Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Mieliteko-median valkoinen logo

| Aktivointi | 28.7.2022 | Markus Laakso

Yhteistyöpilotti rakensi siltaa Maaningalla

Jaa artikkeli

 Teksti: Markus Laakso, kuvat: Pexels

Nuorten aktiivinen mopoilu, autoilu ja mönkijäajelu on herättänyt eripuraa Kuopion Maaningalla. Taajamapäristelyn koettiin aiheuttavan vaaratilanteita ja meluhaittaa.

Nuorten motoristien ja vanhempien kuntalaisten kitka hiertyi lopulta niin pahaksi, ettei laittomilta uhkauksiltakaan säästytty.

Maaningan pitäjäraati, Mieliteko-ohjelma ja Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan yksikkö käynnistivät yhteisen pilotin tilanteen ratkaisemiseksi.

Tavoitteena oli luoda uusi, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävä ratkaisumalli, jossa osapuolet tulisivat kuulluksi tasavertaisesti ja jossa asukkaiden yhteistoiminta nousisi keskiöön. Malli johti konkreettisiin liikenneturvallisuuden uudistuksiin ja sosiaalisten pelisääntöjen luomiseen.
 

skoottereita

Maaningan nuoret motoristit pitävät ajelua harrastuksena ja osana paikallista kulttuuria. Osa kuntalaisista on huolissaan liikenneturvallisuudesta ja melusaasteesta.

Riita halki ja voita väliin

Nuorison äänekäs ja paikoin holtiton moottoriharrastus sai iäkkäämmän väen näkemään punaista Maaningalla. Motoristit saivat osakseen huutoa, uhkauksia ja aggressiivista somekirjoittelua. Vanhempien käytös lietsoi nuoria käyttäytymään tahallaan huonommin, ja molemminpuoleinen "koston kierre" oli valmis.

Vanhemmat kuntalaiset allekirjoittivat Maaningan pitäjäraadille vetoomuksen, jossa sitä vaadittiin puuttumaan tiettyjen nuorten häiriökäyttäytymiseen liikenteessä. Motoristit puolustautuivat laatimalla vastineen, jossa he toivoivat osakseen kohdistuvan vainon ja negatiivisen somekirjoittelun loppuvan.

Pitäjäraati, Mieliteko-ohjelma ja Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan yksikkö yhdistivät voimansa ja ryhtyivät selvittämään tilannetta.

He ilmaisivat myös haluavansa Maaningalle lisää vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia, elinympäristön viihtyisyyden kohentamista ja myönteisempää suhtautumista heihin itseensä.

Pitäjäraati, Mieliteko-ohjelma ja Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan yksikkö yhdistivät voimansa ja ryhtyivät selvittämään tilannetta. He järjestivät keskustelutilaisuuksia, joissa osapuolet pääsivät kertomaan huolensa. Tapaamisia oli neljä: nuorten työpajatapaaminen, kuntalaisten tapaaminen, autoilevien nuorten tapaaminen ja yhteistapaaminen.

 

Revittely autolla

Maaninkalaiset ovat kokeneet myös nuorten autoilijoiden aiheuttavan vaaratilanteita. 

 

Nuoret toivoivat rauhallista ajopaikkaa

Ensimmäiseen työpajatilaisuuteen saapui 40 nuorta. Suurin osa heistä täytti paperisen kyselyn, jonka tuloksista kävi ilmi, että ajelu on sosiaalinen harrastus ja osa paikallista kulttuuria.

Nuoret kokivat, että riitatilanteissa heihin on kohdistunut laittomia uhkauksia.

Nuorten näkökulmasta suurin ongelma oli se, että tietyt aikuiset häiritsevät ja kritisoivat jatkuvasti heidän ajoharrastustaan. Polttopisteiksi nousivat seuraavat asiat: missä saa ja missä ei saa ajaa, saako pitää ääntä vai ei ja saako keulia vai ei.

Nuoret kokivat, että riitatilanteissa heihin on kohdistunut kunnianloukkauksia, laittomia uhkauksia, yksityiselämää koskevan loukkaavan tiedon levittämistä, vainoamista ja liikenneturvallisuuden vaarantamista. He tosin myönsivät aiheuttaneen vaaratilanteita itsekin.

