Vipuvoimaa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Iisalmen Arska-täti - huima hyvän mielen lähettiläs. Lue lisää. #unelmoidaanko: Nightwishin Tuomas Holopainen: "Elämän tarkoitus on unelmoida ja tehdä kaikkensa, että unelmat toteutuvat". Lue lisää. #Mielitekopodcast: Professori Arto O. Salonen pohtii hyvän elämän edellytyksiä. Kuuntele. Dissosiaatiohäiriö vei laulajan vuosiksi sumuun – terapia pelasti. Lue lisää. #Riisutaanko: Vapauta mielesi pelosta, häpeästä ja ennakkoluuloista. Lue lisää.

Mieliteon Mielitekopiiri: 

Mielitekopiirissä murramme puhumattomuuden kulttuuria. 

1.3.2022

Avoin puhuminen, kuulluksi tuleminen ja hyväksyvä kohtaaminen lisäävät mielen hyvinvointia.

Mikä?

Mielitekopiirit syntyivät tahdostamme kehittää pohjoissavolaista keskustelukulttuuria, toistemme aitoa kohtaamista sekä kuuntelua.

Mielitekopiiri on keskustelupiiri, johon jokainen voi tulla omana itsenään keskustelemaan kuuntelemaan, kohtaamaan ja oppimaan. Mielitekopiirissä jokainen voi turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä ilmaista itseään.

Mielitekopiirissä tavoite ei ole yhteisymmärrys tai tarkka lopputulos käsiteltävänä olevasta asiasta. Tavoite on tämän sijaan luoda uudenlaisia kohtaamisen tapoja, opetella sanoittamaan vaikeinakin pidettyjä asioita ja teemoja sekä kuunnella hyväksyvästi muiden mielipiteitä.

Mielitekopiireissä Pohjois-Savon kunnissa on pohdittu puhumattomuuden kulttuuria sekä mielen hyvinvointia hyvin erilaisilla kokoonpanoilla ja hyvin monipuolisten aiheiden kautta.

Ensimmäiset Mielitekopiirit pidettiin maaliskuussa 2022 ja ne jatkuvat edelleen.  

 

Kolumni jakaja 01

 

Mitä teimme?

Mielitekopiirissä murramme puhumattomuuden kulttuuria avoimen keskustelun avulla. Piirissä harjoitellaan puhumista, kuuntelemista ja läsnäoloa 

Mielitekopiirissä keskustelijat istuutuvat alas ja pohtivat ennalta määriteltyä teemaa noin kahden tunnin mittaisessa tapaamisessa. Ensimmäisellä kerralla aihe on puhumattomuus, josta jokainen Mielitekopiiri muovaa omanalaisensa keskustelun. Tämän keskustelun perusteella muovautuu seuraavan kerran aihe.  

Mielitekopiirin ovat löytäneet niin yhdistykset, työpaikat kuin toisilleen tuntemattomat ihmiset koko Pohjois-Savon alueelta. Mielitekopiireissä keskustelua johdattavat Mieliteon muutosvalmentajat ja koordinaattori.

 

Kolumni jakaja 02

 

Miksi tällainen pilotti?

Mieliteon tavoite on lisätä pohjoissavolaisten mielen hyvinvointia, jota puhumisen ja kuuntelemisen on todettu edistävän ja vahvistavat. Puhuminen on yksi tärkeimpiä ihmisen hyvinvointia edistäviä tekoja.

Mielitekopiirissä otamme yhdessä ensimmäisen askeleen kohti puhumattomuuden murtamista. Mielitekopiirien tavoite on harjoitella puhumista, kuuntelemista ja läsnäoloa. Mielitekopiiri on pohjoissavolaisten yhteinen voimannäyttö siitä, että suomalaiset osaavat puhua. 

 

Kolumni jakaja 03

 

Mitä saavutimme?

Mielitekopiireihin osallistuneet ovat tuoneet esille piirien merkityksen puhumattomuuden kulttuurin rikkojana. Osanottajat ovat kokeneet, että keskusteleminen yhdessä ilman ennakko-odotuksia, ilman ennalta-annettuja rooleja, avoimesti ja ilman määriteltyjä päätöstavoitteita avartaa näköaloja ja purkaa ennakkoluuloja.

