Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

MIELITEKO 2.0 – MISTÄ ON KYSE?

Mieliteko 2.0 sisältää kaksi ryhmähanketta, joiden alla on yhteensä kuusi osahanketta.

Mieliteko 2.0
Sateenkaari oranssi PIENI

Ensimmäisen ryhmähankkeen nimi on ”Työ ja mielen hyvinvointi – Mieliteko 2.0”, joka sisältää neljä osahanketta.

Ryhmähankkeen päätoteuttaja on Kuopion kaupunki. Osatoteuttajia ovat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Hankkeen toimikausi on kolmivuotinen ja päättyy 30.8.2026.

Ryhmähankkeen keskiössä on mielenterveyteen liittyvän työhyvinvoinnin edistäminen neljällä erilaisella valmennuksella. Lähestymme työssä jaksamista niin mielen hyvinvoinnin ja ennalta ehkäisevän toiminnan, traumatietoisen kohtaamisen kuin täsmätyökyvyn ymmärtämisen näkökulmista.

Valmennusten lisäksi testaamme ryhmähankkeessa mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamallia. Tuomme mallin ensi kertaa Pohjois-Savoon osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pilotointia. Malli on maailman ensimmäinen, tutkimukseen perustuva ja todistetusti vaikuttava mielenterveyden edistämisen väestötason menetelmä.

Osa ”Työ ja mielen hyvinvointi – Mieliteko 2.0” -ryhmähanketta on vaikuttava viestintä. Sen avulla tuemme valmennuksia sekä lisäämme ymmärrystä työhyvinvoinnin yhteydestä mielenterveyteen ja hyvinvointiin.

Tupsu keltainen PIENI

Toisen ryhmähankkeen nimi on ”Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0”, joka sisältää kolme osahanketta.

Ryhmähankkeen päätoteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttaja on Humanistinen ammattikorkeakoulu. Ryhmähankkeen toimikausi on nelivuotinen ja se päättyy 30.8.2027.

Hankkeen keskiössä on yhdenvertaisen osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn lisääminen. Tarjoamme 16–64-vuotiaille työttömille, nuorille, vammaisille ja maahanmuuttaneille pohjoissavolaisille yhteisöllistä ryhmätoimintaa, jonka suunnitteluun ja toteutukseen osallistujat voivat itse aktiivisesti osallistua.

Tavoite on vahvistaa osallistujien voimavaroja, osallisuutta ja mielen hyvinvointia sekä tukea työllistymistä ja kouluttautumista – oppia tekemään pieniä arjen valintoja, joilla on iso merkitys.

Ryhmähanke jakautuu kolmeen osahankkeeseen:
Humanistisen ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttamaan Yksissä tuumin -ryhmätoimintaan, Humakin Osallisix – nuorten hybriditoimintaan ja Savonian Hyvinvointiryhmiin. Ryhmätoimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat mukana myös kunta- ja järjestökumppanit.

Tuemme viestinnän avulla ryhmähankkeen tavoitteiden toteutumista ja lisäämme ymmärrystä tekijöistä, jotka vaikuttavat mielen hyvinvointiin.

Tutustu ryhmähankkeisiin ja niiden
sisältöön sekä toteuttajiin tarkemmin:

Työ ja mielen hyvinvointi – Mieliteko 2.0

Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0

Keltaiset viivat PIENI

Mitkä ovat ryhmähankkeiden kohderyhmät?

Työ ja mielen hyvinvointi -ryhmähankkeen työhyvinvoinnin valmennukset suunnataan laajasti pohjoissavolaisille työpaikoille: työssä käyville, yli 18-vuotiaille yksinyrittäjistä eri kokoisten yritysten ja organisaatioiden työntekijöihin, esihenkilöihin ja johtajiin, niin yksityisille kuin julkisille aloille.

Myös mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamallin suunnataan kuntiin ja yrityksiin sekä niiden työntekijöihin.

Tarjoamme työhyvinvoinnin valmennusta ja lisäämme osallisuutta.

Yhdessä osallisiksi -ryhmähankkeen kohderyhmää ovat pohjoissavolaiset 16–64-vuotiaat työttömät, työelämän ulkopuolella sekä haavoittuvassa ja heikommassa asemassa olevat henkilöt, täsmätyökykyiset, lomautetut, nuoret, maahanmuuttajataustaiset sekä vammaisryhmiin kuuluvat .

Oranssi möykky PIENI

Miksi juuri tällaiset toimenpiteet?

Työhyvinvointi on aiheena polttavan ajankohtainen. Tuoreen, Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työuupumisen riskiryhmään kuuluu arvioiden mukaan jopa 625 000 suomalaista. Yhtenä isoimpiin kuuluvina syinä pahoinvoinnin lisääntymiseen nähdään yhteisöllisyyden puute työpaikoilla.

Mielenterveyden sairaudet ovat edelleen yleisin syy uusiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Suurin yksittäinen syy on masennus, joka vie Eläketurvakeskuksen mukaan eläkkeelle keskimäärin yhdeksän ihmistä päivässä.

Mielenterveyden sairaudet ovat yleisin, eläkkeelle johtava työkyvyttömyyden syy.

Pohjois-Savossa syytä huoleen on jopa enemmän kuin muualla maassa. Kansallisen terveysindeksin mukaan Pohjois-Savo on murheellisesti työkyvyttömyysindeksin kärkisijalla yhdessä Kainuun kanssa. 

