Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Mieliteko-median valkoinen logo

| Hyvinvointi Aktivointi Osallisuus | 28.2.2023 | Katja Hedberg

Kansa on puhunut – Rautalammin Nuokkuun tulee yökahvila

Jaa artikkeli

 Teksti: Katja Hedberg

Kuntalaiset ideoivat Rautalammin osallistuvaan budjetointiin peräti 100 uutta juttua, jotka voivat lisätä nuorten hyvinvointia.

Nuorisotilan kehittäminen sai ehdotuksista eniten ääniä, ja nyt Nuokkuun tulee muun muassa yökahvila. Toinenkin ajatus toteutetaan: Kisakentän ulkokuntosali laajenee ja monipuolistuu.

Mieliteko on ollut mukana projektissa alusta asti, sillä kuntalaisten osallisuus on tärkeä osa mielen hyvinvointia.    

 

Seitsemän hyväntuulista ihmistä pöydän ympärillä.
Ei pidä ihmetellä, miksi Rautalammin sivistysjohtaja Matti Vänttinen on tässä tonttulakki päässään. Kuva on nimittäin osallistuvan budjetoinnin ideointityöpajasta joulukuulta. Mukana ideoimassa myös hallintojohtaja Merja Koivula-Laukka (vas.), MUKANA-hankkeen projektipäällikkö Tomi Kosonen, Anu Leskinen ja Jouni Holopainen Mieliteko-ohjelmasta, Rautalammin nuorisovaltuuston puheenjohtaja Kerttu Mustonen ja koulunkäynnin ohjaaja Henna Suosaari.

 

Rautalammin osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaisia haastettiin pohtimaan yhdessä, millaisilla toimenpiteillä nuorten, alle 29-vuotiaiden hyvinvointia voitaisiin edistää. Haasteen taustalla oli ajatus, jonka mukaan nuorten hyvinvointia edistämällä turvataan aikuisten hyvinvointia tulevaisuudessa.

Kuntalaiset saivat jättää ideoitaan marras- ja joulukuussa sekä sähköisesti että paperilomakkeilla. Asukkaille järjestettiin joulukuussa myös osallistuvan budjetoinnin ideointityöpaja.

”Kävin ideointivaiheessa myös kouluilla keräämässä nuorten ehdotuksia. Saimmekin kuntalaisilta lopulta noin sata ideaa”, kertoo Humanistisen ammattikorkeakoulun projektikoordinaattori ja Mieliteon osallisuuden edistämisen asiantuntija Anu Leskinen.

Tammikuussa ideat nostettiin pöydälle tilaisuudessa, joka oli avoin kaikille kuntalaisille. Jatkoon eteni seitsemän ideaa, josta kuntalaiset saivat äänestää mieleistään. Äänen sai antaa yhdelle isommalle ja yhdelle pienemmälle ehdotukselle, ja eniten ääniä saaneista kunta sitoutui toteuttamaan molemmat.

Nuokku nappasi suurimman äänipotin

Isommista ideoista suurimman äänipotin eli 73,1 prosenttia kaikista annetuista äänistä kahmaisi Nuorisotila Nuokun kehittäminen. Nuoret pääsevät itse mukaan työhön, kun Nuokun toimintaa kehitetään ja laajennetaan. Aukioloaikoja lisätään, ja kruununa kaikelle Nuokussa avautuu myös yökahvila.

Pienemmissä ideoissa äänet hajaantuivat tasaisemmin. Suosituimmaksi ehdotukseksi nousi ulkokuntosalin perusparannus ja laajennus, joka sai äänistä 36,3 prosenttia. Kannatusta saivat myös muun muassa kollektiivipuutarha ja katukoriskenttä.

Kannatusta saivat myös kollektiivipuutarha ja katukoriskenttä.

Kisakentällä sijaitsevalle ulkokuntosalille hankitaan uudet käsipainot ja penkkipunnerruspenkki. Myös alueen aitaamista pohditaan. Ulkokuntosalin laajentamisella halutaan madaltaa kynnystä liikkumiseen. Alue palvelee nuorten lisäksi kaikkia kuntalaisia ja lisää näin laajasti hyvinvointia.

Rautalampi oli Pohjois-Savon kunnista ensimmäinen, joka haluisi lähteä kokeilemaan osallistuvaa budjetointia Mieliteko-ohjelman tuella.

”Kunnalla oli selkeä halua lähteä vahvistamaan ja monipuolistamaan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Kunta sitoutuikin ennakkoluulottomasti ja innokkaasti prosessiin, jota rakensimme yhdessä kunnan toiveiden pohjalta”, Anu Leskinen kiittää.

”Uuden toimintamallin pilotointi on aina oppimisprosessi sekä kunnalle että kuntalaisille. Erityisesti luottamuksen rakentaminen ja asukkaiden mukaan sitouttaminen ei aina ole itsestään selvää.”

 

Parikymmentä ihmistä keskittyneinä työhönsä eri puolilla kokoussalia.
Nyt ollaan tammikuisessa tapaamisessa, jossa kuntalaisten ehdotuksia yhdisteltiin ja jatkojalostettiin. Kunnan edustajina paikalla olivat sivistysjohtaja Matti Vänttinen, hallintojohtaja Merja Koivula-Laukka sekä kunnanjohtaja Anu Sepponen (oik.).

Myös Siilinjärvi on etujoukoissa

Rautalammin ohella Siilinjärvi on lähtenyt Mieliteon kanssa yhdessä pilotoimaan osallistuvaa budjetointia. Siilinjärvellä ideointivaihe on juuri saatu päätökseen, ja kuntalaiset pääsevät äänestämään ehdotuksista huhtikuussa.

”Nämä kaksi kuntaa ovat hyvin erilaisia niin ikärakenteeltaan kuin asukasluvultaan. Siilinjärvellä uutta asiaa lähdettiin rakentamaan digitaalisen osallisuusalustan kautta. Rautalammilla taas osallistuva budjetointi haluttiin toteuttaa mahdollisimman helposti saavutettavana asiana”, Anu Leskinen sanoo.

Hän uskoo, että Rautalammin kokemukset rohkaisevat muitakin Pohjois-Savon pieniä kuntia kokeilemaan osallistuvaa budjetointia.

Onnistumiset ja kompastelut kootaan opiksi muille kunnille.

”Onnistumisen kannalta tärkeintä on luottamus kuntalaisten asiantuntijuuteen. Kirjaamme molemmat pilotit kompastuksineen ja onnistumisineen, jotta muut kunnat voivat hyödyntää kokemustamme.”

Leskisen mukaan on tärkeää muistaa, että osallistuva budjetointi on vain yksi tapa vahvistaa asukkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

”Asukkaiden asiantuntijuuden hyödyntäminen ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen ovat tärkeää toimintakulttuuria, mutta niillä on myös vahva vaikutus mielen hyvinvointiin.

Osallistuva budjetointi on otettu viime vuosina käyttöön useissa kunnissa eri puolilla Suomea. Pohjois-Savossa tämä vielä melko uusi toimintatapa on otettu käyttöön myös Vieremällä ja Varkaudessa.