Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Mieliteko-median valkoinen logo

| Hyvinvointi Aktivointi | 25.8.2023 | Katja Hedberg, Markus Laakso

Viestinnän voima: Mieliteko innostaa pohjoissavolaiset muutokseen toivojournalismin avulla

Jaa artikkeli

Teksti Katja Hedberg ja Markus Laakso

Viestintä ei ole vain tiedon välittämistä. Se voi luoda toivoa sekä inspiroida ja yhdistää ihmisiä tavoittelemaan parempaa tulevaisuutta.

Mieliteko on viestinnän vauhdittamana avannut tien muutokseen, kohti valoisampaa ja paremmin voivaa Pohjois-Savoa.

 

Mieliteon neljä kampanjaa yhdessä kuvassa: Puhutaanko, Halataanko, Unelmoidaanko, Riisutaanko.,
Mieliteon neljä viestinnällistä kampanjaa rohkaisivat ihmisiä puhumaan, halaamaan, unelmoimaan ja riisumaan,

 

Pohjois-Savon mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on saanut vauhtia Mieliteon myötä. Ohjelma aktivoi alueen asukkaat muuttamaan ajatteluaan, asenteitaan ja käyttäytymistään paremman mielen hyvinvoinnin eteen.

Mieliteon viestinnän vaikuttavuus on noussut ratkaisevaan rooliin tässä haastavassa mutta kiehtovassa matkassa. Koostimme ensimmäisen ohjelmakautenne loppuraporttiin, josta tuli 37-sivuinen tarina.

Olemme viestinnän vahvalla tuella luoneet toiveikkuutta ja yhdistäneet ihmisiä. Hurja tavoitteemme on synnyttää koko maakunnan laajuinen, muutokseen johtava murrosliike tulevien vuosien aikana.

Hurja tavoitteemme on synnyttää maakunnan laajuinen, muutokseen johtava murrosliike.

Mieliteossa uskotaan viestintään, joka luo toivoa. Koska kielteisyyteen pohjautuva viestintä ei johda myönteiseen muutokseen, loimme uuden tavan kertoa mielenterveydestä – toivojournalismin. Uutisen ja reportaasin aihe voi olla raskas, mutta näkökulmamme ratkaisukeskeinen ja toivoa herättävä. Mielitekomedia.fi:n puhuttelevat artikkelit pohjautuvat luotettavaan tutkimustietoon.

Nostamme mielenterveyden ja päihteiden käytön ongelmat esille tavalla, joka poistaa häpeää ja arkipäiväistää mielenterveyden puheenaineena. Kerromme rohkeudesta, onnistumisista sekä siitä, että muutos kohti parempaa on mahdollinen – se lähtee meistä jokaisesta.

Laajat henkilöhaastattelut ovat olleet mielitekomedia.fi:n luetuinta sisältöä. Sankaritarinoiden sijaan henkilökuvissamme on mukana elämän koko kirjo ja ripaus myötätuntoakin. Epäonnistuminen on sallittua. 

Mieliteon verkkosivustosta kasvoi nopeasti media, jossa on runsaasti journalistista sisältöä. Haastatteluissa mielen hyvinvointia ja päihteiden käyttöä pohtivat moniäänisesti niin asiantuntijat kuin talouselämän, urheilun ja kulttuurin edustajat sekä tavalliset kuntalaiset.

Perinteisen viestinnän rajat rikki

Mieliteon viestintä pyrkii murtautumaan perinteisen viestinnän rajojen yli. Tavoitteemme on vaikuttaa ihmisten asenteisiin, ajatteluun ja käyttäytymiseen. 

Sosiaalinen media on mielitekomedia.fi:n ohella meille tärkeä väline tavoittaa pohjoissavolaiset ja herättää maakunnassamme moniäänistä keskustelua.

Mieliteon viestintä ei kuitenkaan rajoitu verkkoon ja someen. Toimintaan aktivoivat tempaukset ja tapahtumat ovat olleet osa laajempaa viestinnällistä strategiaa. Viestinnälliset "Puhutaanko?", "Halataanko?", "Unelmoidaanko?" ja "Riisutaanko?" -kampanjamme toivat näkyvyyttä ja innostivat ilahduttavasti ihmisiä toimintaan, mutta nimiensä mukaisesti ne myös herättelivät pohtimaan omia asenteita mielenterveyttä kohtaan.

Onnistuimme ja opimme uutta

Mieliteon matka on ollut vauhdikas ja opettavainen. Vaikka taivalta on takana vasta kaksi vuotta, olemme kokeneet useita onnistumisia ja huippuhetkiä. Mieliteko on opittu tuntemaan maakunnassa yllättävän hyvin. Osin tämä selittynee isolla medianäkyvyydellä – työstämme ja kovasta tavoitteestamme on kerrottu paikallisen median lisäksi valtakunnallisissa uutisissa.

Olemme kokeneet huippuhetkiä - ja vastoinkäymisiä. 

Mutkia ja vastoinkäymisiäkin on ollut. Osallistujien saaminen ja erityisesti työttömien osallistaminen erilaisiin toimenpiteisiin on ollut vaikeaa, emmekä ole löytäneet tähän ratkaisua. 

Uskomme, että olemme kuitenkin löytäneet oikealle tielle. Muutos pohjoissavolaisten sairastavuustilanteessa ei tapahdu hetkessä, mutta viestintä on mahdollistamassa, että tavoite paremmin voivasta maakunnasta toteutuu.

Viestintä on avain tiedon lisääntymiseen mutta myös asenteiden ja ajattelun muuttamiseen. Se luo toivoa sekä inspiroi ja yhdistää ihmisiä tavoittelemaan parempaa tulevaisuutta.