Osallisuus on myös suorassa yhteydessä hyvinvointiin. Osallisuuden kokemukset voivat auttaa erityisesti haastavissa elämäntilanteissa olevia monella tavalla. Osallisuuden kokemukset lisäävät uskoa omiin toimintamahdollisuuksiin ja vähentävät muun muassa yksinäisyyttä. Yksinäisyys on vakava sairaus, joka tutkimuksen mukaan aiheuttaa syöpää, linkittyy vahvasti masennukseen ja jopa tappaa.

Yksinäisyys on vakava sairaus, joka liittyy vahvasti masennukseen.

Työelämän ulkopuolella olevat jäävät usein myös hyvinvointiin vaikuttavien palvelujen sekä elintapaohjausten ulkopuolelle. Esimerkiksi työttömien terveystarkastuksiin ohjautuu Pohjois-Savossa 4,7, prosenttia työttömistä. Heillä on paljon perusteltua tarvetta käytännönläheiselle elintapaohjaukselle.

Mieliteon ensimmäisellä ohjelmakaudella syntyi ymmärrys siitä, että muutos kohti paremmin voivaa Pohjois-Savoa vaatii asenteiden, ajattelun, käyttäytymisen ja kulttuurin muutosta. Siksi muutoksen toteuttamiseen tarvitaan myös vaikuttavaa, journalistisesti toteutettua viestintää. 

Tupsu keltainen PIENI

Mistä raha?

Mieliteko 2.0 -ryhmähankkeiden rahoituksesta noin 3,7 miljoonaa euroa tulee Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmakauden kokonaisbudjetti on noin 4,6 miljoonaa euroa. Se koostuu ESR plussan rahoituksen lisäksi ryhmähankkeiden toteuttajien omarahoituksesta sekä kuntarahoituksesta.

Mieliteko 2.0 -ryhmähankkeisiin sekä kuntarahoitukseen ovat Pohjois-Savosta sitoutuneet Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Varkaus, Vesanto ja Vieremä.

Työhön on sitoutunut 13 Pohjois-Savon kuntaa ja kaupunkia.

Kuntien rahoitusosuus on sidoksissa kunnan asukaslukuun. Kunnat maksavat vuosittain seuraavat summat:

Iisalmi 19 300 €, Keitele 2 000, Kiuruvesi 7 200, Lapinlahti 8 550, Leppävirta 8 600, Pielavesi 4 000, Rautalampi 2 850, Siilinjärvi 19 400, Suonenjoki 6 350, Varkaus 18 500, Vesanto 1 850 ja Vieremä 3 250 €.

Mieliteon ryhmähankkeiden toteuttajat maksavat omarahoitusta vuosittain seuraavasti:

Kuopion kaupunki 67 000 €, Itä-Suomen yliopisto 27 000, Savonia-ammattikorkeakoulu 53 600 ja Humanistinen ammattikorkeakoulu 38 700 €.

Mieliteko 2.0 Mukana olevat kunnat

Näin työskentelemme Mieliteko 2.0 -ryhmähankkeissa 

Ohjausryhmä

Työ ja mielenhyvinvointi
- Mieliteko 2.0

1.10.2023-31.8.2026

Toteuttajat

Kuopio, päätoteuttaja
projektipäällikko
3 muutosvalmentajaa
2 viestintäasiantuntijaa (osa-aika)

UEF
hankejohtaja (osa-aika)
projektipäällikkö (osa-aika)
projektikoordinaattori
projektitutkija (osa-aika)

Savonia
projektipäällikkö
3 valmentajaa (osa-aika)
viestintä (osa-aika)

Humak
hankepäällikkö (osa-aika)
kehittäjälehtori (osa-aika)

Yhdessä osallisiksi
- Mieliteko 2.0

1.10.2023-31.9.2027

Toteuttajat

Savonia, päätoteuttaja
projektipäällikkö
3 elintapaohjaajaa (osa-aika)
2 palvelumuotoilijaa
maahanmuuttajatyön asiantuntija (osa-aika)
viestintäasiantuntija (osa-aika)

Humak
projektipäällikkö
asiantuntija
kehittäjälehtori

Mieliteko 2.0 Ohjausryhmä

Mika Suomalainen, kunnanjohtaja, Vieremä, puheenjohtaja.
Miia Eskelinen-Fingerroos, kaupunginhallituksen jäsen, Kuopion kaupunki.
Pia Harmokivi, kunnanjohtaja, Vesanto.
Hanna Holopainen, hyvinvointikoordinaattori, Iisalmi. 
Sari Ihalainen, sivistysjohtaja, Leppävirta. 
Pekka Kauhanen, kehitysjohtaja, Siilinjärvi.
Jussi Kiira, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, Varkaus. 
Ismo Linnosmaa, professori, Itä-Suomen yliopisto. 
Tytti Määttä, maakuntajohtaja, Pohjois-Savon liitto.
Ulla Nikulainen, hallintojohtaja, Lapinlahti. 
Tarja Nyman, yliopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu. 
Paula Paavilainen, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan päällikkö, Suonenjoki.  
Anne Rytkönen, nuorisosihteeri, Kiuruvesi. 
Säde Rytkönen, vs. hyte- ja osallisuuspäällikkö, Pohjois-Savon hyvinvointialue. 
Emilia Savolainen, kunnanjohtaja, Keitele.
Timo Suoninen, hallituksen varapuheenjohtaja Pohjois-Savon Diabetes, Pohjois-Savon järjestöneuvosto.
Mikko Vuoristo, vararehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu.
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion kaupunki.
Kirsi Väänänen, hallintopäällikkö, Pielavesi. 

Liisa Pietikäinen, projektipäällikkö Mieliteko, sihteeri.