Euroopan Unionin osarahoittama ELY-logo sivuston oikeassa yläreunassa

Mielenterveystaitojen valmennus:
"Näitä lisää!"

9.6.2023

Osallistujat oppivat konkreettisia tapoja edistää mielen hyvinvointiaan jokapäiväisissä asioissa, kuten ruokailussa, liikkumisessa, levossa, luonnossa olemisessa ja sosiaalisissa suhteissa. 

Mikä?

Mielenterveystaitojen valmennus, jonka Savonia-ammattikorkeakoulu toteutti 1.8.2022–9.6.2023.

 

Kolumni jakaja 01

 

Mitä teimme?

Tarjosimme mielenterveystaitojen valmennusta kaikissa Mieliteon 17 kunnassa. Valmennukset suunniteltiin yksilöllisesti vastaamaan osallistujien tarpeita ja tilanteita. Yhden kunnan osalta valmennuksen järjestäminen ei onnistunut muun muassa henkilöstövaihdosten vuoksi.

Valmennukset suunnattiin Pohjois-Savon alueella asuville 18–64-vuotiaille työttömille, lomautetuille ja työelämän ulkopuolella oleville. Valmennukset muokattiin osallistujien tilanteen mukaisiksi ja niillä pyrittiin lisäämään osallistujien taitoja huolehtia omasta mielen hyvinvoinnista. Osassa kunnista osallistujat saivat osallistua sisällön suunnitteluun ja toteutukseen.

Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, että mielenterveys on meillä jokaisella.

Valmennukset järjestettiin käytännönläheisinä tilaisuuksina kunkin sisällön ja tarkoituksen mukaisesti joko kunnan tiloissa, yhteistyökumppaneiden tiloissa tai ulkona. Kaikissa valmennuksissa keskeisenä tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, että mielenterveys on meillä jokaisella ja voimme omilla pienillä teoillamme vaikuttaa sen hyvinvointiin.

Erityisesti luonnon, liikkumisen ja ravitsemuksen merkitys mielen hyvinvoinnille olivat suosittuja teemoja. Näistä toteutettiin erilliset tulosraportit, jotka löytyvät tämän sivun alalaidassa olevista liitteistä.

Lisäksi käsiteltiin elintapoja, arjenhallintaa, sosiaalisia taitoja, päihteettömyyttä, elämänmuutosten hallintaa, itseluottamusta, taiteen vaikutusta, unta ja rentoutumista. Osallistujat toivoivat myös mahdollisuutta keskustelulle, ja kohtaamiset olivatkin tärkeitä valmennuksissa.

Osallistujia rekrytoitiin kuntien hyvinvointipalveluiden, työllisyyspalveluiden, mielenterveyspalveluiden, sosiaalityön ja eri järjestöjen sekä yhdistysten kautta. Valmennuksiin osallistui myös Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita, ja osaa osa valmennuksista järjestettiin yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa.

 

Kolumni jakaja 02

 

Miksi tällainen pilotti?

Tavoitteemme oli suunnitella ja toteuttaa lyhytkestoisia mielen hyvinvointia edistäviä valmennuksia Pohjois-Savon alueen asukkaille, sillä mielenterveys suorituskeskeisessä yhteiskunnassa yhä keskeisempi voimavara, josta on tärkeää pitää huolta.

Valmennusten tarkoituksena oli lisätä osallistujien ymmärrystä omasta mielenterveydestään.

Valmennusten tarkoituksena oli lisätä osallistujien ymmärrystä omasta mielenterveydestään sekä tarjota taitoja vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja vähentää haitallisia muuttujia arkielämässä.

Räätälöimällä valmennusten sisällön ja toteutuksen osallistujien tarpeiden mukaiseksi pystyimme tarjoamaan konkreettisia keinoja edistää mielen hyvinvointia pienin arkisin teoin.

 

Kolumni jakaja 03

 

Mitä saavutimme?

Järjestimme mielenterveystaitojen valmennuksia syksyllä 2022 ja keväällä 2023 17 Pohjois-Savon kunnassa. Valmennuskertoja oli yhteensä 56, ja osallistujia yli 500.

Lisäksi tavoitimme yli 400 henkilöä kymmenessä eri mielenterveystaitoja edistävässä avoimessa pop-up-tapahtumassa. Toiminnan myötä mielenterveyskeskustelu arkipäiväistyi ja osallistujat saivat ymmärryksen siitä, että mielenterveys kattaa laajemman kirjon kuin pelkästään mahdolliset mielenterveysongelmat.

