Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Yhdessä osallisiksi – MIELITEKO 2.0

Vahvistamme pohjoissavolaisten mielen hyvinvointia ja osallisuutta

Yhdessä osallisiksi -ryhmähankkeen ytimessä ovat pohjoissavolaiset asukkaat ja heidän hyvinvointinsa. Tarjoamme monipuolista ryhmätoimintaa 16–64-vuotiaille työttömille ja hauraassa työmarkkina-asemassa oleville. 

Tavoitteemme on tukea osallistujien mielenterveyttä, vahvistaa voimavaroja kohti työllistymistä tai opintoja sekä vähentää yksinäisyyttä.

Toiminnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä osallistujien sekä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa.

Hankkeessa kehitettäviä käytäntöjä voidaan hyödyntää jatkossa myös muiden yhteisöjen toiminnassa.
 
  

Mieliteko 2.0
Lastu oranssi

MISTÄ ON KYSE

Voimavaroja ja yhteisöllisyyttä ryhmätoiminnasta

Hyvinvointimme on vahvasti sidoksissa osallisuuden kokemukseen. Osallisuuden kokeminen tarkoittaa tunnetta, jossa yksilö tuntee olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja ympäröivää yhteiskuntaa. 

Kun osallisuuden edellytykset ovat hyvät, ihminen voi vaikuttaa entistä paremmin oman elämänsä. Siksi osallisuuden edistämisessä on tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti hauraassa asemassa oleviin. 

Savonia-ammattikorkeakoulun päätoteuttama Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0 -ryhmähanke on luotu palvelemaan tätä tarvetta varten. Se tarjoaa 16–64-vuotiaille työttömille, nuorille, vammaisille ja maahanmuuttaneille pohjoissavolaisille yhteisöllistä ryhmätoimintaa, jonka suunnitteluun ja toteutukseen osallistujat voivat itse aktiivisesti osallistua.

Tavoite on vahvistaa osallistujien voimavaroja, osallisuutta ja mielen hyvinvointia sekä tukea työllistymistä ja kouluttautumista – oppia tekemään pieniä arjen valintoja, joilla on iso merkitys. Mukava yhdessä tekeminen ja sosiaalisten kontaktien muodostuminen ehkäisee samalla yksinäisyyttä.

On tärkeää, että jokainen osallistuja kokee itsensä arvokkaaksi osaksi ryhmää ja tuntee, että hän pääsee vaikuttamaan asioihin, jotka ovat hänelle merkityksellisiä. 

Nelivuotisen ryhmähankkeen toteuttavat Mieliteon Savonia-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun tiimit. Ryhmätoimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat mukana myös kunta- ja järjestökumppanit.

Ryhmähanke jakautuu kolmeen osahankkeeseen:
Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Savonian yhdessä toteuttamaan Yksissä tuumin -ryhmätoimintaan, Humakin Osallisix – nuorten hybriditoimintaan ja Savonian Hyvinvointiryhmiin. Hyvinvointiryhmien elintapaohjausten kivijalan muodostavat luonto, liikunta, ravinto, uni, kulttuuri ja päihteettömyys.

Tutustu osahankkeisiin alta.

TUTUSTU OSAHANKKEISIIN

Osallistu, virkisty ja vaikuta

Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0 tarjoaa kolmenlaista ryhmätoimintaa.
Lue lisää, valitse sinulle sopivin ja tule mukaan.