Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Mieliteko-median valkoinen logo

| Hyvinvointi Aktivointi Uutinen | 28.8.2023 | Tommi Tolmunen, Elsa Paronen, Maija Saijonkari

Mieliteon valmennukset lisäsivät tietoa ja avasivat tunnelukkoja

Jaa artikkeli

Kuopion kaupunginteatterin työntekijät pääsivät testaamaan Mieliteon Mielitekopiiriä. Kokemus oli antoisa, kiittivät näyttelijät Santeri Niskanen (vas), Sari Harju, Toni Harjajärvi, myyntipäällikkö Karri Lämpsä, näyttelijät Riina Björkbacka, Sohvi Roininen ja Atte Antikainen sekä ohjaaja Taava Hakala.

 

Teksti: Elsa Paronen, Maija Saijonkari ja Tommi Tolmunen

Olemme saaneet Mieliteon ensimmäisen ohjelmakauden aikana innostavia vastauksia palautekyselyihin, joita järjestimme Mielitekopiirien sekä työttömien toimintaryhmien ja mielenterveystaitojen valmennusten osanottajille. Tarjosimme mielenterveystaitojen valmennuksia pohjoissavolaisille työttömille, lomautetuille ja työelämän ulkopuolella oleville.

Useimpien osanottajien mielestä parasta valmennuksissamme oli uuden tiedon ja näkökulman sekä ohjeiden ja vinkkien saaminen. Erityisen antoisana pidettiin ryhmissä syntynyttä hyvää ja toimivaa keskustelua. Myös tunnelukkojen käsittely sai kiitosta. 

Monen osallistujan odotukset toteutuivat.

Vaikka vastauksissa on paljon kiitosta, suurin osa osallistujista ei vastannut palautekyselyyn. Emme siis voi suoraan päätellä, että valmennuksilla saatiin vaikuttavia tuloksia.

Sen voimme kuitenkin todeta, että monen osallistujan odotukset toteutuivat. Jos tiedon lisääntyminen, sekä oman elämän hallintaan saadut uudenlaiset näkökulmat ja vinkit olivat vastaajille alku haasteista selviämiseen, tavoitteemme toteutuivat. 

Keskustelua ei ole koskaan liikaa

Ennen valmennuksia ja toimintaa pyysimme osallistujia kertomaan ennakko-odotuksistaan. Vastaukset olivat pysäyttäviä. Moni tuli mukaan tosi tarkoituksella ja tavoitteenaan löytää apua tärkeisiin asioihin.

Osallistumista perusteltiin painavilla syillä.

Osallistumista perusteltiin painavilla syillä. Osanottajat tarvitsivat ratkaisuja ja apua ongelmiinsa tai muutosta, vertaistukea sekä työkaluja omiin haasteisiinsa kuten riippuvuuksista selviämiseen. Osa toivoi saavansa elämään uutta sisältöä ja näkökulmaa. Kevyempiäkin syitä osallistumiselle oli. Jotkut kaipasivat vaihtelua päiväänsä. 

Valmennuksen jälkeen palautekyselyssä useimmat pitivät antia mielenkiintoisena sekä hyödyllisenä, ja aiheita kiinnostavina. Myös kritiikkiä esitettiin. Muutama toivoi, että valmennus olisi antanut ratkaisuja juuri omaan ongelmaan.

Vaikka keskustelua oli paljon, sitä toivottiin vieläkin enemmän. Voidaan toki ajatella, että perinteiset psykososiaaliset hoidot perustuvat usein juuri keskusteluun, ja niitä on jo saatavilla. Mieliteko-ohjelmassa pyrittiin löytämään uudenlaisia näkökulmia.

Voit tutustua tarkemmin Mielitekopiiriin, työttömien toimintaryhmiin ja mielenterveystaitojen valmennuksiin Tulokset-sivullamme.