Vipuvoimaa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
tiina juutinen kasvokuva

Mieliteko-ohjelman koordinaattori

Tiina Juutinen

044 718 2091
tiina.juutinen@kuopio.fi

”En kuvittele, että elämä olisi ruusuilla tanssimista.”

Rohkea tiimipeluri

Ison joukon yhteistyö vaatii hyvää organisointia, rakentavaa dialogia ja kykyä nähdä kokonaisuus.
Haasteista nauttiva Tiina Juutinen pitää langat käsissään ja osallistaa muutkin koviin tavoitteisiin.

Koordinaattorin tehtävässäni on hallittava isoja kokonaisuuksia. Hyvällä koordinaatiolla vältämme päällekkäisyyksiä, voimme keskittyä oleelliseen ja hyödyntää osaamistamme.

Tuen muutosvalmentajiamme kenttätyöskentelyssä, johon kuuluu muun muassa yhteistyökumppaneiden tapaamisia ja osallistamista. Tätä kautta saan merkityksen työlleni: pääsen vaikuttamaan paitsi yksittäisiin ihmisiin ja yhteisöihin, myös laajemmin koko yhteiskuntaan.

Rakennan dialogia toimijoiden välille, sillä haluamme kehitystyöhömme mukaan niin elinkeinoelämän edustajat, viranomaiset, kansalaiset kuin päättäjät. Työni vaatii hyviä kommunikointi- ja yhteistyötaitoja sekä tietoteknistä osaamista.

Yksin en voi kaikessa tässä onnistua. Tuloksiin tarvitsen organisaatiomme, oman tiimimme ja yhteistyökumppaneittemme tuen.

Olen kokeilunhaluinen. Innostun uusista näkökulmista. Motivaationi syntyy halusta kehittyä ja kehittää, ja tässä työssä pääsen juuri innovaatioiden äärelle. Tavoiteorientoituneena teen työtä määrätietoisesti, jotta saavutamme tavoitteet. Haluan kokea, että kymmenen vuoden päästä me pohjoissavolaiset nautimme elämästä hyvinvoivempina, että Pohjois-Savossa kukoistaa yhteen tekemisen meininki ja taloutemmekin on vakaa.

En kuvittele, että elämä olisi ruusuilla tanssimista. Kohtaan mielelläni haasteet. Uskaltaudun epämukavuusalueille. Näin kehityn ihmisenä, tekijänä ja toimijana muiden joukossa.

Keskeisiä taitojani ovat projektiosaaminen, organisointitaidot, tietotekniset taidot ja palvelualttius. Kaiken perusta on tietoon pohjautuva toiminta. Olen tiimipeluri, mutta tarkkuutta vaativassa työssä viihdyn myös yksin. Jaan mielelläni osaamistani ympärilläni hääriville joukoille, koska haluan edistää ihmisten ja alueemme hyvinvointia.

Olen työskennellyt useilla toimialoilla valtion, kuntien ja yksityisen sektorin palveluksessa ja saanut laajan näkemyksen pienten ja suurten organisaatioiden toimintakulttuureista. Työotteeni on oikeudenmukainen, osallistava ja omistautuva. Arvostan oikea-aikaisuutta, jota haluan tässäkin työssä edistää.

Kuvani kertoo luonteestani: luotan omaan tekemiseeni, kokeilen rohkeasti uutta ja tuntematonta ja olen tietoinen siitä, että tämä rohkeus vie onnistumiseen tai epäonnistumiseen.