Ennakkoluulojen karsiminen on nähty ensiarvoisen tärkeänä keinona edistää avoimuutta. Avoimet mahdollisuudet keskustelulle ja vuoropuhelulle koettiin tärkeiksi. Kokemusten perusteella Mielitekopiireillä nähdäänkin tärkeä rooli, kun Pohjois-Savoa kehitetään aiempaa paremmin voivaksi maakunnaksi. 

Mielitekopiiri on toteutettu joulukuuhun 2022 mennessä yhteensä 35 kertaa. Olemme tavoittaneet piireissä 338 henkilöä. Mielitekopiirin jälkeen osallistujilla on syntynyt oivalluksia ja ajatuksia omista käyttäytymistavoista ja toimintamalleista sekä niiden vaikutuksesta paitsi omaan ja läheisten, myös omien yhteisöjen hyvinvointiin. 

Kolumni jakaja 01

 

Mitä opimme?

Mielitekopiireissä puhumattomuuden murtamisen vaikutuksina tunnistettiin muun muassa mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen lisääntyminen sekä yksinäisyyden tunteen, ennakkoluulojen ja eriarvoisuuden vähentyminen. 

Osanottajien mukaan puhumattomuutta voidaan murtaa arkisissa kohtaamisissa, joissa toinen huomiodaan tervehtimällä, kehumalla tai muutoin tietoisesti kohtaamalla. Toisen ihmisen huomioiminen arjessa lisää merkityksellisyyden tunnetta ja sitä kautta mielen hyvinvointia sekä vähentää yksinäisyyden tunnetta. Avoimuuden ja osallisuuden lisääminen kaikessa kohtaamisessa vaikuttaa koko yhteisön elinvoimaan ja sitä kautta kokemukseen hyvinvoinnista. 

Toiminta eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa avartaa näkökulmia.

Osallisuuden ja yhdessä tekemisen kautta vuorovaikutus lisääntyy. Toiminta eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa avartaa näkökulmia ja antaa perspektiiviä arkeen, vähentää oletuksia ja murtaa myös tätä kautta puhumattomuutta. Yhdessä tekeminen erilaisista lähtökohdista olevien ja eri-ikäisten ihmisten kanssa voi auttaa myös elämänhallinnassa, aktivoitumisessa sekä lisätä vapaaehtoisuutta ja luottamuksen kokemusta tulevaisuudesta. 

Saavutimme Mielitekopiireille asetetut tavoitteet. Myös toteuttamisen tapa on onnistunut. Oli tärkeää havaita, että piirien rakennetta voi muuttaa ja kehittää sen mukaan, kun kokemus Mielitekopiireistä kasvoi. Mielitekopiirejä voi edelleen muokata kulloiseenkin tilanteeseen ja ryhmään sopivaksi. 

Mielitekopiirin toimintamalli on kaikkien vapaassa käytössä.

Haaste piirien toteuttamisessa oli ihmisten tavoittaminen ja heidän vakuuttamisensa siitä, että omaa aikaa kannattaa antaa erikoiselta kuulostavalle asialle – puhumisen opettelulle. Tätä taklasimme jalkautumalla muun muassa yhdistyksiin. Näin tavoitimme suuren joukon ihmisiä, jotka omassa toiminnassaan ja yhteisöissään kohtaavat huimattavan määrän muita ihmisiä. 

Työnantajat niin kuntasektorilla kuin yksityisissä yrityksissä ovat kiinnostuneet käyttämään Mielitekopiiriä omassa työyhteisössään. Piirien nähdään lisäävän kuntalaisten osallisuutta ja työyhteisön sisäistä vuoropuhelua. Mielitekopiirin toimintamalli on kaikkien vapaassa käytössä. Mieliteko-ohjelma voi joko vetää piirin tai antaa opastuksen sen toteuttamiseen.

