Vipuvoimaa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Iisalmen Arska-täti - huima hyvän mielen lähettiläs. Lue lisää. #unelmoidaanko: Nightwishin Tuomas Holopainen: "Elämän tarkoitus on unelmoida ja tehdä kaikkensa, että unelmat toteutuvat". Lue lisää. #Mielitekopodcast: Professori Arto O. Salonen pohtii hyvän elämän edellytyksiä. Kuuntele. Dissosiaatiohäiriö vei laulajan vuosiksi sumuun – terapia pelasti. Lue lisää. #Riisutaanko: Vapauta mielesi pelosta, häpeästä ja ennakkoluuloista. Lue lisää.
Mieliteko logo valkoinen

1. STRATEGIA: JOHTAVAT AJATUKSET

Käsitteet ja termit    Missio    Visio 2023    Visio 2030    Arvot    Positio   Asennoituminen toimintaympäristöön    Hyödyt

Käsitteet ja termit

WHO:n määritelmä mielenterveydestä

MIELENTERVEYSTYÖ

Mielenterveyslaki jakaa mielenterveystyön
kolmeen alueeseen:
• mielenterveyden edistäminen (promootio)
• ongelmien ehkäisy (preventio)
• mielenterveyden häiriöiden hoito ja kuntoutus

TERMIT

• mielenterveys (mental health)
• mielen hyvinvointi (mental well-being)
• mielenterveyden ongelmat (mental ill health)

Missio

Mieliteko-ohjelman tarkoitus on löytää keinoja pohjoissavolaisten mielen hyvinvointiin ja ennattaehkäistä mielenterveysongelmien syntymistä.

Kymmenvuotisen ohjelmamme tarkoitus on korjata Pohjois-Savon rumia lukuja mielenterveyden tilastoissa ja vahvistaa alueen elinvoimaa.

NÄIN TOIMIMME

• Aktivoimme ja innostamme ihmisiä elämäntapojen ja ajattelun muutokseen
• Lisäämme asukkaiden vastuuta ja omistajuutta lähiympäristöstä
• Arkipäiväistömme mielenterveyden ja siihen liittyvät ongelmat. Lisäämme uskallusta puhua asiasta avoimesti ja hyväksyvästi
• Etsimme keinoja päihdemyönteisyyden ja päihteiden käytön vähentämiseen
• Rakennamme positiivisempaa alueellista tarinaa

Visio 2023

visio 2023

OLEMME ONNISTUNEET, KUN

• meillä on yhteinen näkemys 10 vuoden perspektiivistä ja tavoitteista
• meillä on kattava tilannekuva maakunnan mielen hyvinvoinnista
• meillä on keinot toteuttaa ja mitata mielen hyvinvointia edistäviä asioita
• olemme saaneet jokaisen kunnan innostuneesti ja sitoutuneesti mukaan
• olemme tehneet matkan ja sen tulokset näkyväksi
• olemme auttaneet johtajia ja päättäjiä ottamaan mielen hyvinvoinnin huomioon arjen päätöksenteossa
• meillä on keinoja vaikuttaa yksilötason muutokseen mielen hyvinvoinnin kohentumisessa sekä keinoja aktivoida kansalaiset konkreettisiin tekoihin
• toimijoiden verkostolla on yhteinen suunta ja selkeät tavat tehdä työtä omassa roolissaan

Visio 2030

visio 2030

OLEMME ONNISTUNEET, KUN

• meillä on rohkeutta kohdata, pyytää apua ja auttaa
• toimimme tiedolla yhdessä
• mielen hyvinvointi on jokaisen asia ja huolehdimme siitä yksin ja yhdessä

Arvot

OLE ROHKEA

Vahvista rohkeuden ilmapiiriä, tee ja tue
rohkeita kokeiluja

TEE MUUTOS

Vahvista kykyä uudistaa ja uudistua

TOIMI YHDESSÄ

Vahvista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä,
auta ja välitä

OLE AVOIN

Toimi läpinäkyvästi ja kommunikoi avoimesti

Positio

 

Olemme sateenvarjotoimija, joka tuo yhteen Pohjois-Savon mielenhyvinvoinnin toimijat sektori- ja kuntarajat ylittäen.

Olemme näkyväksi tekijä ja tunnevaikuttaja, joka synnyttää laaja-alaista keskustelua ja arkipäiväistää mielenterveyden.

Asennoituminen toimintaympäristöön

osallistava hyvinvoinnin edistäminen

Hyödyt

parempi tulevaisuus

Asennelupaus

olemme rohkeasti aitoja

Ihmisten välille syntyy aito luottamus vain, kun uskallamme heittäytyä ja olla rohkeasti aitoja.

Kuuleva, empaattinen ja vastaanottava asenteemme tekee meistä helposti lähestyttäviä ja turvallisia.

Rohkea ja aito kohtaaminen mahdollistaa läpinäkyvyyden ja paremman tiedonkulun.

Jokainen kohtaaminen on inhimillinen ja välittävä – pienten tekojen avulla meistä kasvaa suuri ja mahtava.

Ohjelman ydinolemus

me olemme murrosliike

Olemme olemassa, jotta pohjoissavolaisten asenteet sekä puhumattomuuden kulttuuri muuttuvat.

Tuemme ihmisiä ottamaan omistajuutta elämästään ja aktivoimme sitkeästi heitä luomaan ympärilleen yhteisöllisyyttä.