Osallistujat oppivat konkreettisia tapoja edistää mielen hyvinvointiaan jokapäiväisissä asioissa, kuten ravitsemuksessa, liikkumisessa, levossa, luonnossa olemisessa ja sosiaalisissa suhteissa. Osallistujat kokivat saavansa vertaistukea ja tärkeää sosiaalista vuorovaikutusta. Monet löysivät uusia harrastuksia tai aloittivat mieluisan tekemisen uudestaan tauon jälkeen.

Valmennuskertoja oli yhteensä 56, ja osallistujia yli 500.

Osa aikoi lisätä luontoretkeilyn ja yhteisöllisten aktiviteetteja arjessaan. Yhteisöllisyys ja yhteiset onnistumiset loivat iloa ja innostusta.

Osallistujat toivoivat jatkuvampaa toimintaa, mikä tukisi syvällisempiä muutoksia mielen hyvinvoinnissa. Pidemmän aikavälin toiminta voi myös lisätä osallistujien sitoutumista ja innostusta toimintaan.

Kohtaamiset ja keskustelut saivat runsaasti positiivista palautetta: osallistujille oli merkityksellistä tulla kohdatuiksi ja jakaa elämäntarinansa sekä tehdä yhdessä toisten kanssa erilaisia aktiviteetteja. Keskustelujen aikana tarkastelimme myös oman alueen palveluiden tilannetta ja niiden saatavuutta. Tämä edisti paitsi palveluiden tunnettavuutta myös toi esiin niiden myönteiset puolet ja haasteet yhteistyökumppaneillemme.

Yhteistyössä mukana olleet kunnan ja kolmannen sektorin toimijat saivat uutta tietoa ja tapoja rikastuttaa omaa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää toimintaansa. Esimerkiksi ulkona tapahtuvan toiminnan tai erilaisten menetelmien hyödyntäminen avasi uusia näkökulmia.

Jotkut kunnat ja toimijat halusivat hyödyntää valmennuksia uuden toiminnan lanseeraamiseen. Näin hankkeen päättyessä kunta tai toimija kykeni jatkamaan uusien toimintamallien avulla. Lisäksi toimijat saivat käyttöönsä valmennuksissa käytetyn materiaalin, joka oli räätälöity suoraan kohderyhmän tarpeisiin. Tämä materiaali otettiin ilolla vastaan ja sen havaittiin olevan hyödyllinen ja tarpeellinen yhteistyötahoille.

 

Kolumni jakaja 01

 

Mitä opimme?

Mielenterveystaitojen valmennus oli monipuolista, ja osallistujien mukaanotto toiminnan suunnitteluun lisäsi osallistumismotivaatiota.

Osallistujien tavoittaminen ja sitouttaminen vaihteli suuresti, mikä näkyi osallistujamäärissä. Valmennuksen markkinointi vaihteli suurestikin toimijoiden välillä, mutta usein tutut yhteisöt ja ihmiset edistivät osallistujien mukaantuloa.

Palaute viittasi pidempikestoisen toiminnan tarpeeseen.

Valmennuksia pyrittiin usein yhdistämään jo olemassa oleviin toimintoihin, mikä lisäsi osallistujamäärää ja toi uutta sisältöä toimintaan. Palaute viittasi pidempikestoisen toiminnan tarpeeseen ja sen vaikutusten huomaamiseen. Pidempi aika voi myös lisätä osallistujien määrää ja sitoutumista toimintaan.

 

Kolumni jakaja 03

 

Päätoteuttajan sana

Osallistujien kommentteja:

”Ihania keskusteluja ja aktiviteetteja. Toivoisin näitä lisää!”

”Hanke ja toiminta ovat olleet upeita, koska sain kokea omat vahvuuteni uudelleen!”

 

Mieliteon green power -asiantuntija ja Savonia-ammattikorkeakoulun lehtori Susanne Hämäläinen.

 

LISÄTIETOJA

mieliteko@kuopio.fi

 

Toimenpiteeseen liittyvät artikkelit

Artikkeli | Hyvinvointi

Luonto on ihmelääke

24.5.2022 | Markus Laakso

Susanne Hämäläinen uskoo luonnon parantavaan voimaan – ja miksei uskoisi, sillä tutkimustuloksetkin puhuvat sen puolesta.