Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Traumatietoisen lähestymistavan koulutus työntekijöille

Haavoittavat kokemukset voivat jättää jälkensä mieleen ja kehoon, etenkin hermostoon. Kokemukset voivat näkyä esimerkiksi vireystilan säätelyn haasteina tai stressinsietokyvyn alentumisena. Hermoston terveydelle edulliset reagointitavat sisältävät paljon joustavuutta ja palauttavat kehon turvan tilaan stressaavan tilanteen jälkeen. 

Näitä säätelytaitoja on mahdollista kehittää ja harjoitella. Traumatietoisen kohtaamisen koulutus tarjoaa harjoitteita vireystilan säätelyyn. Toipumista tukeva ympäristö ja korjaavat ihmissuhteet mahdollistavat haavoittavista kokemuksista eheytymistä ja lisäävät hyvinvointia ja työssäjaksamista. 

Ensimmäiset koulutukset pilotoidaan huhtikuussa 2024. 

Osio 1

 

Trauman perusteet ja traumainformoidun lähestymistavan ymmärtäminen

 • Eri traumatyypit ja niiden yleisyys: muun muassa akuutti, kehityksellinen ja ylisukupolvinen trauma. 
 • Trauman ja kehon yhteys. 
 • Kehollisuuden merkitys trauman ymmärtämisessä. 
 • Traumainformoidun lähestymistavan perusperiaatteet. 
 • Miten trauma voi vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen. 
 • Myötätunto itseä ja muita kohtaan. 

Osio 2

ACE-pisteet ja niiden merkityksen reflektointi

 • Adverse Childhood Experiences (ACE) tutkimusten valossa.
 • ACE-pisteiden yhteys terveysongelmiin, muun muassa käytöshäiriöt, päihteiden käyttö ja sosiaaliset ongelmat.
 • Miten laskea ja tulkita ACE-pisteitä sekä ACE-pisteiden merkitys ja niiden yhteys traumatisoitumiseen.
 • ACE-pisteiden merkitys omaan ja muiden käyttäytymiseen sekä reaktioihin.

Osio 3

Asiakkaan kohtaaminen traumatietoisen lähestymistavan mukaisesti

 • Turvallisen ja luottamusta herättävän ympäristön ja kohtaamisen luominen asiakkaalle.
 • Kommunikointi ja vuorovaikutus traumatietoisen lähestymistavan mukaisesti.
 • Keinoja välttää asiakkaan uudelleentraumatisoitumista kohtaamistilanteissa.
 • Oman toissijaisen traumatisoitumisen tunnistaminen ja ehkäisy.

Osio 4

Traumainformoidun lähestymistavan vaikutus työyhteisöön

 • Traumatietoisen lähestymistavan vaikutukset työyhteisön hyvinvointiin.
 • Traumojen vaikutus työyhteisön toimintaan ja ristiriitoihin.
 • Toissijainen traumatisoituminen asiakastyössä.
 • Taitoja tukea itseään ja työkavereita traumainformoidussa työympäristössä.

Osio 5

Traumatietoinen lähestymistapa osaksi omaa työtä ja työyhteisöä

 • Keinoja juurruttaa traumatietoinen lähestymistapa omaan asiakastyöhön ja työyhteisöön.
 • Työyhteisön tuki traumatietoisen työotteen toteuttamisessa ja ammatillinen kehitys.
 • Turvallinen ja kunnioittava työyhteisö ja asiakkaiden kohtaaminen.
 • Toiminnan kehittäminen ja arviointi.

Koulutuksen aikataulu

Koulutuksen viisi osiota kestävät jokaisessa koulutusryhmässä 4–5 kuukautta. Koulutuksia järjestetään kevääseen 2026 saakka. Osallistuja saa todistuksen koulutukseen osallistumisesta.

 

Koulutuksen toteuttajat

Yhteystiedot

Katariina Moilanen

Projektipäällikkö, Työ ja mielen hyvinvointi

044 785 6266
katariina.moilanen@savonia.fi