Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Mieliteko-median valkoinen logo

| Hyvinvointi Aktivointi | 3.2.2023 | Markus Laakso

Siilinjärveläiset äänestävät 40 000 euron käyttökohteen, Mieliteko mukana osbu-suunnittelussa

Jaa artikkeli

 Teksti: Markus Laakso, kuvat: Siilinjärven kunta, Pexels

Siilinjärveläiset pääsevät ensimmäisinä koko Pohjois-Savossa vaikuttamaan kuntansa viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen kertomalla ideoitaan digitaalisella alustalla.

Uusi alusta avataan maanantaina 6. helmikuuta osana osallistuvaa budjetointia (osbu), johon on varattu rahaa 40 000 euroa.  

 

Siilinjärven osbu-tiimi
Siilinjärven kokeilu valittiin Sitra Lab 4 -muutosohjelmaan, joka kokoaa yhteen kuntalaisten osallisuutta kehittäviä ammattilaisia. Siilinjärven osbu-tiimi: Siilinjärven kunnan viestintä- ja markkinointipäällikkö Milla Kahelin, Mieliteon ja Humanistisen korkeakoulun projektikoordinaattori ja asiantuntija Anu Leskinen, Siilinjärven kunnan hyvinvointikoordinaattori Tanja Moilanen sekä digijohtaja Tiia Häsä.

 

Siilinjärvellä on kovat odotukset osallistuvan budjetoinnin kokeilun suhteen. Digitaalinen alusta mahdollistaa tehokkaan ja helpon keinon keinon päästä vaikuttamaan kotikunnan viihtyvyyteen.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällaista kokeillaan, mutta odotamme satoja uusia ideoita. Siilinjärvi on saanut hyvät lukemat aiemmista kuntalaisäänestyksistä, ja jalkaudumme ensi viikoksi markkinoimaan osallistuvaa budjetointia eri kohteisiin, kuten kauppoihin, kouluihin, terveyskeskuksen aulaan ja ihmisten kulkureittien varsille”, sanoo Humanistisen ammattikorkeakoulun projektikoordinaattori ja Mieliteon osallisuuden edistämisen asiantuntija Anu Leskinen.

"Odotamme satoja uusia ideoita."

Siilinjärven pilotti pääsi mukaan Sitra Lab 4 -muutosohjelmaan, joka kokoaa yhteen kuntalaisten osallisuutta kehittäviä ammattilaisia. Muutosohjelman pyrkimys on vahvistaa tavallisten ihmisten vaikutusmahdollisuuksia kotikunnassaan. Pilotilla on sama tavoite.

”Kun asukkaat ovat mukana vaikuttamassa ja päättämässä heille tärkeästä asiasta, se lisää kokemusta oman elinympäristön omistajuudesta. Se, että omalla äänellä on merkitys, on suoraa demokratiaa – kukaan ei edusta minua puolestani, vaan olen kuntalaisena merkityksellinen ja pystyn itse vaikuttamaan."

"Kun osallistuvaa budjetointia kehitetään, minun rooliini kuuluu huomioida erityisesti ne kuntalaiset, jotka eivät ole muutoin aktiivisesti päättämässä asioista ja joiden ääni hukkuu kovempien äänten joukkoon”, Leskinen kuvailee.

 

Läpinäkyvyys
Osallistava budjetointi tähtää kunnan ja kuntalaisen välisen vuoropuhelun läpinäkyvyyteen.

Asukkaan ja kunnan vuoropuhelu läpinäkyväksi

Siilinjärven osallistuvan budjetoinnin prosessi on jaettu neljään vaiheeseen: ideointiin, yhteiskehittämiseen, äänestämiseen ja toteuttamiseen. Vapaa ideahaku on käynnissä 19.2. saakka, minkä jälkeen kaikki kriteerit täyttävät ideat etenevät julkiseen äänestykseen.

Kuntalaiset äänestävät siis itse, mitkä valituista ideoista toteutetaan ja mihin budjetoitu summa käytetään. Ideoinnin ja äänestyksen ikäraja on tietosuojalakiin perustuen 13 vuotta.

”Osallistuvan budjetoinnin ajatus on, että kunnan ja asukkaan välinen vuoropuhelu olisi mahdollisimman läpinäkyvää. Osallisuusalustalle kirjaudutaan sähköpostiosoitteella, mutta idean voi jättää myös paperilomakkeella, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua.” 

”Kaikki ideat jäävät verkkoon näkyviin ja jokaiseen vastataan. Mikäli idea ei täytä kriteerejä, kerromme avoimesti, miksi se ei etene äänestykseen tai kaipaa muokkausta. Jos idea etenee äänestykseen ja tulee sen perusteella valituksi, välissä ei ole kunnallista raatia tai suodatinta, vaan se menee toteutukseen”, Leskinen sanoo.

"Avoimuus lisää kuntalaisten luottamusta kunnan päätöksentekoon."

Yksittäisen ideatoteutuksen kattokustannus on 10 000 euroa, koska kunta toivoo useampia kuin yhden toteutuksen. Ideoiden on oltava esimerkiksi lainmukaisia, syrjimättömiä, yhdenvertaisuutta edistäviä ja kunnan toimivallassa olevia, eivätkä ne kohdentua järjestöjen tai yhdistysten omaan toimintaan.

Äänestyksen tulokset julkaistaan 8. toukokuuta. Eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana.

”Läpinäkyvyys ja avoimuus lisäävät toivottavasti kuntalaisten luottamusta kunnan päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi vaatii päättäjien puolelta vallan jakamista asukkaille, mikä vaatii prosessointia, mutta kun päätöksiä tehdään asukkaiden asiantuntijuutta ja toiveita hyödyntäen, resurssit kohdentuvat oikein, mikä on kunnalle kannattavaa ja kustannustehokasta”, Leskinen sanoo.

"Toivomme, että kuntalaiset kävisivät jättämässä rohkeasti ideoita."

Siilinjärven kunnan viestintä- ja markkinointipäällikkö Milla Kahelinin mukaan kunta lähti innostuneesti mukaan Sitra Lab 4 -ohjelmaan ja osallistuvan budjetoinnin verkkokokeiluun. Mikäli kokeilu sujuu hyvin, sille saattaa seurata jatkoa.

”Prosessi on ollut tosi opettavainen. Olemme päässeet tarkastelemaan osallistavaa budjetointia monelta kannalta ja saaneet oppia muilta kunnilta ja kaupungeilta, jotka ovat tehneet tällaista aiemmin", Kahelin sanoo. 

"Toivomme, että kuntalaiset kävisivät jättämässä rohkeasti ideoita, eivätkä jäisi miettimään, uskaltavatko tai kehtaavatko he. Toivottavasti asukkaat kokevat, että he voivat aidosti vaikuttaa ja tulevat kuulluksi. Se opettaa samalla kunnalle uudenlaista sisäistä tapaa kommunikoida.” 

osallistuva budjetointi

Siilinjärveläinen! Tutustu osallistuvan budjetoinnin prosesseihin ja lähetä kunnan viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä kehittävä ideasi 6.2.–19.2.2023. Ikäraja 13 vuotta.

lähetä ideasi