Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Mieliteko-median valkoinen logo

| Työhyvinvointi Aktivointi | 30.10.2023 | Katja Hedberg

Nyt starttaa Mieliteko 2.0: Lisää työhyvinvointia ja osallisuutta Pohjois-Savoon

Jaa artikkeli

Teksti: Katja Hedberg

Päätavoitteemme Mieliteossa on entinen: Maamme sairaimman alueen Pohjois-Savon
kurssi pitää kääntää kohti terveempää tulevaisuutta.  

 

Seitsemän ihmistä pitää toisiaan kädestä. Kuvassa henkilöiden kädet.
Työhyvinvointi, osallisuus, elintapavalmennus, yhteisöllisyys sekä tästä kaikesta kertova vaikuttava viestintä – siinä Mieliteko 2.0 -ohjelmakauden keskeiset toimenpiteet.

 

Vuonna 2021 käynnistetyn Mieliteko-ohjelman avulla tavoitteemme on kääntää Pohjois-Savon suunta kohti terveempää tulevaisuutta.

Ohjelman ensimmäinen, kaksivuotinen kausi saa nyt jatkoa. Kohennamme pohjoissavolaisten mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia useasta eri näkökulmasta, kahden eri ryhmähankkeen keinoin sekä ison toteuttajajoukon voimin.

Toimintaan on sitoutunut 13 Pohjois-Savon kuntaa sekä joukko yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita.

Mukana Mieliteon työssä ovat entiset toimijat – Kuopion kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu  ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Ryhmähankkeiden toimintaan on sitoutunut kolmetoista Pohjois-Savon kuntaa sekä joukko yksityisiä yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Hankkeet ovat kestoltaan 3–4 vuotta.

Työhyvinvointia pitää vaalia ja lisätä

Työ ja mielen hyvinvointi -ryhmähankkeessa edistämme työikäisten ihmisten hyvinvointia erityisesti itsensä työllistävien, yksinyrittäjien, osatyökykyisten ja asiakastyötä tekevien mielen hyvinvoinnin näkökulmasta. Toiminta kattaa niin yksityiset kuin julkiset organisaatiot.

Hankkeemme kohderyhmään kuuluvat Pohjois-Savossa työssä olevat, mukaan lukien itsensä työllistävät, 18 vuotta täyttäneet henkilöt sekä heidän työnantajansa, yksityiset ja julkiset yritykset.

Työhyvinvoinnin kohderyhmää ovat työssä olevat, täysi-ikäiset pohjoissavolaiset.

Kuopion kaupungin tiimi toteuttaa hankkeessa kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin muutosvalmennusta ja vaikuttavaa muutosviestintää. Savonia-ammattikorkeakoulu vastaa valmennuksista, joiden erityispiirre on traumatietoinen lähestymistapa. Humanistinen ammattikorkeakoulu keskittyy täsmätyökyvyn valmennukseen.

Itä-Suomen yliopisto tuottaa hankkeessa tietoa mielenterveysjohtamisesta sekä vastaa mielen hyvinvoinnin edistämisen ABC-mallin pilotoinnista, käyttöönotosta ja toimintamallin taloudellisesta arvioinnista. Yliopisto toteuttaa myös mielenterveysjohtamisen kyselyt ja kehittämistoimia kuntien ja yritysten johtotehtävissä työskenteleville sekä kuntien luottamushenkilöille. 

Osallisuutta elämän haastaviin hetkiin

Yhdessä osallisiksi -ryhmähankkeessa vahvistamme mielen hyvinvointia tukevia arjen elintapoja sekä elämän haastavien tilanteiden yli kannattelevia, osallisuutta edistäviä yhteisöjä.

Osallisuuden kohderyhmää ovat 16–64-vuotiaat työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat.

Hankkeemme kohderyhmää ovat 16–64-vuotiaat työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat pohjoissavolaiset sekä toimenpiteittäin kohdennetusti erityisesti miehet, 16–29-vuotiaat nuoret, maahanmuuttajat sekä vajaakuntoiset ja vammaisryhmiin kuuluvat pohjoissavolaiset.

Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu toteuttavat hankkeessa ryhmätoimintoja, jotka edistävät toimintakykyä, toimijuutta ja osallisuutta. Savonia tarjoaa lisäksi pitkäkestoisia elintapavalmennuksia. Toimenpiteitä kehitetään yhdessä asukkaiden, asiantuntijoiden, kolmannen sektorin sekä kuntien kanssa.

Kuopio toteuttaa Savonian kanssa toimenpiteitä tukevaa vaikuttavaa viestintää. 

Mukana tuttuja ja uusia työntekijöitä

Mieliteon työntekijöissä on iso joukko tuttuja osaajia jo ensimmäiseltä ohjelmakaudelta. Itä-Suomen yliopiston, Savonian ja Humakin tiimejä on jo täydennetty myös uusilla työntekijöillä. Kuopion tiimiin valitaan vuoden 2023 loppuun mennessö projektipäälliköllä ja muutosvalmentajalla.

mitä konkreettista tapahtuu mieliteon uusissa hankkeissa?

Maakunnan yhteistyöryhmä (Myr) on puoltanut ryhmähankkeiden rahoittamista 3,7 miljoonalla eurolla Euroopan sosiaalirahastosta.

Mieliteko-ohjelman rahoittamiseen ovat toteuttajien lisäksi sitoutuneet Kuopion kaupunki sekä Pohjois-Savon 12 muuta kuntaa. Ohjelmakauden kokonaisbudjetti on 4,6 miljoonaa euroa.