Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Viikon oivallus puhekuplassa, sydän nurkassa

| Oivallus | 20.5.2022 | Helena Länsimies

Ennaltaehkäisevää ja korjaavaa mielenterveystyötä ei tulisi erottaa toisistaan

Jaa artikkeli

Ennaltaehkäisy on yksi Mieliteko-ohjelman tavoitteista. Mutta mitä se tarkoittaa?

Mielen hyvinvoinnin edistämisen yhteydessä mainitaan usein, että mielenterveyden ongelmien syntymistä tulee ennaltaehkäistä. Se on toki hyvä tavoite, mutta tarkoitetaanko tällä sitä, että mielenterveyden ongelmat pyritään ehkäisemään vain niiltä, joilla ongelmia ei ole vielä havaittu?

Miten ennaltaehkäisyssä suhtaudutaan niihin, joille on jo muodostunut raskaskin korjaavan työn tarve? Ennaltaehkäistäänkö heiltä tilanteen paheneminen vai uusien ongelmien syntyminen? Vai kuuluvatko he ollenkaan ennaltaehkäisyn piiriin?

Mielestäni jaottelu ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn välillä on jyrkkä, aivan kuin ne olisivat toisensa poissulkevia ja irrallaan toisistaan. Esimerkiksi päihdeongelmien kanssa painiva henkilö tarvitsee vahvaa hoidollista tukea ja apua. Samalla hän tarvitsee ennaltaehkäisyä siihen, että muita mielenterveyteen vaikuttavia ongelmia, kuten masennusta, ei pääsisi syntymään.

"Mielestäni jaottelu ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn välillä on jyrkkä, aivan kuin ne olisivat toisensa poissulkevia ja irrallaan toisistaan."

Minulla, kuten meillä kaikilla on mielenterveys. Koen, että oma mielenterveyteni on ollut ja on edelleen hyvä ja vahva. Mutta vahvinkin mieli järkkyy, kun kohdalle osuu ennakoimaton elämäntilanteen muutos, kuten vakavaan tautiin sairastuminen, onnettomuus tai työttömyys. Tällöin ihminen on jo jonkinmoisen korjaavan työn tarpeessa.

Kaikilla on oikeus sairastua. Tätä perusoikeutta emme voi poistaa ennaltaehkäisyllä. Meidän tulisikin katsoa ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä kokonaisuutena eikä erottaa niitä toisistaan. Niiden kuuluisi täydentää ja tukea toisiaan nykyistä paremmin.

Yksi Mieliteko-ohjelman tavoitteista on saada ihmiset muuttamaan toimintaansa siten, että jokainen tunnistaa omat mielenterveysuhkansa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja rohkenee hakeutua avun piiriin ennen kuin tilanne on kärjistynyt vakavaksi. Toki tämä myös edellyttää, että terveydenhuoltojärjestelmämme toimii nykyistä paremmin.

Viikon oivallukset on juttusarja, jossa työntekijämme nostavat esiin asioita, jotka ovat herättäneet ajatuksia kuntakierroksilla tai työn tuiskeessa.

Kirjoittaja

Helena Länsimies

Johtaja

helena.lansimies@kuopio.fi

Avainsanat

mielenterveysennaltaehkäisykorjaava mielenterveystyö