Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Luontoliikunta osana mielenterveystaitojen valmennuksia

31.5.2022

Liikunnalla ja luonnolla on tutkitusti todettu olevan myönteisiä vaikutuksia mielen hyvinvointiin. Molemmat voi yhdistää toisiinsa.

Mikä?

Luonto tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden liikkumiseen. Se aktivoi ja houkuttelee liikkumaan.

Luontoliikuntaa on mikä tahansa luonnossa tapahtuva liikkuminen, niin kävelylenkki lähiluonnossa kuin tietoisen läsnäolon harjoitus metsän reunassa. 

Luonnossa huomio kiinnittyy helposti muuhunkin kuin itse liikuntasuoritukseen. Liikunta luonnossa saattaakin tuntua vähemmän rasittavana kuin verrattuna sisäliikuntaan. Liikunnan hyödyt yhdistyvät luonnon tuomiin terveysvaikutuksiin. 

Luontoliikunta soveltuu räätälöitynä kaikille ikään ja terveydentilaan katsomatta.

Luontoliikunta soveltuu räätälöitynä kaikille ikään ja terveydentilaan katsomatta. Luontoliikunnan on tutkitusti todettu alentavan verenpainetta, laskevan stressihormoni kortisolin pitoisuuksia, alentavan sykettä ja lihasten jännittyneisyyttä sekä tehostavan immuunipuolustusjärjestelmää.

Jo lyhyt oleskelu luonnossa saa aikaan hyviä terveysvaikutuksia. Luontoliikunta voi myös vähentää koettuja kielteisiä tunteita kuten surua, vihaa ja uupumusta.

Savonia-ammattikorkeakoulu toteutti valmennukset keväällä 2023 helmikuusta kesäkuuhun.

 

Kolumni jakaja 01

 

Mitä teimme?

Toteutimme luontoliikuntavalmennuksia Pohjois-Savossa Tuusniemellä, Iisalmessa, Varkaudessa, Suonenjoella, Vesannolla, Kiuruvedellä, Leppävirralla, Siilinjärvellä ja Kuopiossa. Kokoonnuimme jokaisella paikkakunnalla 1–3 kertaa.

Suunnittelimme valmennuksia yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotka olivat kartoittaneet asiakkaidensa toivomuksia valmennusten sisältöihin. 

Teimme luontotaidetta, aistiharjoituksia, puujumppaa, otimme metsäkylpyjä.

Luontoliikuntavalmennuksen ohessa teimme luontotaidetta, aistiharjoituksia, puujumppaa, halasimme puita, otimme metsäkylpyjä, nousimme rappuja ja rinteitä, heittelimme frisbeegolfia, tutustuimme sosiaalipedagogiseen eläintoimintaan, istuimme tulilla ja söimme hyviä eväitä keskustelun lomassa.

Luontoliikuntateemaa sivuten kokeilimme yhden kerran ryhmän toiveesta lähiulkoliikuntapaikoissa yleisurheilua, norsupalloa ja ulkokuntosalilaitteita. Joissakin valmennuspaikoissa söimme ryhmäläisten toivomuksesta vain eväitä ja keskustelimme luonnon äärellä. 

Kolumni jakaja 02

 

Miksi tällainen pilotti?

Liikunnalla ja luonnolla on tutkitusti todettu olevan myönteisiä vaikutuksia mielen hyvinvointiin, joten toiminta tukee Mieliteko-ohjelman tärkeää tavoitetta – mielen hyvinvoinnin, osallisuuden ja ihmisten välisten kohtaamisten lisääminen liikkumalla yhdessä luonnossa. Toiminta on antanut rohkaisua luonnossa liikkumiseen ja mahdollistanut lähdön sisältä ulkoilmaan. 

Muutamilla valmennuskerroilla mukana oli myös yhteistyökumppaneittemme työntekijöitä. Tällöin valmennus tarjosi heille ideoita ja uutta tietoa.

Näin jatkossakin kunta tai kolmannen sektorin toimija voi hyödyntää kohderyhmälleen sopivia luontoliikunnan toimintamalleja, jotka tukevat välillisesti Mieliteko-ohjelman tavoitetta. 

Kolumni jakaja 03

 

Mitä saavutimme?

Valmennukset olivat onnistuneita. Osallistujien palaute oli myönteistä, ja luontoliikuntakerroista pidettiin kovasti. Osallistujat kokivat kokoontumiset tärkeinä. He saivat vinkkejä luontoliikunnasta ja voivat hyödyntää saamiaan ideoita jatkossa.