Vastuullistamme ihmiset, sillä vastuun myötä tunnemme itsemme tarpeelliseksi, ja koska lopullinen muutos lähtee meistä itsestämme.

Minästä me

Ihmisiä havahduttamalla autamme oivaltamaan, että minun hyvinvointini on sinun hyvinvointisi. Kestävä ja kauas kantava merkitys syntyy yhteydestä muihin.

Elämän ilot ja surut tulevat todeksi ja täysillä koetuksi vasta kun voimme jakaa ne muiden kanssa.

hyvän kehityksen kehä graaffi

Kokemus-attribuutit

kokemus-attribuutit graaffi

Pelottomuus on meille lempeää rohkeutta, turvallisuus luotettavuutta.

Olemme välittäviä: käännämme katseen itsestämme pois. Siksi minä tarkoittaa meille minää suhteessa muihin.

Uskomme muutokseen. Tästä kumpuaa sitkeytemme, jolla aktivoimme ihmisiä mukaan toteuttamaan muutosta.

Ydinlupaus

tekoja mielen hyvinvoinnin puolesta

Muutos kohti paremmin voivaa Pohjois-Savoa ei synny sattumalta. Siksi muutos tarkoittaa tekoja. Kutsumme mukaan muutostyöhön jokaisen pohjoissavolaisen.

Lupaamme kulkea rinnalla, olla tukemassa, avata latua, tartuttaa rohkeutta. Rohkeus on muutoksen kulmakivi, jonka avulla uskallamme ja opimme välittämään enemmän toisistamme. Terveempi maakunta on yhteinen tavoite meille kaikille.

Myös pieni teko voi viedä isoon muutokseen. Haastamme pohjoissavolaiset tekemään kymmenessä vuodessa kymmenen miljoonaa tekoa mielen hyvinvoinnin puolesta.

Se on neljä tekoa jokaiselta pohjoissavolaiselta vuodessa. 

Onnistuminen on mahdollista, yhdessä.

Toivojournalismi

Journalismin ydintä on löytää yhteiskunnasta epäkohtia, tunnistaa epäoikeudenmukaisuuksia ja tehdä ne näkyväksi. Mieliteko-ohjelman viestinnässä toteutamme tätä ydintä, mutta otamme vielä askeleen eteenpäin.
Luomme toivojournalismia.

Tarvitsemme aivan uuden journalismin lajin, sillä nyt myös viestinnällisesti pitää luoda aivan uutta. Jotain, joka erottuu totutun journalismin joukosta. On opeteltava uudenlaista keskustelua. Kokeiltava, millainen voima voi olla toivoa levittävällä viestinnällä.

Toivojournalismissa yhdistämme luotettavan tiedon, punnitun sanan ja puhuttelevan tarinan. Yhdessä ne synnyttävät voiman, jolla voimme saavuttaa tavoitteemme – mielen hyvinvointi lisääntyy ja päihteiden käyttö vähentyy Pohjois-Savossa.

Toivojournalismissa punnitsemme ja mietimme viestimme tarkkaan. Sattumalle emme jätä sijaa. Pohjaamme kaiken sisällön tarkistettuihin faktoihin, tunnustamme Pohjois-Savon karmean sairastavuustilanteen, mutta emme pysähdy ikäviin tosiasioihin.

Tuomme ikävän totuuden rinnalle tositarinoita toivosta, onnistumisista ja rohkeudesta. Etsimme pysyviä ratkaisuja ja tarjoamme vaihtoehtoja.

Hanketunnus, värimaailma

hanketunnus punainen

PANTONE 7579 C
CMYK 10/73/86/0
#DC663B

hanketunnus oranssi

PANTONE 7577 C
CMYK 12/60/86/0
#DA7C3F

hanketunnus keltainen

PANTONE 1235 C
CMYK 0/38/100/0
#FBAA19

mielitekomedian punainen logo
mielitekomedia musta logo
valkoinen mieliteko-logo punaisella taustalla

Kuvakonsepti

Rohkeasti aito -kuvaustilanteen

MIELIKUVAHARJOITE

Kuvattavat ovat kuvan katsojalle läsnä. Mieliteko-kuvissa katsotaan kohti ja luodaan välittävä ja turvallinen tunnelma vastaanottavalla kehonkielellä ja hymyllä. Kuvissa asetutaan pelottomasti lähelle ja kuvitellaan erityisen tunteikas ja lämmin kohtaaminen.

kuvakollaasi hymyilevistä ihmisistä

Kuvitus

brändin sovellusesimerkit

Typografia

Sovellusesimerkit

brändin sovellusesimerkit

3. MEDIA: KESKUSTELUN HERÄTTÄMINEN

 

Mitä olemme ja miten kirjoitamme

TOIVEIKAS
(inspiroiva, et ole yksin)

OHJAAVA & SUUNTAA NÄYTTÄVÄ
(vaativa / how to)

REHELLINEN
(aito, brutaali = kaunistelematon)

Artikkelien merkitys:

• Mitä strategisia tavoitteita artikkeli palvelee? Miten?
• Inspiroiko sisältö päättäjää, ammattilaista tai kansalaista niin, että olemme lähempänä asetettuja strategisia tavoitteita?
• Osaanko helposti vastata kysymyksiin artikkelin merkityksestä?