Vipuvoimaa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa EU:lta logo sivuston oikeassa yläreunassa ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Amorphisin Tomi Joutsen: "En anna paniikkihäiriön haitata elämää". Lue lisää. #Halataanko: Sosiaalinen kosketus on ystävyyden liima. Lue lisää. Kiekkosentteri Aapeli Räsäsen kotona ei ollut kiellettyjä puheenaiheita. Lue lisää. Huimaa: Pohjois-Savo täyttyy pienistä hyvistä teoista. Lue lisää
Mieliteko-median valkoinen logo

Mieliteon kuntahaastattelut paljastivat tärkeitä kehityskohteita

Jaa artikkeli

Teksti: Markus Laakso, kuvat: Mielitekomedia

Mieliteko-ohjelman muutosvalmentajat ja koordinaattori Tiina Juutinen jalkautuivat kaikkiin 18:aan ohjelmassa mukana olevaan pohjoissavolaiseen kuntaan. He haastattelivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ehkäisevän päihdetyön koordinaattoreita ja myöhemmin päihde-, mielenterveys-, työllisyys- ja sosiaalityöntekijöitä.

Haastattelujen tarkoitus oli kartoittaa kuntien hyvinvointi- ja terveysammattilaistyön nykytilanne, lisäosaamisen tarve ja tavoitetila sekä selvittää, mitkä tahot tekevät ennaltaehkäisevää mielen hyvinvointiin liittyvää työtä.

”Haastattelut koettiin kunnissa hyvin tärkeiksi. Saimme arvokasta tietoa. Moni haastateltu koki, että oli tarpeellista pysähtyä miettimään omaa työtään ja sen laaja-alaisuutta”, Juutinen sanoo.

 

ryhmäkuva Keiteleen vierailulta

Kuntakäyntimme Keiteleellä: Takarivissä ovat Keiteleen sivistysjohtaja ja hyvinvointikoordinaattori Ville Ahonen, Pohjois-Savon hyte-alueen hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen, Nilakan alueen päihdetyöntekijä ja sosiaaliohjaaja Sari Jauhiainen sekä Pohjois-Savon hyte-alueen ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Helena Törmi. Etualalla ovat Mieliteko-ohjelmamme koordinaattori Tiina Juutinen (vas.) ja muutosvalmentaja Liisa Pietikäinen.

Yhteistyön tärkeys ja resurssipula nousivat keskiöön

Itä-Suomen yliopiston projektikoordinaattorin Maija Saijonkarin kokoamasta haastatteluaineistosta nousi erityisesti esiin eri tahojen ja/tai toimijoiden välisen yhteistyön tärkeys. Vastaajista 41 prosenttia koki yhteistyön sujuvan hyvin, mutta 26 prosenttia isojen ja yhdeksän prosenttia pienten kuntien vastaajista piti yhteistyötä huonona tai kehitystä vaativana.

”Monet vastaajat toivoivat, että kunnissa ymmärrettäisiin resurssien riittämättömyys."

Haastatellut olivat huolissaan myös resurssien riittävyydestä ja päihteiden liikakäytöstä kunnissa. Muita yleisiä huolenaiheita olivat työntekijöiden vaihtuvuus, nuorten mielenterveysongelmat ja/tai huonot elintavat, mielenterveysongelmien yleisyys ja nuorten tai lapsiperheiden ongelmat.

”Monet vastaajat toivoivat, että kunnissa ymmärrettäisiin resurssien riittämättömyys. Täysipäiväisiä hyvinvointikoordinaattoreita on vain muutamissa kunnissa. Moni hoitaa koordinaattorin tehtäviä osa-aikaisesti muiden töiden ohella. Monelle heistä työ rajoittuu verkostojen ylläpitämiseen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä saamansa tiedon eteenpäin välittämiseen. Sairaanhoitopiirin tukea pidettiin erittäin tärkeänä”, Mieliteko-ohjelman koordinaattori Tiina Juutinen korostaa.

 

ryhmäkuva Rautalammin kuntakäynnista

Rautalammin kuntakäynnillä yhteiskuvaan asettuivat Pohjois-Savon ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Helena Törmi (vas.), Rautalammin vapaa-aikasihteeri ja hyte-koordinaattori Inna Kääriäinen, muutosvalmentajamme Matti Halmetvaara, koordinaattorimme Tiina Juutinen ja Pielaveden ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö Anne Karhunen. 

 

Ennaltaehkäisevä työ koettiin prioriteetiksi

Vastaajat kokivat kuntiensa onnistuneen erityisesti seuraavissa osa-alueissa: asiakas saa apua nopeasti, moniammatillisuus/moniammatillinen päihdetyö tai moniosaaminen, kollegojen tuki tai tunteminen ja palveluiden hyvä saatavuus.

Eniten lisäosaamista kaivattiin mielenterveys- ja päihdetyöhön, neuropsykiatristen (nepsy) ongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisevään työhön. Haastatellut nostivat yleisimmäksi priorisointikohteeksi nimenomaan ennaltaehkäisevän työn.

”Osaa haastattelutuloksista on jo hyödynnetty Savonian toteuttamien koulutusten suunnittelussa. Pystyimme siis palvelemaan kuntia tästäkin näkökulmasta”, Tiina Juutinen sanoo.

”Osaa haastattelutuloksista on jo hyödynnetty Savonian toteuttamien koulutusten suunnittelussa."

Haastattelut toteutettiin marraskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ehkäisevän päihdetyön koordinaattoreiden haastattelut toteutettiin kahdenkeskeisinä haastatteluina. Päihde-, mielenterveys-, työllisyys- ja sosiaalityöntekijöiden haastattelut tehtiin Teams-puheluiden välityksellä tai kasvotusten. Haastatteluja tehtiin yhteensä 81 kappaletta.

”Haastattelukierrokset vahvistivat käsitystämme siitä, että kunnissa työskentelee erittäin päteviä ammattilaisia ja asiantuntijoita. Myös näkemyksemme heidän työnsä tärkeydestä kasvoi", kiteyttää Mieliteko-ohjelman muutosvalmentaja Liisa Pietikäinen.

 

ryhmäkuva Siilinjärven vierailulta

Siilinjärvellä satsaus ennalta ehkäisevään työhön näkyy muun muassa siinä, että ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin Jaana Niirasen (vas.) lisäksi myös kunnan hyvinvointisuunnittelijan Tanja Moilasen tehtävä on päätoiminen. Muutosvalmentajamme Matti Halmetvaara pääsi Siilinjärven-vierailullamme yhteiskuvaan Niirasen ja Moilasen kanssa. 

 

neljä naista rivissä hymyilee kohti kameraa

Kuvassa on tärkeä osa Mieliteko-ohjelmamme työtä: nelikko on yhtä kuin Kuopion kaupungin hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen (vas.), muutosvalmentajamme Liisa Pietikäinen, koordinaattorimme Tiina Juutinen sekä Kuopion ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Tiina Nykky (oik.).

 

kaksi miestä ja kaksi naista seisoo rivissä katsoen kohti kameraa

Mieliteko-ohjelmamme muutosvalmentaja Seija Laakso vieraili Kiuruvedellä, eikä hän vain sattumalta asettautunut Juho Jukkolan (vas.), Anne Rytkösen (toinen oik.) ja Juha-Pekka Rusasen kanssa kuvaan maitokärryjen taakse. Kiuruvesi kun on Kuopion jälkeen maamme toiseksi suurin maidontuottaja.

 

Avainsanat

päihdetyömielenterveystyöllisyyshyvinvointiennaltaehkäisy