Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Tietosuoja Mielitekomedia.fi sivustolla

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista organisaation toiminnassa. Tarkoituksena on tiedon käyttäminen tarkoituksenmukaisella tavalla ja ohjaaminen hyviin käytäntöihin henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on muuttunut. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016 ja sitä sovelletaan siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Esimerkiksi nimi, henkilötunnus, ammatti, sijaintitieto, sähköpostiosoite, valokuva, ääni, ip-osoite tai jopa auton rekisteritunnus voi olla henkilötieto, jonka käsittelyssä on otettava huomioon henkilön tietosuoja. 
 
Henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun siihen on laillinen peruste. 

Evästeet

Käytämme Mielitekomedia.fi sivustolla evästeitä. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt Mieliteko.fi sivustolle, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite.


Käytämme evästeitä:

Google Analytics kävijäseurantaohjelmassa

Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta, markkinointia ja sivuston sisältöä. Halutessaan kävijä voi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia.