Mieliteko logo valkoinen

Tästä on kyse

Kunnianhimoisen, kauas kurkottavan Mieliteko-matkamme mahdollistaa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 -hanke.

 

Mikä?

Mieliteko on kunnianhimoinen kehitysohjelma, jonka tavoite on kirkas ja kova: haluamme lisätä mielen hyvinvointia ja vähentää päihteiden käyttöä Pohjois-Savossa.

TAVOITTEEMME ON KIRKAS: LISÄÄ HYVINVOINTIA, VÄHEMMÄN PÄIHTEITÄ

Koska pahoinvointimme kääntäminen hyvinvoinniksi on koko maakunnan yhteinen asia, teemme työtä jokaisen työikäisen, 18-64-vuotiaan pohjoissavolaisen kanssa.

Erityisesti keskitymme heikommassa asemassa, työelämän ulkopuolella ja työttöminä oleviin. Mieliteko-kehitysohjelman toteuttamisen mahdollistaa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 -hanke.

 

Miksi?

Suomen sairaimmat ihmiset asuvat Pohjois-Savossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sairastavuusindeksien perusteella erityisesti mielenterveyden ongelmissa ja päihteiden käytössä ero Pohjois-Savon ja muun maan välillä on hälyttävän iso. Valtakunnallisen mielenterveysindeksin keskiarvo on 100. Pohjois-Savossa se on 150,6. Mitä isompi luku, sitä huolestuttavampi on tilanne. Ja meillä on syytä huoleen: kun kaikki Suomen kunnat laitetaan mielenterveyden osalta paremmuusjärjestykseen, Pohjois-Savon kaikki kunnat Siilinjärveä ja Joroista lukuun ottamatta sijoittuvat heikoimpaan neljännekseen. Kuuden sairaimman kunnan joukossa on viisi pohjoissavolaista kuntaa.

 

Missä?

Teemme työtä hankeohjelmamme mukaisesti koko Pohjois-Savon alueella. Kehitämme ja vahvistamme kuntien palvelurakenteita, tuemme kuntien työntekijöitä ja lisäämme näin hyvinvointia. Rakennamme siltaa yrityksiin ja järjestöihin ja kutsumme nekin tekemään yhteistyötä vahvemman mielenterveyden eteen.

LUOMME UUSIA JA AVARIA MIELENMAISEMIA

Yhdessä kuntalaisten kanssa järjestämme tapahtumia, mahdollistamme kohtaamisia ja luomme näin uusia ja avaria mielenmaisemia. Maakunnan kaupungeista ja kunnista hankkeeseen ovat sitoutuneet Kuopio, Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vieremä.

 

Milloin?

Kurkotamme kauas: Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen mahdollistama kehitysohjelmamme kestää kymmenen vuotta ja ajoittuu vuosille 2021-2030.

KURKOTAMME KAUAS: OHJELMAMME KESTÄÄ KYMMENEN VUOTTA

 

Ohjelman ensimmäinen vaihe ulottuu elokuun loppuun 2023.

 

 

Kenen kanssa?

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen päätoteuttaja on Kuopion kaupunki, joka vastaa hankkeen kokonaishallinnoinnista ja kuntayhteistyöstä. Viestinnästä vastaa kuopion kaupungin hallinnon alla oleva tiimi. Hankkeen osatoteuttajia ovat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Yliopisto vastaa tutkimuksesta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Savonia suunnittelee ja toteuttaa koulutukset. Humak osallistaa kohderyhmiä ja luo yhteistyön mahdollisuuksia järjestöjen suuntaan.

 

Mistä raha?

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen ensimmäiseen, kaksivuotiseen vaiheeseen, on myönnetty ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus. Hankkeen kustannusarvio on 3,4 miljoonaa euroa, josta ESR-rahoitus ja valtion myöntämä avustus kattavat noin 80 prosenttia.

ALUEEMME KUNNAT OVAT SITOUTUNEET VAHVASTI OHJELMAAN MUKAAN.

Rahoitukseen osallistuvat myös hankkeessa mukana olevat Pohjois-Savon kaupungit ja kunnat, joiden omarahoitusosuus on suhteutettu kunnan asukaslukuun. Sitoutumisesta kertoo, että jokainen kunta lähti hankkeen kustannuksiin mukaan kunnanhallituksen päätöksellä.

 

Kuka tekee työn?

Kuopion kaupunki päätoteuttajana on palkannut yhdeksän päätoimista työntekijää: johtaja, koordinaattori, sihteeri, neljä muutosvalmentajaa ja kaksi viestintäasiantuntijaa. Osatoteuttajista Itä-Suomen yliopistosta hanketta toteuttavat osa-aikaiset tutkimuspäällikkö ja tutkimusjohtaja, puolipäiväinen ja kokoaikainen projektikoordinaattori, Savonia-ammattikorkeakoulusta kokoaikainen projektipäällikkö ja osa-aikaisesti kouluttaja, asiantuntija ja kolme lehtoria sekä Humanistisesta ammattikorkeakoulusta osa-aikaisesti asiantuntija / projektikoordinaattori ja asiantuntija.

Yhdessä tällä joukolla paneudumme mielenterveys- ja päihdeongelmien syihin ja ehkäisyyn sekä tuotamme tästä tärkeästä aiheesta uutta tietoa ja uusia toimintamalleja.