Kärjistynyt tilanne ja provokaatio oli aiheuttanut suuttumisen kierteen puolin ja toisin. Nuoret esittivät toiveen paikasta, jossa he voisivat ajella rauhassa. He toivovat myös käyttöönsä sisätiloja, jossa voisivat kokoontua.

Kuntalaiset huolissaan liikenneturvallisuudesta

Kuntalaisten keskustelutilaisuuteen osallistui 14 henkilöä. Kuntalaisille jaettiin lisäksi linkki sähköiseen karttaan, johon he saivat merkitä motoristien aiheuttamat vaaratilannepaikat. Paikat sijaitsivat asutusten läheisyydessä, päätien ja palveluiden lähellä, torilla, satamassa, parkkipaikoilla ja koulun pihalla. Kyselyyn osallistui 69 henkilöä. 

Käytännön ratkaisuiksi esitettiin nopeusrajoitusten laskemista, hidastetöyssyjä ja puuttumista liikennerikkomuksiin.

Kuntalaiset kokivat ongelmaksi autoilevat nuoret, mopoilijat ja keulivat pyöräilijät, jotka rikkovat liikennesääntöjä ja aiheuttavat turvallisuus- sekä meluhaittoja. Käytännön ratkaisuiksi esitettiin nopeusrajoitusten laskemista, betoniporsaita, hidastetöyssyjä, puomeja ja viranomaisen puuttumista liikennerikkomuksiin.

Motoristinuorten vanhempien toivottiin ottavan enemmän vastuuta lastensa tekemisistä ja toimivampaa asennekasvatusta. Erillisen ajelupaikan järjestäminen herätti ristiriitaisia tuntemuksia: niin sanottu moposuora ei ratkaisisi ongelmaa, mutta se rauhoittaisi keskustan alueen häiritsevää liikennöintiä.

 

Mönkijä lava-autossa

Motoristien ja kuntalaisten yhteiseen keskustelutilaisuuteen suhtauduttiin myönteisesti. Tilaisuus tuotti konkreettisia tuloksia.
 

Yhteinen keskustelutilaisuus toi tuloksia

Maaningan pitäjäraadin Johanna Hoffrén ja nuoriso-ohjaaja Kimmo Pölkki jalkautuivat autoilevien nuorten pariin. Nuoret suhtautuivat myönteisesti ehdotukseen yhteisestä keskustelutilaisuudesta vanhempien kuntalaisten kanssa, mutta sillä edellytyksellä, että heitä kohtaan käyttäydyttäisiin asiallisesti. He myönsivät itsekin syyllistyneensä ylilyönteihin ja turhaan ajamiseen kylällä. 

Yhteiseen keskustelutilaisuuteen saapui 25 henkilöä sekä eri alojen, kuten liikenneturvallisuussuunnittelun, nettikäyttäytymisen ja nuorisotyön, asiantuntijoita.

Tilaisuudessa esiteltiin uusi liikenneturvallisuussuunnitelma, joka hyväksyttiin myöhemmin kaupunkirakennelautakunnassa.

Ajoa tullaan rajoittamaan esimerkiksi ajoestein, liikennemerkein, suojatein ja pienemmin nopeusrajoituksin. Liikenneturvallisuutta parannetaan näköesteiden raivauksella ja liikennemerkkien vaihtamisella.

Tilaisuudessa esiteltiin uusi liikenneturvallisuus-suunnitelma, joka hyväksyttiin myöhemmin kaupunkirakenne-lautakunnassa.

Kehitettäviksi toimenpiteiksi nousivat moposuoran toteuttaminen, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen, nuorisotilojen käyttöaikojen pidentäminen ja jälkikyselyn toteuttaminen.

Sosiaalista ongelmaa aiotaan purkaa asiallisella keskustelulla, sosiaalisen median pelisääntöjen terävöittämisellä sekä laatimalla ohjeet uhkailun kohteeksi joutuneille. 

Pilotin avulla saatiin kokemusta, kuinka sosiaalisia ongelmia voidaan ratkoa myös muilla paikkakunnilla. Toimintaa jatkavat Maaningan pitäjänraati ja Kuopion kaupungin yksiköt.

 

Uutinen on kirjoitettu Mieliteko-ohjelman koordinaattori Tiina Juutisen ja muutosvalmentaja Seija Laakson laatiman raportin pohjalta. Kuvat ovat kuvituskuvia.