Moni koki tärkeäksi kohtaamiset, tutustumisen uusiin ihmisiin, yksinäisyyden tunteen lievittymisen, yhdessä tekemisen sekä yhteiset keskustelut. 

Osanottajien määrä vaihteli paikkakunnittain kahdesta kahteenkymmeneen henkilöön.

Kolumni jakaja 01


Mitä opimme?

Kokoontumiset olivat varsin lyhytkestoisia ja niitä oli yhdestä kolmeen. Suuria elämäntapamuutoksia ei näin lyhyessä ajassa ole mahdollista saavuttaa, koska muutokset vaativat aikaa. Saimme kuitenkin lisättyä kokoontumiskerroilla sen hetkistä mielen hyvinvointia sekä jaettua työkaluja, joita jokainen voi käyttää omassa arjessa mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Luonnossa oleilu ja liikunta lievittävät välittömästi ja vielä muutama tunti ulkoilun jälkeen muun muassa ahdistuneisuutta. On kuitenkin huomioitava, että pitkäkestoinen vaikutus saadaan aikaan, kun liikkuminen on säännöllistä. Kohtalainen liikkuminen toimii myös masennustilan kehittymisen ennaltaehkäisyn näkökulmasta.   

Pitkäkestoinen vaikutus saadaan aikaan, kun liikkuminen on säännöllistä.

Osallistujat toivoivat, että tapaamisia olisi ollut enemmän. Osa toivoi myös, että kukin valmennuskerta olisi kestänyt pidempään. Myös tapaamisten jatkumista syksyllä 2023 toivottiin. 

Kohderyhmän tavoittaminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa toteutui eräillä paikkakunnilla erinomaisesti, mutta joillakin paikkakunnilla osallistujat olisivat toivoneet henkilökohtaisempaa markkinointia. Osallistujia on tärkeää lähestyä yleisen markkinoinnin lisäksi henkilökohtaisen kontaktin kautta. 

Osanottajien mielipiteiden kuunteleminen toiminnan sisällöstä on erittäin tärkeää. Samoin kyky muuttaa suunniteltua toimintakerran ohjelmaa nopeallakin aikataululla. Välillä oli tärkeämpää vain juoda kahvit ja syödä eväitä, kuunnella ja kohdata, antaa aikaa keskustelulle kuin lähteä liikkumaan luontoon.

Valmennettavat tulivat valmennukseen mukaan hyvin erilaisista taustoista, ja osalla oli raskaita tarinoita repuissaan. Kohderyhmän voimavarat ja päivän jaksaminen on tärkeää ottaa huomioon. Myös useamman vetäjän läsnäolo on tärkeää, jotta toimintaa voidaan tarvittaessa jakaa ja muokata joustavasti. 

Osalla oli raskaita tarinoita repussaan.

Eväiden tarjoaminen on tärkeää. Osalle se toimi motivaationa tulla valmennukseen. Yhdessä syöminen oli useille osallistujille tärkeää yksinäisyyden vuoksi. Yhdessä syöminen oli valmennusten onnistunut valinta. Samalla pystyimme nostamaan esille terveellisiä ruokavalintoja. Ruuan kallistunut hinta nousi keskusteluissa usein esille, joten luontoliikuntakertojen ohella pystyimme tuomaan myös hieman helpotusta valmennuspäivän ruokailuun. 

Jatkossa voimme hyödyntää kohderyhmältä saatua palautetta toimintamallien rakentamisessa ja ottaa heitä vahvasti mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Näistä vinkeistä myös kuntien ja kolmannen sektorin toimijat voivat ottaa asiakaslähtöisiä toimintamalleja käyttöönsä. 

 

Kolumni jakaja 03

 

Päätoteuttajan sana

Savonia-ammattikorkeakoulun lehtori, green power Susanne Hämäläinen ja liikunnan tuntiopettaja Anne-Marika Partanen:

”Ei tässä tartte enää salille lähteä, kun täällä luonnossa voi näin hyvin harjoitella.” 

 

Nainen nojaa puuta vasten.
Luonnossa oleilu ja liikunta lievittävät välittömästi ja vielä muutama tunti ulkoilun jälkeen muun muassa ahdistuneisuutta.

 

LISÄTIETOJA 

mieliteko@kuopio.fi