Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Traumatietoisen lähestymistavan koulutus esihenkilöille

Lisäämme traumatietoisen kohtaamisen koulutuksen avulla pohjoissavolaisten työpaikkojen johtajien ja lähiesihenkilöiden ymmärrystä haavoittavista kokemuksista, niiden vaikutuksista omaan itseensä, työntekijöihin, työyhteisöön sekä asiakkaisiin, jolloin traumatietoisen johtamisen osaaminen kasvaa.

Koulutuksessa asiaa tarkastellaan osallistujien omien kokemusten, johtamisen sekä työntekijän ja työyhteisön näkökulmasta. Koulutus lisää myös työyhteisöjen osaamista traumatietoisesta johtamisesta sekä siitä, kuinka esihenkilönä on mahdollista yhdistää traumatietoinen toimintatapa osaksi organisaation tai työyhteisön toimintakulttuuria.

Ensimmäiset koulutukset esihenkilöille aloitetaan elo-syyskuussa 2024.

Osio 1

 

Trauman ymmärtäminen omasta, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta

 • Erilaiset traumatyypit, niiden syntymekanismit ja vaikutukset.

 • Traumainformoidun lähestymistavan perusperiaatteet johtamisessa.

 • Miten trauma voi vaikuttaa työntekijän suorituskykyyn ja vuorovaikutukseen.

 • Miten trauma voi vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen.

 • Mitä traumatietoinen asiakastyö edellyttää työntekijältä – toissijainen traumatisoituminen.

Osio 2

ACE-pisteiden merkitys työyhteisössä

 • Adverse Childhood Experiences (ACE) -tutkimuksen esittely johtamisen näkökulmasta.

 • ACE-pisteiden merkitys työntekijän ja johtajan omaan käyttäytymiseen ja reagointiin.

 • ACE-pisteiden merkitys ja niiden yhteys työhyvinvointiin.

 • Mielen ja kehon yhteys käyttäytymisessä ja toiminnassa.

 • Myötätunto itseään ja muita kohtaan.

Osio 3

Traumatietoinen johtaminen

 • Turvallisen ja luottamusta herättävän työympäristön luominen johtajana.

 • Traumatietoinen kohtaaminen ja vuorovaikutus työntekijöiden kanssa.

 • Toissijaisen traumatisoitumisen ymmärtäminen ja jälkihoito.

 • Uudelleen traumatisoitumisen välttäminen ja työntekijän hyvinvoinnin varmistaminen.

 • Työntekijöiden traumatietoisen osaamisen varmistaminen asiakastyössä.

Osio 4

Traumatietoisen lähestymistavan vaikutus organisaation toimintakulttuuriin

 • Traumatietoinen toimintakulttuuri organisaatiossa.

 • Traumatietoisen toimintakulttuurin vaikutukset työntekijöihin ja työhyvinvointiin sekä asiakastyöhön.

 • Strategioita työyhteisön tukemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen traumatietoisen lähestymistavan menetelmillä.

Osio 5

Traumatietoisen johtamisen ja toimintakulttuurin jalkauttaminen ja arviointi

 • Strategiat traumatietoisen johtamisen ja toimintakulttuurin luomiseksi organisaatioon.

 • Traumatietoisen toimintakulttuurin jalkauttaminen organisaation asiakastyöhön.

 • Traumatietoisen toimintatavan arviointi työyhteisössä ja organisaatioissa.

Koulutuksen aikataulu

Koulutuksen viisi osiota kestävät jokaisessa koulutusryhmässä 4–5 kuukautta. Koulutuksia järjestetään kevääseen 2026 saakka. Osallistuja saa todistuksen koulutukseen osallistumisesta.

 

Koulutuksen toteuttajat

Yhteystiedot

Katariina Moilanen

Projektipäällikkö, Työ ja mielen hyvinvointi

044 785 6266
katariina.moilanen@savonia.fi