Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Mieliteko-ohjelman strategia

1. STRATEGIA: JOHTAVAT AJATUKSET

Missio    Visio 2030    Arvot     Positio   Asennoituminen toimintaympäristöön  Hyödyt

Missio

Mieliteko-ohjelman tarkoitus on löytää keinoja pohjoissavolaisten mielen hyvinvointiin ja ennattaehkäistä mielenterveysongelmien syntymistä.

NÄIN TOIMIMME

  • Aktivoimme ja innostamme ihmisiä elämäntapojen ja ajattelun muutokseen.
  • Lisäämme asukkaiden vastuuta ja omistajuutta lähiympäristöstä.
  • Arkipäiväistämme mielenterveyden ja siihen liittyvät ongelmat. Lisäämme uskallusta puhua asiasta avoimesti ja hyväksyvästi.
  • Etsimme keinoja päihdemyönteisyyden ja päihteiden käytön vähentämiseen.
  • Rakennamme positiivisempaa alueellista tarinaa.

Visio 2030


OLEMME ONNISTUNEET, KUN

  • meillä on rohkeutta kohdata, pyytää apua ja auttaa.
  • toimimme tiedolla yhdessä.
  • mielen hyvinvointi on jokaisen asia ja huolehdimme siitä yksin ja yhdessä.
visio 2030

Arvot

OLE ROHKEA

Vahvista rohkeuden ilmapiiriä, tee ja tue rohkeita kokeiluja.

TEE MUUTOS

Vahvista kykyä uudistaa ja uudistua.

TOIMI YHDESSÄ

Vahvista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, auta ja välitä.

OLE AVOIN

Toimi läpinäkyvästi ja kommunikoi avoimesti.

Positio

 

Olemme sateenvarjotoimija, joka tuo yhteen Pohjois-Savon mielen hyvinvoinnin toimijat sektori- ja kuntarajat ylittäen.

 

Olemme näkyväksi tekijä ja tunnevaikuttaja, joka synnyttää
laaja-alaista keskustelua ja arkipäiväistää mielenterveyden.

Asennoituminen toimintaympäristöön

osallistava hyvinvoinnin edistäminen

Hyödyt

parempi tulevaisuus

2. BRÄNDI: MIELITEKO KOKEMUKSENA

Asennelupaus    Ohjelman ydinolemus    Kulttuurimurros    Kokemusattribuutit    Ydinlupaus    Toivojournalismi 

Asennelupaus

olemme rohkeasti aitoja

Ihmisten välille syntyy aito luottamus vain, kun uskallamme heittäytyä ja olla rohkeasti aitoja.

Kuuleva, empaattinen ja vastaanottava asenteemme tekee meistä helposti lähestyttäviä ja turvallisia.

Rohkea ja aito kohtaaminen mahdollistaa läpinäkyvyyden ja paremman tiedonkulun.

Jokainen kohtaaminen on inhimillinen ja välittävä – pienten tekojen avulla meistä kasvaa suuri ja mahtava.

Ohjelman ydinolemus

me olemme murrosliike

Olemme olemassa, jotta pohjoissavolaisten asenteet sekä puhumattomuuden kulttuuri muuttuvat.

Tuemme ihmisiä ottamaan omistajuutta elämästään ja aktivoimme sitkeästi heitä luomaan ympärilleen yhteisöllisyyttä.

Vastuullistamme ihmiset, sillä vastuun myötä tunnemme itsemme tarpeelliseksi, ja koska lopullinen muutos lähtee meistä itsestämme.

MINÄSTÄ ME

Ihmisiä havahduttamalla autamme oivaltamaan, että minun hyvinvointini on sinun hyvinvointisi. Kestävä ja kauas kantava merkitys syntyy yhteydestä muihin.

Elämän ilot ja surut tulevat todeksi ja täysillä koetuksi vasta kun voimme jakaa ne muiden kanssa.

hyvän kehityksen kehä graaffi

Kokemusattribuutit

kokemus-attribuutit graaffi

Pelottomuus on meille lempeää rohkeutta, turvallisuus luotettavuutta.

Olemme välittäviä: käännämme katseen itsestämme pois. Siksi minä tarkoittaa meille minää suhteessa muihin.

Uskomme muutokseen. Tästä kumpuaa sitkeytemme, jolla aktivoimme ihmisiä mukaan toteuttamaan muutosta.

Ydinlupaus

tekoja mielen hyvinvoinnin puolesta

Muutos kohti paremmin voivaa Pohjois-Savoa ei synny sattumalta. Siksi muutos tarkoittaa tekoja. Kutsumme mukaan muutostyöhön jokaisen pohjoissavolaisen.

Lupaamme kulkea rinnalla, olla tukemassa, avata latua, tartuttaa rohkeutta. Rohkeus on muutoksen kulmakivi, jonka avulla uskallamme ja opimme välittämään enemmän toisistamme. Terveempi maakunta on yhteinen tavoite meille kaikille.

Myös pieni teko voi viedä isoon muutokseen. Haastamme pohjoissavolaiset tekemään kymmenessä vuodessa kymmenen miljoonaa tekoa mielen hyvinvoinnin puolesta.

Se on neljä tekoa jokaiselta pohjoissavolaiselta vuodessa. 

Onnistuminen on mahdollista, yhdessä.

Toivojournalismi

Journalismin ydintä on löytää yhteiskunnasta epäkohtia, tunnistaa epäoikeudenmukaisuuksia ja tehdä ne näkyväksi. Mieliteko-ohjelman viestinnässä toteutamme tätä ydintä, mutta otamme vielä askeleen eteenpäin.
Luomme toivojournalismia.

Tarvitsemme aivan uuden journalismin lajin, sillä nyt myös viestinnällisesti pitää luoda aivan uutta. Jotain, joka erottuu totutun journalismin joukosta.

On opeteltava uudenlaista keskustelua. Kokeiltava, millainen voima voi olla toivoa levittävällä viestinnällä.

Toivojournalismissa yhdistämme luotettavan tiedon, punnitun sanan ja puhuttelevan tarinan. Yhdessä ne synnyttävät voiman, jolla voimme saavuttaa tavoitteemme – mielen hyvinvointi lisääntyy ja päihteiden käyttö vähentyy Pohjois-Savossa.

Toivojournalismissa punnitsemme ja mietimme viestimme tarkkaan. Sattumalle emme jätä sijaa. Pohjaamme kaiken sisällön tarkistettuihin faktoihin, tunnustamme Pohjois-Savon karmean sairastavuustilanteen, mutta emme pysähdy ikäviin tosiasioihin.

Tuomme ikävän totuuden rinnalle tositarinoita toivosta, onnistumisista ja rohkeudesta. Etsimme pysyviä ratkaisuja ja tarjoamme vaihtoehtoja.