Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Mieliteko 2.0: Yhdessä osallisiksi | Hyvinvointi | Lyhyet jutut | 14.6.2024 | Katja Hedberg

Mieliteon pilotoima BitHabit-sovelluksen jatkotutkimus sai 1,1 miljoonan euron jatkorahoituksen

Jaa artikkeli

Kahden kännykän ruudussa on ohjeita hyvinvoinnin kohentamiseen.
Mielen hyvinvoinnin kohentaminen lähtee pienistä, arkisista valinnoista. Tarvitaan kuitenkin lukuisia toistoja, ennen kuin uusista valinnoista muodostuu rutiini. BitHabit-sovelluksen tavoite on ohjata ja auttaa ihmistä tässä tärkeässä muutoksessa.

Mieliteon ensimmäisellä toimikaudella pilotoitu, mielen hyvinvoinnin lisäämiseen kehitetty digitaalinen BitHabit-sovellus saavuttaa yhä uusia käyttäjiä.

Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Itä-Suomen yliopisto tutkivat BitHabit-sovelluksen kustannusvaikuttavuutta ja mielen hyvinvoinnin edistämistä jatkohankkeessa, jolle Suomen Akatemia myönsi tällä viikolla 1,1 miljoonan euron rahoituksen vuosille 2024-2028.

BitHabit on Wellpro Impact Solutions -yrityksen toteuttama digitaalinen kännykkäsovellus, jonka avulla voi valita omaan arkeensa pieniä, mielen hyvinvointia lisääviä ja päihteiden käyttöä vähentäviä tekoja. Mieliteko tarjosi ensimmäisellä hankekaudellaan BitHabitin kuukauden ajaksi maksuttomasti käyttöön pohjoissavolaisille.

Tuottaako sovellus taloudellisia säästöjä?

Kokeilu onnistui mainiosti, ja Itä-Suomen yliopisto halusi käynnistää jatkotutkimuksen sovelluksen vaikuttavuuden selvittämiseksi. Sovellusta myös kehitetään pelillistämisen avulla. Osana menossa olevaa jatkotutkimusta 13 000 pohjoissavolaista on saanut postitse kyselyn, jossa tutkitaan mielenterveyttä ja hyvinvointia, päihteiden käyttöä sekä sen taustalla olevia tekijöitä.

Tähän mennessä noin tuhat ihmistä on vastannut kyselyyn, ja ensimmäinen ryhmä vastaajista on jo saanut BitHabitin käyttöönsä.

”Akatemialta saatu rahoitus käytetään muun muassa tutkimuksen mukaan lähteneiden seurantakyselyihin kahden seuraavan vuoden aikana”, kertoo Itä-Suomen yliopiston professori, tutkimuskonsortion johtaja Tomi Mäki-Opas.

”Seurantakyselyjen ja rekisteritutkimuksen avulla on tarkoitus selvittää, onko interventiollamme vaikutuksia esimerkiksi palveluiden käyttöön eli tuottaako sovelluksen käyttö suoraan taloudellisia säästöjä.”

Tutkimuksen vahvuus tieteellinen uutuusarvo

Suomen Akatemian rahoituspäätös nostaa Tomi Mäki-Oppaan kasvoille leveän hymyn. 

”Rahoituksella on huikea merkitys. Tutkimuksemme vahvuutena nähtiin sen tieteellinen uutuusarvo ja yhteiskunnallinen merkittävyys. Kehitämme tutkimustietoon perustuvia digitaalisia ratkaisuja, jotka voivat avata myös aivan uusia innovaatioita ja bisnesmahdollisia”, Mäki-Opas toteaa.

Mieliteko-ohjelma on yksi partnereista.

Nyt myönnetystä 1,1 miljoonan euron rahoituksesta 20 prosenttia on Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen omarahoitusosuutta.

Tutkimuskonsortion vetäjänä toimii Pohjois-Savon hyvinvointialueen hyvinvointipalvelujen tutkimuskeskus. Partnereita ovat Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos sekä Wellpro Impact Solutions Oy. Yhteiskumppaneita ovat London School of Economics Englannista, University of Bern Sveitsistä, Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä Kuopion kaupungin Mieliteko-ohjelma.