Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa
Mieliteko-median valkoinen logo

| Hyvinvointi Aktivointi Uutinen | 19.6.2023 | Katja Hedberg

#BitHabit: Digitaalisen sovelluksen avulla voi edistää hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja

Jaa artikkeli

Teksti: Katja Hedberg

Hyviä uutisia Mieliteon toteuttamasta mielen hyvinvoinnin pilotista:

Pohjoissavolaiset ovat kiinnostuneita mittaamaan omaa hyvinvointiaan ja myös tekemään työtä voidakseen entistä paremmin.

Digitaalisen sovelluksen avulla on mahdollista edistää terveellisiä elintapoja ja sen myötä hyvinvointia.

Molemmat päätelmät pohjautuvat Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuusselvitykseen viime kevään Mieliteon pilotista, jossa Pohjois-Savon aikuisväestö sai maksutta kuukaudeksi käyttöönsä Myseula-kyselyn ja BitHabit-hyvinvointisovelluksen.

 

Mies katsoo hymyillen kameraan.
Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas suunnittelee mielen hyvinvoinnin pilotille jo jatkoa, jossa BitHabit-sovellusta kehitetään ja vaikuttavuusselvitys syvenee. (Kuva: Itä-Suomen yliopisto/ Raija Törrönen)

 

”Pilotti oli hyödyllinen kokeilu, joka tarjosi meille runsaasti uutta ja arvokasta tietoa. Myös tulokset ovat mielenkiintoisia”, kiteyttää Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas vaikuttavuusselvityksen tarjoamat alustavat tulokset Mieliteon pilotista.

Pilotissamme Pohjois-Savon aikuisväestöllä oli kuukauden ajan mahdollisuus maksuttomasti vastata Myseulan mielen hyvinvointia kartoittavaan kyselyyn sekä sen jälkeen aktivoida käyttöönsä BitHabit-hyvinvointisovellus. Sovelluksesta voi valita jopa 450 pientä tekoa, jotka on lajiteltu eri kategorioihin ja joiden avulla voi kohentaa omaa kehon ja mielen hyvinvointia.

”Luku on huikea, kun ajatellaan, että pilotti kesti vain kuukauden.”

Myseulan kyselyyn vastasi lähes 1700 pohjoissavolaista. Mäki-Opas pitää tulosta erittäin hyvänä.

”Saimme näin ison joukon kiinnostumaan omasta mielenterveydestään. Luku on huikea, kun ajatellaan, että pilotti kesti vain kuukauden. Pohjoissavolaiset ovat selvästi kiinnostuneita mittaamaan ja seuraamaan omaa hyvinvointiaan ja ylipäätään pohtimaan mielenterveyteen liittyviä asioita”, hän toteaa.

BitHabit-sovelluksen latasi lähes tuhat henkilöä. Heistä yli 600 valitsi pieniä hyvän mielen tekoja ja reilut 250 ryhtyi tekemään niitä aktiivisesti arjessaan. Heillä oli mahdollisuus vastata myöhemmin uudestaan Myseulan kysymyksiin. Vaikka vain pieni osa käytti tämän mahdollisuuden, tulokset ovat rohkaisevia:

”Psyykkisessä hyvinvoinnissa tapahtui myönteistä kehitystä.”

”Alustavien tulosten perusteella näyttäisi siltä, että tällaisella sovelluksella voidaan kannustaa terveellisiin elintapoihin sekä rohkaista kiinnittämään huomiota hyvinvointiin. Sovellusta käyttäneiden psyykkisessä hyvinvoinnissa tapahtui myönteistä kehitystä”, Mäki-Opas tulkitsee tuloksia.

”Tärkeä huomio on sekin, että digitaalisuus tarjoaa joustavan ja ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttavuustutkimukselle. Se on kustannusten osalta tehokas tapa tavoittaa isoja ihmismääriä ja edistää hyvinvointia.”

 

Viisi, hyvinvoinnin tilasta kertovaa mittaria sisältävä kuva.
Kun vastasi Myseulan 31:een kysymykseen, sai kartoituksen omasta mielen hyvinvoinnin tilasta.


Sosiaalinen elämä maistuu hyvältä

Myseulan sisältämät 31 kysymystä kartoittivat monipuolisesti vastaajan hyvinvointia.

