaiset mukaan työhömme, vaikuttaman omaan hyvinvointiinsa.

Mieliteko-ohjelmassa teemme työtä, joka vaatii rohkeutta kokeilla aivan uutta. Minussa on tämä rohkeus. Työni on muokannut minua myös siten, että pyrin löytämään asioista ja ihmisistä valoisan puolen. Ihmisenä olen helposti lähestyttävä, ja luon helposti ihmissuhteita. Haluan päästä työssäni lähelle kuntalaisia ja luoda heidän kanssaan yhdenvertaisia kohtaamisia. Tämä on minulle tärkeä arvo. Jokainen ihminen on yhtä arvokas, taustastaan riippumatta.

Olen ollut pitkään mukana järjestö- ja vapaaehtoistyössä. Työskentelen kolmatta kautta myös pitäjäraadissa, jossa edistämme kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nämä asiat ovat keskiössä myös Mieliteko-ohjelmassa.

Valokuvani kertoo arvoistani. Mieltymys luontoon, sen väreihin ja varsinkin järveen on varmaan geeneissäni. Sanotaan, että luonto ja maisemat ovat hyvinvoinnin edistäjiä. Allekirjoitan tämän.