Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Viikon oivallus puhekuplassa, sydän nurkassa

| Oivallus | 2.2.2022 | Liisa Pietikäinen, Kristiina Kuisma

Olisiko aika huomioida työyhteisötaidot?

Jaa artikkeli

Työyhteisötaidot ovat monisyinen ilmiö. Työyhteisötaidot tarkoittavat toisten kunnioittamista, asiallista käyttäytymistä ja hyviä tekoja, mutta myös työn mielekkääksi kokemista, työssä jaksamista ja yksilötason tehtävänhallintaa. Niihin liittyvät myös sopeutumiskyky, tavoitteiden ymmärtäminen, oikeudenmukaisuus ja moni muu asia. Lyhyesti ilmaistuna työyhteisötaidot ovat organisaation jokaiselle työntekijälle kuuluvaa vuorovaikutteisuutta.

Olemme kiertäneet kunnissa, tavanneet paljon ihmisiä ja saaneet kuvan hyvin erilaisista työyhteisöistä. Yhteistä nimittäjää ei ollut kuitenkaan hankalaa löytää: työntekijät ovat väsyneitä kasvaviin työmääriinsä. Uusia työntekijöitä ei saada palkattua eikä sijaisiakaan löydy.

Paineet kasvavat jokaisella. Ja kun paineet kasvavat, työyhteisötaidot unohtuvat. Väsyneenä, turhautuneena ja kiukkuisena on vaikea olla positiivinen työyhteisön jäsen. Ja miten tärkeitä työyhteisötaidot ovatkaan!

Hyvät työyhteisötaidot ovat tutkimustenkin mukaan tärkeitä työhyvinvoinnin lähteitä. Ne vahvistavat työntekijöiden sitoutumista ja peilautuvat positiivisesti organisaation toimintaan sekä sen asiakkaisiin – meidän tapauksessamme kuntalaisiin. Voisin mutkat suoriksi vetämällä todeta, että organisaatio, jonka työntekijöillä on hyvät työyhteisötaidot, tuottaa palveluita, joihin kuntalaiset ovat tyytyväisempiä kuin sellaisten, jonka työyhteisötaidot ovat heikommat.

Mitä tässä muuttuvassa maailmassa, jossa kukaan – mukaan lukien työntekijät ja palveluiden käyttäjät – ei tunnu olevan tyytyväinen, pitäisi tehdä toisin? Olisiko aika huomioida työyhteisötaidot kuntien ja tulevan hyvinvointialueen strategioissa ja kirjoittaa ne organisaatiotasolla auki?

Vielä tärkeämpää on viedä strategiat ja tavoitteet työntekijätasolle ja puuttua työyhteisöissä ilmeneviin ongelmiin. Kenties tässäkin paras tapa olisi ennaltaehkäisy: hyödyntää työyhteisötaitoja, jottei ongelmia syntyisi niin paljon.

Viikon oivallukset on uusi juttusarja, jossa työntekijämme nostavat esiin asioita, jotka ovat herättäneet ajatuksia kuntakierroksilla tai työn tuiskeessa.

Kirjoittaja

Liisa Pietikäinen

Projektipäällikkö

mieliteko@kuopio.fi

Avainsanat

työyhteisötyöyhteisötaidottyöelämä