Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

MIELITEKO OHJELMANA

Mikä on Mieliteko-ohjelma?

Mieliteko on kymmenvuotiseksi, ajanjaksolle 2021-2030 suunniteltu kehitysohjelma, jolle on asetettu vaativa tavoite. Ohjelman toteuttajien tehtävä on olla osaltaan kääntämässä maamme sairaimman alueen, Pohjois-Savon maakunnan, suunta kohti terveempää tulevaisuutta.

Mieliteko-ohjelman työllä lisätään mielen hyvinvointia ja osallisuutta sekä vähennetään päihdemyönteisyyttä Pohjois-Savossa.

 

Tupsu keltainen PIENI

 

Miksi?

Mieliteko-ohjelman synnyn ja tarpeen taustalla ovat synkät tutkimustulokset. Toukokuussa 2023 julkaistu Kansallinen terveysindeksi  kertoo, että Pohjois-Savossa on muuta maata enemmän yleistä sairastavuutta ja erityisesti mielenterveyteen liittyviä ongelmia.

Myös maakunnan työkyvyttömyysindeksi hehkuu hälyttävästi tummanpunaisena: Pohjois-Savossa on työkyvyttömyyden takia ennenaikaiselle eläkkeelle jääneitä ihmisiä asukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin muualla maassa.

Pohjois-Savo on ollut sairastavuusindeksin musta piste vuosikymmeniä.

Kansallinen terveysindeksi on tuttua luettavaa. Pohjois-Savo on ollut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sairastavuusindeksien mukaan maamme mustin piste mielenterveyden vakavien ongelmien osalta vuosikymmenten ajan. Kun Mieliteko aloitti toimintansa syksyllä 2021, kirjoitimme uutisen senhetkisestä tilanteesta.

Seurantajutun kirjoitimme keväällä 2022, kun THL julkisti tuoreimmat indeksiluvut.

Uusi Kansallinen terveysindeksi seuraa tästä eteenpäin suomalaisten terveyttä vuosittain. Indeksit kertovat luotettavasti alueellisesta sairastavuudesta, sillä niihin kootaan tiedot THL:n, Tilastokeskuksen, Kelan ja Eläketurvakeskuksen tilastoista.

 

Sateenkaari oranssi PIENI

Mitä tapahtuu?

Mieliteko-ohjelman ensimmäinen toimintakausi kattoi ajanjakson 1.8.2021-31.8.2023.

Lokakuussa 2023 starttasi Mieliteko 2.0, joka etsii aiempaa laajemmin ratkaisuja pohjoissavolaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Pohjoissavolaisten mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia lähestytään nyt monesta kulmasta, usealla toimintatavalla ja useissa eri kohderyhmissä – kaikki tämä yhtäaikaisesti.

Mieliteko 2.0 sisältää kaksi ryhmähanketta, joiden alla on kuusi eri toteuttajien vastuulla olevaa osahanketta. Toinen ryhmähanke on Työ ja mielen hyvinvointi – Mieliteko 2.0, jonka päätoteuttaja on Kuopion kaupunki. Toinen ryhmähanke on Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0, jonka päätoteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulu.

 

Mieliteko 2.0

MIELITEKO 2.0 RYHMÄHANKE

Työ ja mielen hyvinvointi – Mieliteko 2.0

Tuomme pohjoissavolaisille työpaikoille neljä erilaista maksutonta valmennusta, jotka edistävät mielenterveyttä, mielen hyvinvointia ja työhyvinvointia.  

RYHMÄHANKKEEN SIVULLE

MIELITEKO 2.0 RYHMÄHANKE

Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0

Lisäämme yhdenvertaista osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä 16–64-vuotiaille pohjoissavolaisille, jotka ovat haavoittuvassa työmarkkina-asemassa.

RYHMÄHANKKEEN SIVULLE

Mieliteko 2.0