 

Kolumni jakaja 03

 

Päätoteuttajien sana

Mielitekopiirejä toteuttavat Mieliteon muutosvalmentajat ja koordinaattori:

”Yhdessä oleminen ja tekeminen rauhoittaa”. Tämä kommentti on eräästä Mielitekopiiristä, ja siihen on helppoa sekä mukavaa yhtyä. Ihminen kaipaa toista ihmistä ja avointa vuorovaikutusta. Tämän olemme kenties unohtaneet tässä maailman ajassa. Sallitaan toisillemme keskustelu kiven paikasta ja taivaan väristä ilman ennakkoluuloja ja ennakko-odotuksia. Saatamme itsekin yllättyä ja oivaltaa, kuinka eri tavoin näemme ja koemme asioita.  

 

KalPan liigajoukkueen kiekkoilijat Benjamin Korhonen (vas.), Aapeli Räsänen, Jesper Mattila ja Kasper Puutio kokivat, että osallistuminen Mielitekopiiriin oli kiinnostava kokemus.

 

LISÄTIETOJA

mieliteko@kuopio.fi 

 

Uutinen | Puhumattomuus

Teatterin Mielitekopiiri: Kielletyt puheet ja tunteet kovettuvat mieleen ja kehoon

6.6.2022 | Katja Hedberg

Upeaa puntarointia piisasi Kuopion kaupunginteatterin Mielitekopiirissä. Sanojen, tunteiden ja tulkintojen ammattilaiset uskovat, että puhumattomuuden kulttuuri on murrettavissa – ajan myötä Pohjois-S...

Artikkeli | Puhumattomuus

#Mielitekopiiri: ”Hyvin menee ja kyllä pärjään, vaikka sisältä olen rikki”

17.11.2022 | Katja Hedberg

Virheiden pelko, ikävistä asioista vaikeneminen sekä pärjäämisen pakko ovat usein kotoa opittuja juttuja, sanovat Itä-Suomen yliopiston opiskelijat. He haluavat rohkeasti rikkoa tabuja ja luoda avoime...

Artikkeli | Puhumattomuus

KalPan Mielitekopiiri: ”Jos et uskalla puhua kopissa, se näkyy myös jäällä”

11.10.2022 | Katja Hedberg

Katse, oivallus ja spurtti. Syöttö, siniviivan ylitys ja veto. Kaukalossa kaikki perustuu vuorovaikutukseen. KalPan upeasti keskusteleva kiekkokvartetti Benjamin Korhonen, Jesper Mattila, Kasper Puuti...

Artikkeli | Hyvinvointi

Iso Iita kirkasti harmaan arjen

28.10.2022 | Katja Hedberg

Nauru tarttui ja mieli irtautui syksyn harmaasta arjesta, kun Mieliteko-ohjelma haki eri puolilta maakuntaa väkeä Kuopioon kaupunginteatteriin katsomaan Iso Iita -komediaa. Matkalla harjoiteltiin puhu...

Artikkeli | Hyvinvointi

#Mielitekohaaste: ”Savolainen small talk on sitä, että paljon puhutaan mutta vähän sanotaan”

18.5.2022 | Katja Hedberg

”Toivon pohjoissavolaiseen mentaliteettiin lisää suvaitsevaisuutta. Kulttuuri ei saa olla poissulkevaa, vain tietylle ryhmälle tarkoitettua”, sanoo Kuopion apulaiskapunginjohtaja Pekka Vähäkangas, jok...

Artikkeli | Hyvinvointi

#Mielitekohaaste: ”Voimme murtaa puhumattomuuden kulttuurin vain tarttumalla rohkeasti vaikeisiin asioihin”

10.5.2022 | Katja Hedberg

Rautalampi kohensi THL:n julkistamaa mielenterveysindeksiään enemmän kuin mikään muu kunta Pohjois-Savossa. Kunnanjohtaja Anu Sepposella on vahva epäilys siitä, miksi pohjoissavolaiset ovat maamme sai...

Artikkeli | Hyvinvointi

#Mielitekohaaste: ”Puhumattomuus on osin sukupolvikysymys, ikätoverini avautuvat jo ilman häpeää”

3.6.2022 | Katja Hedberg

”Rehellistä keskustelua syntyy, jos itse avautuu ja heittäytyy haavoittuvaksi”, sanoo Kuopion kaupunginhallitusta johtava Aleksi Eskelinen. Hän sai apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaalta haasteen...