Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

| Hyvinvointi Aktivointi | 16.2.2024 | Markus Laakso

Mielen hyvinvoinnin ABC: simppeli sanoma, suuret tulokset

Jaa artikkeli

Teksti ja kuvat: Markus Laakso

Tanskalaistutkijat, tohtorit Ziggi Santini ja Carsten Hinrichsen luennoivat Mielen hyvinvoinnin ABC -toimintamallista Itä-Suomen yliopiston järjestämässä Mental Health Promotion -seminaarissa.

Malli pohjautuu kolmeen simppeliin ohjeeseen: ole aktiivinen (A = Act), ylläpidä sosiaalisia yhteyksiä (B = Belong) ja omistaudu itsellesi merkityksellisiin asioihin (C = Commit). 

”Haluamme tarjota selkeitä ja tutkitusti toimivia ohjeita, jotka kaikki voivat omaksua”, Santini sanoo.

Mieliteon Itä-Suomen yliopiston tiimi tuo tämän maailman ensimmäisen väestötason mielenterveyttä tutkitusti edistävän mallin Pohjois-Savon työyhteisöihin.

 

ABC-malli
Tanskalaistutkijat Ziggi Santini (vasemmalla) ja Carsten Hinrichsen luennoivat Itä-Suomen yliopiston järjestämässä Mental Health Promotion -seminaarissa 16.2.2024.

 

Mielen hyvinvoinnin ABC -toimintamalli syntyi parikymmentä vuotta sitten Australiassa, josta se levisi pikkuhiljaa muualla. Tanskassa se otetiin käyttöön vuonna 2014. Kuopiossa mallista luennoineet Kööpenhaminan yliopiston ja Tanskan kansanterveyslaitoksen tutkijat Ziggi Santini ja Carlsten Hinrichsen alkoivat tutkia, kehittää ja viedä mallia käytäntöön kaksi vuotta myöhemmin.

”Mielen hyvinvoinnin ABC on mielenterveyden edistämiskampanja, jonka tavoite on lisätä tietoisuutta siitä, kuinka parantaa ja ylläpitää hyvää mielenterveyttä. Se tiivistyy kolmeen yksinkertaiseen neuvoon, joiden taustalla on vuosikymmenten mittainen tutkimus. Neuvot kehottavat olemaan aktiivinen, ylläpitämään sosiaalisia suhteita ja osallistumaan johonkin, mikä luo elämälle merkityksellisyyttä ja tarkoituksellisuutta", Santini sanoo.

Mallin ytimessä ei ole ennaltaehkäisevä eikä korjaava toiminta, vaan pikemminkin mielen hyvinvoinnin promotointi – mielen hyvinvointi kuuluu meille kaikille, ja on olemassa keinoja, joilla sitä voi edistää.

"Tavoite on lisätä tietoisuutta siitä, kuinka parantaa ja ylläpitää hyvää mielenterveyttä."

”Typistän Santinin kuvaelman vielä lyhempään muotoon: Mielen hyvinvoinnin ABC on kampanja, joka mainostaa kolmea käyttäytymisohjetta, joilla voit edistää itse mielesi hyvinvointia”, Hinrichsen jatkaa.

Tutkijat ovat saaneet runsaasti palautetta, että nämä kolme kohtaa ovat itsestään selviä ja kaikkien tiedossa. Juuri siinä piilevät myös mallin tehokkuus ja vaikuttavuus: ohjeet on helppo sisäistää, ymmärtää ja juurruttaa käytäntöön.

”Act, Belong ja Commit – eli toimi, kuulu ja sitoudu – linkittyvät vahvasti toisiinsa. Kaikki alkaa tekemisestä, kuten vaikka uuden kielen tai soittimen opettelemisesta", Santini sanoo.

 

ABC-malli
ABC:n kaltaisen mallin juurruttaminen Pohjois-Savon kokoiselle alueelle on hidasta. "Voi mennä 10 vuotta ennen kuin mallin saa kohtuullisen tehokkaasti toteutuksen tasolle. Sen todelliset vaikutukset mielenterveyteen on nähtävissä vielä myöhemmin", tanskalaistutkija Ziggi Santini (vasemmalla) muistuttaa.

 

ABC:n sisäistäminen vie aikaa

Tanskassa Mielen hyvinvoinnin ABC oli vielä lapsenkengissä ja toiminta hyvin pienimuotoista, kun Ziggy Santini ja Carsten Hinrichsen aloittivat työskentelyn sen parissa kahdeksan vuotta sitten.

Nyt mallilla on valtiollinen rahoitus, kumppaniorganisaatioita on yli 80 kappaletta ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen kansainvälinen organisaatio OECD suosittelee sen käyttöä – eikä vähiten siksi, että malli edistää tutkitusti mielen hyvinvointia, mikä vähentää esimerkiksi sairauspoissaoloja ja lisää työn tuottavuutta.

”OECD:n suositus ja valtiollinen rahoitus ovat osoituksia siitä, että teemme yhteiskunnalle jotain arvokasta. Seuraavat askeleet ovat ABC-mitattavuusasteikon kehittäminen ja validointi. Kun saamme ne valmiiksi, voimme alkaa käyttää niitä tutkimuksissa ja dokumentoida mallin hyötyjä entistä paremmin”, Hinrichsen sanoo.

"Seuraavat askeleet ovat ABC-mitattavuusasteikon kehittäminen ja validointi."

Pohjois-Savossa on Suomen heikoimmat mielenterveys- ja työkyvyttömyyseläkeindeksit. Tekemistä siis riittää näilläkin leveyksillä. Millaisia neuvoja tanskalaistutkijat antaisivat suomalaiskollegoilleen ABC-mallin käyttöönotossa liki kymmenvuotisen kokemuksensa perusteella?

”Neuvoisin olemaan kärsivällisiä ja olemaan kiirehtimättä ABC:n kanssa. Malli voi tuntua aluksi yksinkertaiselta, mutta siitä paljastuu koko ajan uusia kerroksia ja ulottuvuuksia. Minulla mallin omaksuminen vei puolitoista vuotta. Kehottaisin siis olemaan avoin jatkuvaa oppimista kohtaan”, Santini sanoo.

Hän alleviivaa paksulla tussilla, että ABC:n ydinviestien tulisi aina säilyä muuttumattomina. Mitään ei saisi lisätä eikä poistaa. Mitään ei saisi myöskään kadota käännöksissä.

”ABC:n ydinviestit ovat kuin Big Mac: reseptiä ei saa itse muuttaa missään olosuhteissa”, hän summaa.

Lue lisää Mielen hyvinvoinnin ABC -toimintamallista