”Oli yllätys, että pohjoissavolaiset ovat vastaustensa perusteella suhteellisen tyytyväisiä omaan elämänlaatuunsa, erityisesti sosiaaliseen elämäänsä sekä sosiaaliseen ympäristöönsä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallisen Terve Suomi -tutkimuksessa tilanne ei ollut näin myönteinen”, Tomi Mäki-Opas toteaa.

”Pohjoissavolaisten tyytyväisyys omaan fyysiseen kuntoonsa on sen sijaan selkeästi heikompaa. Tämä huolestuttava tulos on yhdenmukainen THL:n tutkimuksen kanssa.”

Sovellus motivoi eniten naisia ja työelämässä olevia.

Naiset ovat tutusti tämänkin kyselyn perusteella miehiä valveutuneempia omaa terveyttään ja hyvinvointiaan kohtaan. Myseulaan vastanneista noin 77 prosenttia eli 1264 oli naisia.

”Sovellus motivoi selkeästi eniten naisia sekä työelämässä olevia. Miehiä ja työelämän ulkopuolella olevia lähti mukaan valitettavan vähän.”

Miehistä jopa puolet eli 46 prosenttia harrasti hikiliikuntaa, naisista 35 prosenttia. Miehet ovatkin vastausten perusteella naisia tyytyväisempiä kuntoonsa, mutta juovat enemmän. Miehistä noin puolet ja naisista kuusitoista prosenttia kertoi juovansa kerralla enemmän kuin kuusi alkoholiannosta useammin kuin kerran kuukaudessa.

Enemmän alkoholia käyttäneet ja eniten liikkuneet miehet eivät seulaan vastattuaan ottaneet hyvinvointisovellusta käyttöön.

 

Kuva BitHabit-hyvinvointisovelluksen sisällöstä.
BitHabit-sovellus pursuaa pieniä hyviä tekoja, joita toteuttamalla voi kohentaa omaa kehon ja mielen hyvinvointia.


Bithabitia halutaan kehittää ja räätälöidä

Mieliteon tavoitteiden näkökulmasta on kiinnostavaa, että BitHabit-sovelluksessa mielen hyvinvointiin vaikuttavat teot olivat suosituimpia kaikissa ryhmissä – niin työttömien, opiskelijoiden, työssä olevien kuin eläkkeellä olevien ja yrittäjien keskuudessa.

Seuraavaksi suosituimpia olivat kuntoliikuntaan liittyvät sekä arjen hallintaa lisäävät pienet teot.

Mielen hyvinvointiin vaikuttavat teot olivat kaikkein suosituimpia. 

Mielen hyvinvoinnin pilotti päättyi huhtikuussa, mutta BitHabit-sovellus on sen ladanneille käytettävissä elokuun loppuun asti.

Itä-Suomen yliopisto käy parhaillaan neuvotteluja sovelluksen jatkokehittämisestä Wellpro Impact Solutions -yrityksen kanssa.

 

Wellpro on aivoterveyteen erikoistunut yritys, joka on luonut Myseula-kyselyn ja joka laajensi BitHabit-sovellusta yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa, jotta se palvelee mielen hyvinvoinnin kohentamisessa. Alun perin pieniin tekoihin pohjautuva sovellus kehitettiin StopDia-tutkimushankkeeseen Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen VTT:n sekä Teknologian tutkimuskeskuksen yhteistyönä.

Vaikuttavuustieto edellyttää usean vuoden sitkeää tutkimustyötä. 

”Jatkokehityksen tavoite on luoda BitHabitista sovellus, joka palvelisi entistä räätälöidymmin erilaisia väestöryhmiä ja joka tarjoaisi myös ratkaisuja heidän erilaisiin tarpeisiinsa hyvinvoinnin edistämisessä”, Mäki-Opas avaa työn alla olevia suunnitelmia. 

"Tutkimusmielessä tavoitteemme on saada pitkäkestoista väestötason tietoa digitaalisen sovelluksen sopivuudesta ja hyödyllisyydestä mielenterveyden edistämisessä. Vaikuttavuustieto edellyttää useamman vuoden sitkeää tutkimustyötä, johon olemme Mieliteon yhtenä toteuttajana sitoutuneet Itä-Suomen yliopistossa."