Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Mieliteko logo valkoinen

STRATEGIA: JOHTAVAT AJATUKSET

Missio

Mieliteko-ohjelman tarkoitus on löytää keinoja pohjoissavolaisten mielen hyvinvointiin ja ennaltaehkäistä mielenterveysongelmien syntymistä.

Kymmenvuotisen ohjelmamme tarkoitus on korjata Pohjois-Savon rumia lukuja THL:n mielenterveysindeksien tilastoissa ja vahvistaa alueen elinvoimaa.

NÄIN TOIMIMME

• Aktivoimme ja innostamme ihmisiä elämäntapojen ja ajattelun muutokseen.
• Lisäämme asukkaiden vastuuta ja omistajuutta lähiympäristöstä.
• Arkipäiväistämme mielenterveyden ja siihen liittyvät ongelmat. Lisäämme uskallusta puhua asiasta avoimesti ja hyväksyvästi.
• Etsimme keinoja päihdemyönteisyyden ja päihteiden käytön vähentämiseen.
• Rakennamme positiivisempaa alueellista tarinaa.

visio 2023

 

Visio 2023

OLEMME ONNISTUNEET, KUN

• Meillä on yhteinen näkemys 10 vuoden perspektiivistä ja tavoitteista.
• Meillä on kattava tilannekuva maakunnan mielen hyvinvoinnista.
• Meillä on keinot toteuttaa ja mitata mielen hyvinvointia edistäviä asioita.
• Olemme saaneet jokaisen kunnan innostuneesti ja sitoutuneesti mukaan.
• Olemme tehneet matkan ja sen tulokset näkyväksi.
• Olemme auttaneet johtajia ja päättäjiä ottamaan mielen hyvinvoinnin huomioon arjen päätöksenteossa.
• Meillä on keinoja vaikuttaa yksilötason muutokseen mielen hyvinvoinnin kohentumisessa sekä keinoja aktivoida kansalaiset konkreettisiin tekoihin.
• Toimijoiden verkostolla on yhteinen suunta ja selkeät tavat tehdä työtä omassa roolissaan.

visio 2030

 

Visio 2030

OLEMME ONNISTUNEET, KUN

• Meillä on rohkeutta kohdata, pyytää apua ja auttaa.
• Toimimme tiedolla yhdessä.
• Mielen hyvinvointi on jokaisen asia, josta huolehdimme yksin ja yhdessä.

Arvot

OLE ROHKEA

Vahvista rohkeuden ilmapiiriä, tee ja tue rohkeita kokeiluja.

TEE MUUTOS

Vahvista kykyä uudistaa ja uudistua.

TOIMI YHDESSÄ

Vahvista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä,
auta ja välitä.

OLE AVOIN

Toimi läpinäkyvästi ja kommunikoi avoimesti.

Positio

 

Olemme sateenvarjotoimija, joka tuo yhteen Pohjois-Savon mielen hyvinvoinnin toimijat sektori- ja kuntarajat ylittäen.

Olemme näkyväksi tekijä ja tunnevaikuttaja, joka synnyttää laaja-alaista keskustelua ja arkipäiväistää mielenterveyden.

Asennoituminen toimintaympäristöön

osallistava hyvinvoinnin edistäminen

Hyödyt

parempi tulevaisuus

Käsitteet ja termit

MIELENTERVEYSTYÖ

Mielenterveyslaki jakaa mielenterveystyön
kolmeen alueeseen:
• mielenterveyden edistäminen (promootio)
• ongelmien ehkäisy (preventio)
• mielenterveyden häiriöiden hoito ja kuntoutus

TERMIT

• mielenterveys (mental health)
• mielen hyvinvointi (mental well-being)
• mielenterveyden ongelmat (mental ill health)

WHO:n määritelmä mielenterveydestä